Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz
Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   BŘEZEN 2018   >
POÚTSTČTSONE
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Krajský seminář SMS ČR k tématu GDPR

7. 3. 2018

České Budějovice

Spojujeme venkov

15. 3. 2018

15. března 2018 od 10.00 hod., Komunitní škola ve Veselíčku (budova OÚ)

Pozvánka na krajský seminář SMS ČR

16. 3. 2018

Téma: Konkurzní řízení na ředitele školského zařízení, systém hodnocení a stanovení platu ředitele

 

ekolamp

OK GROUP

  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Účtování členského příspěvku SMS ČR

13. 3. 2018

Seminář GDPR mýtů zbavený

12. 3. 2018 Praha

6. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

9. 2. 2018

Referátník Ministerstva vnitra

29. 1. 2017 Informace pro obce k zajištění činnosti tzv. nezúčastněné osoby

Veřejná konzultace

26. 1. 2018 Využívání fondů EU v oblasti soudržnosti

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / > / >> /

Anketa
Na jaké platformě vyřizujete e-maily pro pracovní účely?

aktuality >

Vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

V průběhu loňského roku naše sdružení participovalo na jedné z připravovaných legislativních novinek. Co se podařilo prosadit a kde naopak obce mohou očekávat komplikace v oblasti finančních kontrol?

Vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí má za cíl nahradit současný zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Hlavním důvodem vzniku tohoto návrhu je transponování evropské směrnice 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států a jelikož Česká republika nedodržela termín transpozice a netransponovala tuto směrnici včas, bylo snahou Ministerstva financí předložit této návrh v co nejkratší možné době.

Kromě povinnosti transponovat směrnici EU má Ministerstvo za cíl tímto zákonem zjednodušit a unifikovat systém vnitřní kontroly a snížit administrativní zátěž správců veřejného rozpočtu, tedy mimo jiné i obcí, vznikající z důvodu povinného provádění kontrol spravování veřejných financí. Mezi další cíle tohoto zákona pak patří regulace interního auditu a vytváření předpokladů pro aplikaci principu jednotného auditu zavedením povinné koordinace kontrol a sdílení výstupů z nich. Oproti platnému zákonu o finanční kontrole by navrhovaný zákon měl přinést větší míru flexibility při nastavování schvalovacích postupů řídící ekonomické kontroly. Z pohledu SMS ČR pak bylo důležitou změnou zrušení duplicitních kontrol.

Sdružení místních samospráv ČR však mělo k návrhu zákona několik zásadních připomínek. Dle názoru SMS ČR byl návrh zákona poněkud nesrozumitelný, navíc byl až přespříliš rozsáhlý. Na základě této připomínky Ministerstvo financí návrh přepracovalo a znění návrhu bylo zkráceno téměř na polovinu, přičemž byly vypuštěny některé nadbytečné části, například zbytečné definice a celý návrh byl převeden do srozumitelnějšího jazyka.

Další připomínka SMS ČR spočívala v jistém nesouladu mezi požadavky směrnice a vlastním zněním návrhu zákona. Dle názoru SMS ČR sahal návrh zákona daleko za platnou evropskou legislativu, přičemž velká část povinností, která by na základě tohoto zákona obcím vznikala, neměla v současné evropské legislativě žádnou oporu. Dle názoru Ministerstva financí, které se k této připomínce vyjádřilo, je směrnice ve vztahu k řízení a kontrole veřejných financí skutečně stručná - stanoví jen povinnost bez další konkretizace. Způsob nastavení tohoto systému je tedy na rozhodnutí státu a to proto, aby mohl zohlednit zejména strukturu a způsob uspořádání veřejné správy. Tato připomínka tedy ministerstvem akceptována nebyla.

Konečně, třetí připomínka SMS ČR směřovala k návrhu podzákonných právních předpisů, konkrétně vyhlášek Ministerstva financí, které byly součástí návrhu zákona. Z těchto vyhlášek vyplývalo, že by obce musely každý rok předkládat Konsolidovanou výroční kontrolní zprávu, Výroční kontrolní zprávu veřejného subjektu, Konsolidovanou výroční auditní zprávu a Výroční auditní zprávu, tedy celkem 4 zprávy, oproti jediné Roční zprávě o výsledcích finančních kontrol, kterou požaduje současný zákon o finanční kontrole. U těchto zpravodajských povinností se navíc nerozlišovalo mezi menšími a většími obcemi a městy a obce s desítkami obyvatel by pak musely, dle znění původního návrhu zákona a vyhlášek, podávat stejné zprávy jako hlavní město Praha a rovněž obsah těchto zpráv se, oproti platnému zákonu, výrazně rozšiřuje.

K tomu se Ministerstvo financí vyjádřilo tak, že předložený obsah vyhlášek má být jen orientační a jejich obsah bude předmětem samostatného připomínkového řízení. Pokud se návrh zákona dostane dál v legislativním procesu, plánuje Ministerstvo vytvořit pracovní skupinu k obsahu tzv. zpravodajské vyhlášky, do které by pozvali i zástupce územních samospráv. Nicméně Ministerstvo přislíbilo, že obce do 15.000 obyvatel budou předkládat pouze jedinou výroční zprávu. I přesto však došlo v aktuálním návrhu zákona ke zjednodušení navrhované vyhlášky, která nyní požaduje pouze předkládání Výroční kontrolní zprávy a Výroční auditní zprávy.

Tento návrh zákona byl dne 19. 12. 2016 schválen vládou a byl dne 22. 12. 2016 rozeslán poslancům jako tisk 1001/0. Předseda Poslanecké sněmovny dne 5. 1. 2016 doporučil zákon projednat a navrhl zákon přikázat k projednání Kontrolnímu výboru. Zákon však dosud nebyl projednán Organizačním výborem a ani dosud nebyl zařazen na program některé ze schůzí Poslanecké sněmovny.

SMS ČR bude i nadále monitorovat osudy návrhu zákona na úrovni parlamentu a snažit se o takové úpravy, které povedou k dalšímu zkvalitnění ve vztahu k místním samosprávám. Považujeme za potřebné také uvést, že přístup týmu předkladatelů vnímáme jako profesionální a vítáme, že došlo k částečnému zohlednění specifického postavení menších obcí. Předmětné dokumenty jsou nyní k dispozici zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1001&CT1=0.