Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz
Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   LISTOPAD 2017   >
POÚTSTČTSONE
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
9. ročník Národní konference Venkov 2017

1. 11. 2017

1. – 3. listopadu 2017 v Pardubickém kraji

Seminář "Obce a DPH"

3. 11. 2017

Praha

Den malých obcí

7. 11. 2017

Praha

Konference PROPAMÁTKY

9. 11. 2017

9. - 10. 11. 2017 Havlíčkův Brod

Krajský seminář SMS ČR Ústeckého kraje

16. 11. 2017

Malé Žernoseky

5. WEBINÁŘ

24. 11. 2017

Téma: „Náhrada škody a bezdůvodné obohacení - odpovědnost obce za škodu a vydání bezdůvodného obohacení“

Krajský seminář SMS ČR Libereckého kraje

24. 11. 2017

Zlatá Olešnice

 

ekolamp

  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Konference PROPAMÁTKY

9. - 10. 11. 2017 Havlíčkův Brod

Metodické doporučení k činnosti územně samosprávných celků

2. 11. 2017

Metodika MMR pro nákupy dodávek na komoditní burze

12. 10. 2017

VÝZVA Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

12. 10. 2017 Výzva k předložení žádostí o podporu v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2018 a 2019

Zastupitel v kurzu

Termíny pro školení ke kurzu Dotační management

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / > / >> /

Anketa
Na jaké platformě vyřizujete e-maily pro pracovní účely?

aktuality >

Vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

V průběhu loňského roku naše sdružení participovalo na jedné z připravovaných legislativních novinek. Co se podařilo prosadit a kde naopak obce mohou očekávat komplikace v oblasti finančních kontrol?

Vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí má za cíl nahradit současný zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Hlavním důvodem vzniku tohoto návrhu je transponování evropské směrnice 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států a jelikož Česká republika nedodržela termín transpozice a netransponovala tuto směrnici včas, bylo snahou Ministerstva financí předložit této návrh v co nejkratší možné době.

Kromě povinnosti transponovat směrnici EU má Ministerstvo za cíl tímto zákonem zjednodušit a unifikovat systém vnitřní kontroly a snížit administrativní zátěž správců veřejného rozpočtu, tedy mimo jiné i obcí, vznikající z důvodu povinného provádění kontrol spravování veřejných financí. Mezi další cíle tohoto zákona pak patří regulace interního auditu a vytváření předpokladů pro aplikaci principu jednotného auditu zavedením povinné koordinace kontrol a sdílení výstupů z nich. Oproti platnému zákonu o finanční kontrole by navrhovaný zákon měl přinést větší míru flexibility při nastavování schvalovacích postupů řídící ekonomické kontroly. Z pohledu SMS ČR pak bylo důležitou změnou zrušení duplicitních kontrol.

Sdružení místních samospráv ČR však mělo k návrhu zákona několik zásadních připomínek. Dle názoru SMS ČR byl návrh zákona poněkud nesrozumitelný, navíc byl až přespříliš rozsáhlý. Na základě této připomínky Ministerstvo financí návrh přepracovalo a znění návrhu bylo zkráceno téměř na polovinu, přičemž byly vypuštěny některé nadbytečné části, například zbytečné definice a celý návrh byl převeden do srozumitelnějšího jazyka.

Další připomínka SMS ČR spočívala v jistém nesouladu mezi požadavky směrnice a vlastním zněním návrhu zákona. Dle názoru SMS ČR sahal návrh zákona daleko za platnou evropskou legislativu, přičemž velká část povinností, která by na základě tohoto zákona obcím vznikala, neměla v současné evropské legislativě žádnou oporu. Dle názoru Ministerstva financí, které se k této připomínce vyjádřilo, je směrnice ve vztahu k řízení a kontrole veřejných financí skutečně stručná - stanoví jen povinnost bez další konkretizace. Způsob nastavení tohoto systému je tedy na rozhodnutí státu a to proto, aby mohl zohlednit zejména strukturu a způsob uspořádání veřejné správy. Tato připomínka tedy ministerstvem akceptována nebyla.

Konečně, třetí připomínka SMS ČR směřovala k návrhu podzákonných právních předpisů, konkrétně vyhlášek Ministerstva financí, které byly součástí návrhu zákona. Z těchto vyhlášek vyplývalo, že by obce musely každý rok předkládat Konsolidovanou výroční kontrolní zprávu, Výroční kontrolní zprávu veřejného subjektu, Konsolidovanou výroční auditní zprávu a Výroční auditní zprávu, tedy celkem 4 zprávy, oproti jediné Roční zprávě o výsledcích finančních kontrol, kterou požaduje současný zákon o finanční kontrole. U těchto zpravodajských povinností se navíc nerozlišovalo mezi menšími a většími obcemi a městy a obce s desítkami obyvatel by pak musely, dle znění původního návrhu zákona a vyhlášek, podávat stejné zprávy jako hlavní město Praha a rovněž obsah těchto zpráv se, oproti platnému zákonu, výrazně rozšiřuje.

K tomu se Ministerstvo financí vyjádřilo tak, že předložený obsah vyhlášek má být jen orientační a jejich obsah bude předmětem samostatného připomínkového řízení. Pokud se návrh zákona dostane dál v legislativním procesu, plánuje Ministerstvo vytvořit pracovní skupinu k obsahu tzv. zpravodajské vyhlášky, do které by pozvali i zástupce územních samospráv. Nicméně Ministerstvo přislíbilo, že obce do 15.000 obyvatel budou předkládat pouze jedinou výroční zprávu. I přesto však došlo v aktuálním návrhu zákona ke zjednodušení navrhované vyhlášky, která nyní požaduje pouze předkládání Výroční kontrolní zprávy a Výroční auditní zprávy.

Tento návrh zákona byl dne 19. 12. 2016 schválen vládou a byl dne 22. 12. 2016 rozeslán poslancům jako tisk 1001/0. Předseda Poslanecké sněmovny dne 5. 1. 2016 doporučil zákon projednat a navrhl zákon přikázat k projednání Kontrolnímu výboru. Zákon však dosud nebyl projednán Organizačním výborem a ani dosud nebyl zařazen na program některé ze schůzí Poslanecké sněmovny.

SMS ČR bude i nadále monitorovat osudy návrhu zákona na úrovni parlamentu a snažit se o takové úpravy, které povedou k dalšímu zkvalitnění ve vztahu k místním samosprávám. Považujeme za potřebné také uvést, že přístup týmu předkladatelů vnímáme jako profesionální a vítáme, že došlo k částečnému zohlednění specifického postavení menších obcí. Předmětné dokumenty jsou nyní k dispozici zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1001&CT1=0.