Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz
Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   BŘEZEN 2017   >
POÚTSTČTSONE
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Krajské shromáždění SMS ČR Plzeňského kraje

22. 3. 2017

Od 15, 30 hod. na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Krajské shromáždění SMS ČR Libereckého kraje

27. 3. 2017

Od 9,00 hod. na Krajském úřadě Libereckého kraje

ODPAD ZDROJEM 2017

30. 3. 2017

Druhý ročník konference 30. - 31. března 2017 v prostorách Fabrika hotelu v Humpolci

 ekolamp

  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
ODPAD ZDROJEM 2017

30. - 31. 3. 2017 - fabrika hotel v Humpolci

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Hlavní úklidový den bude v sobotu 8. dubna 2017

Vyhlášení konkursního řízení

Vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Křižánky, p.o.

47. Dny malých obcí

7. března v Praze (v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA, Praha 9-Letňany)
9. března v Prostějově (Společenský dům)

Elektronická evidence tržeb od A až do Z

17. 2. 2017 - Seminář v Hradci Králové

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / > / >> /

Anketa
Souhlasíte s navýšením sazebníku OSA, které opět zasáhne i obce?

aktuality >

Vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

V průběhu loňského roku naše sdružení participovalo na jedné z připravovaných legislativních novinek. Co se podařilo prosadit a kde naopak obce mohou očekávat komplikace v oblasti finančních kontrol?

Vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí má za cíl nahradit současný zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Hlavním důvodem vzniku tohoto návrhu je transponování evropské směrnice 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států a jelikož Česká republika nedodržela termín transpozice a netransponovala tuto směrnici včas, bylo snahou Ministerstva financí předložit této návrh v co nejkratší možné době.

Kromě povinnosti transponovat směrnici EU má Ministerstvo za cíl tímto zákonem zjednodušit a unifikovat systém vnitřní kontroly a snížit administrativní zátěž správců veřejného rozpočtu, tedy mimo jiné i obcí, vznikající z důvodu povinného provádění kontrol spravování veřejných financí. Mezi další cíle tohoto zákona pak patří regulace interního auditu a vytváření předpokladů pro aplikaci principu jednotného auditu zavedením povinné koordinace kontrol a sdílení výstupů z nich. Oproti platnému zákonu o finanční kontrole by navrhovaný zákon měl přinést větší míru flexibility při nastavování schvalovacích postupů řídící ekonomické kontroly. Z pohledu SMS ČR pak bylo důležitou změnou zrušení duplicitních kontrol.

Sdružení místních samospráv ČR však mělo k návrhu zákona několik zásadních připomínek. Dle názoru SMS ČR byl návrh zákona poněkud nesrozumitelný, navíc byl až přespříliš rozsáhlý. Na základě této připomínky Ministerstvo financí návrh přepracovalo a znění návrhu bylo zkráceno téměř na polovinu, přičemž byly vypuštěny některé nadbytečné části, například zbytečné definice a celý návrh byl převeden do srozumitelnějšího jazyka.

Další připomínka SMS ČR spočívala v jistém nesouladu mezi požadavky směrnice a vlastním zněním návrhu zákona. Dle názoru SMS ČR sahal návrh zákona daleko za platnou evropskou legislativu, přičemž velká část povinností, která by na základě tohoto zákona obcím vznikala, neměla v současné evropské legislativě žádnou oporu. Dle názoru Ministerstva financí, které se k této připomínce vyjádřilo, je směrnice ve vztahu k řízení a kontrole veřejných financí skutečně stručná - stanoví jen povinnost bez další konkretizace. Způsob nastavení tohoto systému je tedy na rozhodnutí státu a to proto, aby mohl zohlednit zejména strukturu a způsob uspořádání veřejné správy. Tato připomínka tedy ministerstvem akceptována nebyla.

Konečně, třetí připomínka SMS ČR směřovala k návrhu podzákonných právních předpisů, konkrétně vyhlášek Ministerstva financí, které byly součástí návrhu zákona. Z těchto vyhlášek vyplývalo, že by obce musely každý rok předkládat Konsolidovanou výroční kontrolní zprávu, Výroční kontrolní zprávu veřejného subjektu, Konsolidovanou výroční auditní zprávu a Výroční auditní zprávu, tedy celkem 4 zprávy, oproti jediné Roční zprávě o výsledcích finančních kontrol, kterou požaduje současný zákon o finanční kontrole. U těchto zpravodajských povinností se navíc nerozlišovalo mezi menšími a většími obcemi a městy a obce s desítkami obyvatel by pak musely, dle znění původního návrhu zákona a vyhlášek, podávat stejné zprávy jako hlavní město Praha a rovněž obsah těchto zpráv se, oproti platnému zákonu, výrazně rozšiřuje.

K tomu se Ministerstvo financí vyjádřilo tak, že předložený obsah vyhlášek má být jen orientační a jejich obsah bude předmětem samostatného připomínkového řízení. Pokud se návrh zákona dostane dál v legislativním procesu, plánuje Ministerstvo vytvořit pracovní skupinu k obsahu tzv. zpravodajské vyhlášky, do které by pozvali i zástupce územních samospráv. Nicméně Ministerstvo přislíbilo, že obce do 15.000 obyvatel budou předkládat pouze jedinou výroční zprávu. I přesto však došlo v aktuálním návrhu zákona ke zjednodušení navrhované vyhlášky, která nyní požaduje pouze předkládání Výroční kontrolní zprávy a Výroční auditní zprávy.

Tento návrh zákona byl dne 19. 12. 2016 schválen vládou a byl dne 22. 12. 2016 rozeslán poslancům jako tisk 1001/0. Předseda Poslanecké sněmovny dne 5. 1. 2016 doporučil zákon projednat a navrhl zákon přikázat k projednání Kontrolnímu výboru. Zákon však dosud nebyl projednán Organizačním výborem a ani dosud nebyl zařazen na program některé ze schůzí Poslanecké sněmovny.

SMS ČR bude i nadále monitorovat osudy návrhu zákona na úrovni parlamentu a snažit se o takové úpravy, které povedou k dalšímu zkvalitnění ve vztahu k místním samosprávám. Považujeme za potřebné také uvést, že přístup týmu předkladatelů vnímáme jako profesionální a vítáme, že došlo k částečnému zohlednění specifického postavení menších obcí. Předmětné dokumenty jsou nyní k dispozici zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1001&CT1=0.