Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz
Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   BŘEZEN 2018   >
POÚTSTČTSONE
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Krajský seminář SMS ČR k tématu GDPR

7. 3. 2018

České Budějovice

Spojujeme venkov

15. 3. 2018

15. března 2018 od 10.00 hod., Komunitní škola ve Veselíčku (budova OÚ)

Pozvánka na krajský seminář SMS ČR

16. 3. 2018

Téma: Konkurzní řízení na ředitele školského zařízení, systém hodnocení a stanovení platu ředitele

 

ekolamp

OK GROUP

  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Účtování členského příspěvku SMS ČR

13. 3. 2018

Seminář GDPR mýtů zbavený

12. 3. 2018 Praha

6. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

9. 2. 2018

Referátník Ministerstva vnitra

29. 1. 2017 Informace pro obce k zajištění činnosti tzv. nezúčastněné osoby

Veřejná konzultace

26. 1. 2018 Využívání fondů EU v oblasti soudržnosti

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / > / >> /

Anketa
Na jaké platformě vyřizujete e-maily pro pracovní účely?

aktuality >

Dopady nového protikuřáckého zákona na obce

Protikuřácký zákon nově umožňuje obcím částečně regulovat konzumaci, prodej a podávání alkoholických nápojů. Ministerstvo vnitra vydalo metodiku vysvětlující možnosti aplikace tohoto zákonného zmocnění.

Dne 31. května 2017 nabyl účinnosti nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. „protikuřácký zákon“, který, mimo jiné, svěřuje obcím pravomoc vydat obecně závaznou vyhlášku regulující požívání alkoholu na území obce. Konkrétně může obec nově „zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším 18 let“, případně „omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitém místě prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů v případě konání kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnost“.

Primárním cílem tohoto zákonného zmocnění je umožnit obcím regulovat požívání alkoholu na místech a společenských akcích, na kterých se zdržují či mohou zdržovat osoby mladší 18 let. Obce tak získávají možnost podstatně regulovat tento negativní jev na psychiku dětí a mladistvých a snižovat možnosti, kde by děti mohli získávat negativní příklad týkající se konzumace alkoholu.

Zákon tímto zmocněním přenáší na obce odpovědnost nad tím, zda, případně kdy a kde, omezí požívání, prodej a podávání alkoholických nápojů. Ačkoliv je zřejmé, že se tímto zvýší administrativní zátěž obcí, jsou to právě zastupitelé či členové jiných orgánů obecní samosprávy, kteří vědí nejlépe, kdy a kde takováto omezování poslouží nejvhodněji svému účelu, případně zda jsou pro danou obec tyto restrikce vůbec vhodné.

Dle metodického materiálu Ministerstva by obce měly toto zmocnění využívat zejména na prostory, kde se často zdržují děti, to znamená například dětská hřiště, parky, prostory v okolí škol a školských zařízení apod. Nicméně je nutné podoktnout, že na základě zmocnění umožňujícího alkohol na veřejně přístupném místě nebo veřejně přístupné akci zakázat či omezit, lze regulovat konzumaci, prodej či podávání alkoholických nápojů pouze pro akce či místa, která jsou přístupná osobám mladším 18 let. Je tedy nutné před vydáním obecně závazné vyhlášky na základě tohoto zákonného zmocnění zajistit, aby se tato vyhláška nevztahovala na místa, kam tyto osoby, například z důvodu rozhodnutí majitele či provozovatele, přístup nemají. Toto chování by poté znamenalo zneužití pravomoci obce a i původně vhodně zamýšlené opatření by mohlo být zrušeno pro rozpor se zákonem.

Vzhledem k formulaci zákonného zmocnění mají obce možnost vymezit akce, na kterých znemožní podávání alkoholu, například druhově. I zde je však nutné mít na paměti výše zmíněné riziko a nevydávat se cestou obcházení zákona, jelikož tento způsob regulace by neměl, s přihlédnutím k současné judikatuře českých soudů, pravděpodobně obstát.

Vzhledem k tomu, že zákon na kulturních akcích připouští podávání alkoholických nápojů s obsahem alkoholu méně než 4,3% (čemuž v zásadě odpovídá desetistupňové pivo) a vína, bylo otázkou, jak bude výše zmíněné zmocnění vykládáno v situaci, kdy bude chtít obec vyhláškou znemožnit i podávání těchto relativně tolerovaných nápojů. Dle názoru Ministerstva vnitra však právě toto zmocnění umožnuje zakázat i požívání, resp. podávání a prodej jakéhokoliv alkoholu, jelikož situace, kdy určité konání není zákonem zakázáno, představuje pro obce možnost přísnější regulace obecně závaznou vyhláškou.

Novým zákonem se zároveň novelizuje i stávající zákon o přestupcích a to i v souvislosti s porušováním výše zmíněných obecně závazných vyhlášek obcí. Nicméně, vzhledem k tomu, že současný zákon bude nahrazen novým přestupkovým zákonem, budou skutkové podstaty přestupků či správních deliktů na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek vymezeny toliko novým protikuřáckým zákonem.

Mimo toto obecné zmocnění se však nový zákon může dotýkat obcí i jinými způsoby. Je otázkou, zda zákaz kouření v prostorech, kde jsou podávány potraviny či nápoje, nesníží návštěvnost hospod či restaurací, které mohou často přispívat do rozpočtu obce. Dalším problémem, který mohou obce silně pocítit, je možné zvýšení hluku před těmito podniky, jelikož všichni kuřáci budou nyní nuceni vycházet kouřit ven, což může způsobit rušení obyvatel skupinkami kuřáku postávajících před vchodem do hospod či podobných zařízení.

Je tedy otázkou, nakolik bude nový protikuřácký zákon pro obce přínosem. Ačkoliv zvyšuje diskreční pravomoc obcí v lokálním omezování dostupnosti alkoholu, vzhledem k výše zmíněným problémům, který s sebou tento zákon přinese, bude pravděpodobně nutné počkat, jak si na tuto změnu obyvatelé obcí, především pak kuřáci, přivyknou. Dále pak bude na každé obci, zda se vydá cestou přísného zákazu alkoholu či raději jeho konzumaci, prodej či podávání omezení, případně nebude tuto oblast regulovat nad omezení vyplývající ze zákona.