Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz
Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   PROSINEC 2017   >
POÚTSTČTSONE
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
Krajský seminář SMS ČR Jihočeského kraje

7. 12. 2017

České Budějovice

6. WEBINÁŘ

8. 12. 2017

Téma: „Nemovitosti – nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví obce“

 

ekolamp

  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Nová publikace programu evropské územní spolupráce

14. 12. 2017

Konference PROPAMÁTKY

9. - 10. 11. 2017 Havlíčkův Brod

Metodické doporučení k činnosti územně samosprávných celků

2. 11. 2017

Metodika MMR pro nákupy dodávek na komoditní burze

12. 10. 2017

VÝZVA Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

12. 10. 2017 Výzva k předložení žádostí o podporu v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2018 a 2019

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / > / >> /

Anketa
Na jaké platformě vyřizujete e-maily pro pracovní účely?

aktuality >

K čemu slouží regionální stálé konference?

Regionální stálé konference jsou dobrovolnými uskupeními, která fungují ve 13 krajích ČR (krom Prahy). Jedná se o seskupení územních partnerů z oblasti místního a regionálního rozvoje z veřejného sektoru a neziskové či podnikatelské sféry.

Povinným členem za každý kraj je i zástupce SMS ČR. Hlavním posláním regionální stále konference je být komunikační, koordinační a plánovací platformou, která definuje potřeby svého kraje ve vztahu k finančním zdrojům ESI fondů či prostředkům z národních dotačních zdrojů. RSK nemá právní subjektivitu a funguje na základě statutu a jednacího řádu. Chod regionálních stálých konferencí je zabezpečen prostřednictvím jejich sekretariátů. Regionální stálá konference může zřizovat pracovní skupiny k jednotlivým rozvojovým tématům např. pracovní skupiny pro oblast cestovního ruchu či rozvoje venkova. Každá regionální stálá konference má své zástupce v Národní stále konferenci.

Důležitou činností regionálních stálých konferencí je projednávání a vydávání doporučení k územnímu a věcnému zaměření výzev z ESI fondů. Zejména je kladen důraz na projekty, které naplňují tzv. územní dimenzi (snaha o koncentraci prostředků na nejproblémovější oblasti rozvoje daného území s cílem vyrovnání meziregionálních rozdílů). Územní dimenze může být realizována jednak individuálními projekty či projekty podpořených z integrovaných nástrojů tj. ITI, IPRÚ a CLLD. Jednotlivé aktivity a projekty na regionálních úrovních jsou provázány pomocí regionálních akčních plánů s programovými dokumenty ESI fondů.

Příklady projednávaných témat:

Téma dotačního titulu MMR na rekonstrukce místních komunikací

RSK Středočeského kraje projednala dne 29. 6. 2016 podnět své PS Venkov ohledně navýšení alokace dotačního titulu MMR na rekonstrukce místních komunikací a dále rozšíření okruhu možných žadatelů tj. i na obce nad 3 000 obyvatel. Podnět byl RSK schválen a předán na Národní stálou konferenci a MMR. Alokace na rok 2017 byla navýšena o více jak 25 mil. Kč a jsou podpořeny projekty, které byly vedené jako náhradníci.

Téma realizace projektů metodou CLLD a jejich zaměření

RSK Jihomoravského kraje projednala dne 24. 3. 2017 problematiku schvalování strategií CLLD a témata zaměření možných realizovaných projektů přes místní akční skupiny. RSK vyzvala řídící orgány, aby zohlednily specifika integrovaných nástrojů při nastavování podporovaných aktivit ve vztahu k CLLD, zejména řídící orgán IROP, aby umožnil rozšíření podporovaných aktivit v souladu s připomínkami Národní sítě MAS k programovému dokumentu IROP. Dále pak vyzvala řídící orgán PRV, aby do CLLD zahrnul i podporu aktivit z článku 20 tj. základní služby a obnova vesnic dle nařízení 1305/2013 ideálně formou zjednodušeného dokladování. Jednání v této věci nadále probíhá.

Téma zrušení výzev IROP pro oblast školství řešilo několik RSK

RSK se zabývala zrušením výzev a přijala toto usnesení: „RSK  se znepokojením přijala informaci o zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury škol z IROP v roce 2017 a schvaluje podnět pro NSK, ve kterém žádá o alokaci adekvátních finančních prostředků na uspokojení potřeb v oblasti infrastruktury škol zmapovaných ve schváleném KAP a dalších strategických dokumentech.“