Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz
Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   ŘÍJEN 2017   >
POÚTSTČTSONE
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Jednání Předsednictva SMS ČR

6. 10. 2017

České Heřmanice

Vesnice roku 2017

7. 10. 2017

Předávání ocenění "Cena naděje pro živý venkov"

Krajské shromáždění SMS ČR Kraje Vysočina

13. 10. 2017

Konešín u Třebíče

4. WEBINÁŘ

20. 10. 2017

Téma: „Náhrada škody a bezdůvodné obohacení – vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení obci“

Den malých obcí

31. 10. 2017

Prostějov

Seminář "Obce a EET"

31. 10. 2017

Praha

 

ekolamp

  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Konference PROPAMÁTKY

9. - 10. 11. 2017 Havlíčkův Brod

Metodika MMR pro nákupy dodávek na komoditní burze

12. 10. 2017

VÝZVA Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

12. 10. 2017 Výzva k předložení žádostí o podporu v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2018 a 2019

Zastupitel v kurzu

Termíny pro školení ke kurzu Dotační management

Informace o metodickém doporučení

18. 8. 2017 Tvorba obecně závazných vyhlášek (stanovení školských obvodů spádových mateřských a základních škol)

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / > / >> /

Anketa
Na jaké platformě vyřizujete e-maily pro pracovní účely?

aktuality >

K čemu slouží regionální stálé konference?

Regionální stálé konference jsou dobrovolnými uskupeními, která fungují ve 13 krajích ČR (krom Prahy). Jedná se o seskupení územních partnerů z oblasti místního a regionálního rozvoje z veřejného sektoru a neziskové či podnikatelské sféry.

Povinným členem za každý kraj je i zástupce SMS ČR. Hlavním posláním regionální stále konference je být komunikační, koordinační a plánovací platformou, která definuje potřeby svého kraje ve vztahu k finančním zdrojům ESI fondů či prostředkům z národních dotačních zdrojů. RSK nemá právní subjektivitu a funguje na základě statutu a jednacího řádu. Chod regionálních stálých konferencí je zabezpečen prostřednictvím jejich sekretariátů. Regionální stálá konference může zřizovat pracovní skupiny k jednotlivým rozvojovým tématům např. pracovní skupiny pro oblast cestovního ruchu či rozvoje venkova. Každá regionální stálá konference má své zástupce v Národní stále konferenci.

Důležitou činností regionálních stálých konferencí je projednávání a vydávání doporučení k územnímu a věcnému zaměření výzev z ESI fondů. Zejména je kladen důraz na projekty, které naplňují tzv. územní dimenzi (snaha o koncentraci prostředků na nejproblémovější oblasti rozvoje daného území s cílem vyrovnání meziregionálních rozdílů). Územní dimenze může být realizována jednak individuálními projekty či projekty podpořených z integrovaných nástrojů tj. ITI, IPRÚ a CLLD. Jednotlivé aktivity a projekty na regionálních úrovních jsou provázány pomocí regionálních akčních plánů s programovými dokumenty ESI fondů.

Příklady projednávaných témat:

Téma dotačního titulu MMR na rekonstrukce místních komunikací

RSK Středočeského kraje projednala dne 29. 6. 2016 podnět své PS Venkov ohledně navýšení alokace dotačního titulu MMR na rekonstrukce místních komunikací a dále rozšíření okruhu možných žadatelů tj. i na obce nad 3 000 obyvatel. Podnět byl RSK schválen a předán na Národní stálou konferenci a MMR. Alokace na rok 2017 byla navýšena o více jak 25 mil. Kč a jsou podpořeny projekty, které byly vedené jako náhradníci.

Téma realizace projektů metodou CLLD a jejich zaměření

RSK Jihomoravského kraje projednala dne 24. 3. 2017 problematiku schvalování strategií CLLD a témata zaměření možných realizovaných projektů přes místní akční skupiny. RSK vyzvala řídící orgány, aby zohlednily specifika integrovaných nástrojů při nastavování podporovaných aktivit ve vztahu k CLLD, zejména řídící orgán IROP, aby umožnil rozšíření podporovaných aktivit v souladu s připomínkami Národní sítě MAS k programovému dokumentu IROP. Dále pak vyzvala řídící orgán PRV, aby do CLLD zahrnul i podporu aktivit z článku 20 tj. základní služby a obnova vesnic dle nařízení 1305/2013 ideálně formou zjednodušeného dokladování. Jednání v této věci nadále probíhá.

Téma zrušení výzev IROP pro oblast školství řešilo několik RSK

RSK se zabývala zrušením výzev a přijala toto usnesení: „RSK  se znepokojením přijala informaci o zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury škol z IROP v roce 2017 a schvaluje podnět pro NSK, ve kterém žádá o alokaci adekvátních finančních prostředků na uspokojení potřeb v oblasti infrastruktury škol zmapovaných ve schváleném KAP a dalších strategických dokumentech.“