Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz
Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   BŘEZEN 2018   >
POÚTSTČTSONE
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Krajský seminář SMS ČR k tématu GDPR

7. 3. 2018

České Budějovice

Spojujeme venkov

15. 3. 2018

15. března 2018 od 10.00 hod., Komunitní škola ve Veselíčku (budova OÚ)

Pozvánka na krajský seminář SMS ČR

16. 3. 2018

Téma: Konkurzní řízení na ředitele školského zařízení, systém hodnocení a stanovení platu ředitele

 

ekolamp

OK GROUP

  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Účtování členského příspěvku SMS ČR

13. 3. 2018

Seminář GDPR mýtů zbavený

12. 3. 2018 Praha

6. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

9. 2. 2018

Referátník Ministerstva vnitra

29. 1. 2017 Informace pro obce k zajištění činnosti tzv. nezúčastněné osoby

Veřejná konzultace

26. 1. 2018 Využívání fondů EU v oblasti soudržnosti

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / > / >> /

Anketa
Na jaké platformě vyřizujete e-maily pro pracovní účely?

aktuality >

Změny pro obce podle tzv. daňového balíčku 2017/2018

Od 1. 7. 2017 je účinný zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček). Přináší mnoho změn do zákona o dani z přidané hodnoty nebo zákona o daních z příjmů.

Mediálně nejznámější je zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě. Ale balíček mění i některá ustanovení či zákony úzce se vztahující k činnosti obcí.

Daňový balíček byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 16. 6. 2017, ačkoliv schválen byl s účinností už od 1. 4. 2017. Proto se v praxi uplatní výklad, podle kterého je zákon účinný od 15 dne po vyhlášení ve Sbírce zákonů, a to od 1. 7. 2017. Novely však obsahují přechodná ustanovení, které pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti zákona, jakož i u práv a povinností s nimi související umožňuje použití zákona o dani z příjmu (ZDP) ve znění účinném přede dnem nabití účinnosti novely zákona. Většina změn se tak v této oblasti uplatní až od roku 2018. V případě zákona o DPH se změny uplatní od července 2017.

Pro obce jsou ze ZDP a ze zákona o DPH nejvýznamnější následující změny:

Daňové odpisování svěřeného majetku u příspěvkových organizací zřízených obcí a majetku vloženého do DSO (§28 odst. 1 písm. d) a e); a § 30 odst. 10 ZDP

Podle novely zákona může příspěvková organizace ÚSC nebo DSO uplatňovat daňové odpisy z hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření zřizovací listinou. Obdobně může uplatňovat daňové odpisy i DSO u hmotného majetku vloženého obcí. Ale u předmětného majetku musí pokračovat v odpisování započatém zřizovatelem nebo členskou obcí. Toto nové znění se použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.  

Odpisování nehmotného majetku § 32a odst. 4 ZDP

Pro příslušné kategorie nehmotného majetku byla pevně stanovená doba odpisování změněna na dobu minimální. Nové znění zákona se použije až na majetek, u kterého bylo odpisování zahájeno po účinnosti novely ZDP.

Úprava do zdanění veřejně prospěšných poplatníků

Dochází k osvobození bezúplatných příjmů veřejnoprávních korporací bez omezení jejich účelového určení. Nově musí být také prostředky získané daňovou úsporou profinancovány nejpozději následující zdaňovací období na krytí nákladů z nepodnikatelských činností.

Rozšíření možnosti použití daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, § 6 odst. 4 ZDP

Došlo k rozšíření možnosti použití daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v případech, kdy poplatník nepodepíše u plátce daně „Prohlášení k dani“. Kromě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10000 Kč, nově se toto ustanovení použije u příjmů z dohody o provedení práce nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2500 Kč.

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, § 57 zákona o DPH

Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozeno poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo poskytování péče o děti do 4 let v denním režimu, pokud jsou tyto služby poskytovány obcí, organizační složkou obce nebo dobrovolným svazkem obcí.

Podrobnější informace z této oblasti obsahuje informace Finanční správy: http://www.financnisprava.cz/ assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace_k_danovemu_balicku.pdf

 

Změna zákona o místních poplatcích:

Daňový balíček novelizoval i zákon o místních poplatcích. Většina změn má jen technický charakter, ale zásadnější změny se týkají poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace a poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

O novele poplatku za zhodnocení stavebního pozemku SMS ČR již informovalo: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1364-zmena-pravni-upravy-mistniho-poplatku-za-zhodnoceni-stavebni

U poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem došlo k rozšíření osob, které poplatek neplatí. Jde mimo jiné o osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost k podnikání (nahrazuje pojem hospodářská činnost) nebo veřejně prospěšné činnosti (nově). A dále se zvyšuje maximální horní hranice poplatku až na 200 Kč za každý započatý den. Uplatní se již od 1.7. 2017.

Nakonec zákon nově umožňuje obci stanovit obecně závaznou vyhláškou další způsob placení a jemu odpovídající den platby poplatku, než je způsob placení a den platby podle daňového řádu (§14). Pro poplatkové povinnosti vzniklé do konce roku 2017 a za poplatkové období roku 2017 se však ještě uplatní znění zákona účinné před dnem nabytí účinnosti daňového balíčku.

Informace k daňovému balíčku pdf  
206 kB