Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

AGIS

Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   PROSINEC 2018   >
POÚTSTČTSONE
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Jednání Rady SMS ČR

6. 12. 2018

Brno

Jednání krajského předsednictva SMS ČR Jihomoravského kraje

10. 12. 2018

MAS LVA, Lidická 3116/134, 690 03 Břeclav

Základní kurz "Správa obce od A do Z"

13. 12. 2018

13. - 14. 12. 2018 Středočeský kraj

Základní kurz "Správa obce od A do Z"

18. 12. 2018

Středočeský kraj

 

ekolamp

OK GROUP

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČEZ - generální partner projektu AGIS
generální partner projektu AGIS


  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Neudržitelný současný stav inkluzivního vzdělávání

SMS ČR připomínkovalo novelizaci vyhlášky. Požadujeme úpravu pravidel inkluzivního vzdělávání - o přijetí integrovaných žáků by měl v konečném důsledku rozhodovat ředitel školy (školského zařízení).

Podpora programu Housing First (Bydlení především)

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení MPSV vyhlásilo výzvu č. 8

Zastupitel v kurzu

3. 12. 2018 Druhý ročník vzdělávacího programu

Startuje již 21. ročník soutěže Zlatý erb

19. 11. 2018

Konference "Lepší škola v každém místě"

22. 11. 2018 Praha

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / > / >> /

Anketa
Zaujala Vás solidární veřejná sbírka pro obec Prameny?

smscr.cz » aktuality

Novela zákona o střetu zájmů a obce

31. 8. 2017 – Dnem 1. září nabývá účinnosti zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Dovolujeme si Vás v tomto krátkém pojednání informovat o tom, jaké nové povinnosti pro obce z této novely vyplývají.

Ministerstvo spravedlnosti se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů a zároveň centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů. V gesci Ministerstva spravedlnosti se zřizuje Centrální registr oznámení, který bude sloužit jako evidence oznámení a evidence veřejných funkcionářů s povinností podávat oznámení. V registru budou dále evidovány žádosti o nahlížení do oznámení, evidence těchto žádostí bude přístupná pouze určitým osobám, které určuje zákona o ochraně osobních údajů.

Kdo a co zapisuje

Základní povinností každého podpůrného orgánu[1] je povinnost zapsat do Registru veřejné funkcionáře, kteří náleží do oboru působnosti daného podpůrného orgánu.

Veřejné funkcionáře můžeme rozdělit do dvou kategorií:

1) Tzv. „politici“

Politiky nazýváme veřejné funkcionáře, uvedené v §2(1) zákona o střetu zájmů, jsou to například poslanci, senátoři, členové vlády, člen zastupitelstva kraje, člen zastupitelstva obce, městské části, starosta obce, městské části nebo městského obvodu.[2][3]

Politici se do registru zapisují vždy.

2)Tzv. „nepolitici“

Tato druhá kategorie veřejných funkcionářů se do registru zapisuje pouze, pokud v rámci výkonu své funkce zároveň vykonávají některou činnost z činností uvedených v § 2 odst 3. zákona o střetu zájmů.

Veřejným funkcionářem je v tomto případě například vedoucí úředník územního samosprávného celku, zařazený do obecního úřadu nebo vedoucí organizační složky státu, ředitel veřejné výzkumné instituce, státní zástupce. Do registru musí být uveden, pokud je oprávněn nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč, pokud se bezprostředně podílí na zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky, pokud rozhoduje ve správním řízení s výjimkou blokového řízení nebo pokud se podílí na vedení trestního řízení.

Za zápis veřejných funkcionářů do registru je odpovědný vždy ten podpůrný orgán, v jehož oboru působnosti dotyční veřejní funkcionáři vykonávají svou funkci. To platí, i přestože v praxi bude způsobilost podpůrných orgánů zapsat veřejné funkcionáře do registru záviset na poskytnutí součinnosti ze strany jim podřízených organizací a organizačních složek. Důvodová zpráva tuto skutečnost komentuje pouze tak, že je na podpůrných organizacích, aby si nastavily spolehlivé a efektivní komunikační kanály. Jejichž cílem bude předávání všech informací potřebných pro zápis veřejných funkcionářů do registru.

Údaje, které se zapisují a kdy:

Do centrálního registru se zapisují tyto údaje: jméno a příjmení, datum a místo narození, organizace, ve které působí, funkce, kterou zastává a datum zahájení / skončení výkonu jeho funkce. V řádném režimu se veřejný funkcionář zapisuje do registru do 15 dnů ode dne zahájení / skončení výkonu jeho funkce. První, mimořádný zápis veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení bude podpůrný orgán povinen provést ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti novely zákona – tedy od 1. září do 2. října 2017. Zápis v tomto termínu se bude týkat všech veřejných funkcionářů, kteří budou vykonávat funkci k 1. září 2017. Podpůrným orgánům bude umožněno přihlásit se do Centrálního registru oznámení nejpozději k 1. září 2017. V případě, že veřejný funkcionář zastává více funkcí, mají povinnost jej do registru zapsat všechny příslušné podpůrné orgány. Identifikace a počet konkrétních zaměstnanců provádějících zápis do registru je plně v kompetenci jednotlivých podpůrných orgánů.

S povinností podpůrných orgánů zápisu veřejných funkcionářů do registru v řádném režimu je dále navázána povinnost podpůrných orgánů po provedeném zápisu neprodleně veřejného funkcionáře o tomto zápisu informovat, jakož ho informovat i o jeho povinnosti podat ve lhůtě 30 dní ode dne zápisu příslušné oznámení. Tato povinnost podpůrného orgánu se nevztahuje na první mimořádný zápis veřejných funkcionářů do registru. Informování veřejných funkcionářů o jejich povinnosti podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti je doporučeno. Informaci, zda zapsaní veřejní funkcionáři svou oznamovací povinnost následně splnili, či nikoliv, budou mít podpůrné orgány vždy k dispozici přímo v Centrálním registru oznámení v přehledu jimi zapsaných funkcionářů.

Pro účely podávání oznámení má podpůrný orgán, který jako první veřejného funkcionáře do Centrálního registru oznámení zapsal, rovněž povinnost přidělit tomuto veřejnému funkcionáři k jeho žádosti uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do registru. Zákon o střetu zájmů by neměl bránit postupu, kdy by podpůrný orgán přihlašovací údaje veřejnému funkcionáři přidělil bez jeho předchozí žádosti. Přihlašování podpůrných orgánů do Centrálního registru oznámení bude probíhat přes doménu http://cro.justice.cz. Odkaz na tuto doménu bude umístěn na stánkách Ministerstva spravedlnosti.

Podpůrné orgány mají povinnost uchovávat oznámení a žádosti o nahlížení na oznámení podané do 31. srpna 2017. Tyto dokumenty jsou příslušné podpůrné orgány povinny uchovávat v listinné podobě po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti zákona o  střetu zájmů, tj. do 1. září 2022. Tyto dokumenty nebudou plošně přesouvány do Centrálního registru oznámení.

Nela Brožková, legislativní analytik SMS ČR

 


[1] Například krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy, obecní úřad. Dle § 14a zákona o střetu zájmů.

[2] V této spojitosti doplňujeme, že povinnost se týká členů zastupitelstva kraje, hl. m. Prahy, obce, městské části, městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hl. m. Prahy, který je pro výkon funkce  dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.

[3] Starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hl. m. Prahy, místostarosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hl. m. Prahy nebo členové rady obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hl. m. Prahy, kraje nebo hl. m. Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

Formulář k oznamování střetu zájmů: https://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/registr-oznameni/formular-registr-oznameni.pdf