Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

AGIS

Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   PROSINEC 2018   >
POÚTSTČTSONE
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Jednání Rady SMS ČR

6. 12. 2018

Brno

Jednání krajského předsednictva SMS ČR Jihomoravského kraje

10. 12. 2018

MAS LVA, Lidická 3116/134, 690 03 Břeclav

Základní kurz "Správa obce od A do Z"

13. 12. 2018

13. - 14. 12. 2018 Středočeský kraj

Základní kurz "Správa obce od A do Z"

18. 12. 2018

Středočeský kraj

 

ekolamp

OK GROUP

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČEZ - generální partner projektu AGIS
generální partner projektu AGIS


  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Podpora programu Housing First (Bydlení především)

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení MPSV vyhlásilo výzvu č. 8

Zastupitel v kurzu

3. 12. 2018 Druhý ročník vzdělávacího programu

Startuje již 21. ročník soutěže Zlatý erb

19. 11. 2018

Konference "Lepší škola v každém místě"

22. 11. 2018 Praha

Řízení rizik spojených s hospodařením obce

23. 10. 2018 Příručka pro starosty a starostky

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / > / >> /

Anketa
Zaujala Vás solidární veřejná sbírka pro obec Prameny?

smscr.cz » aktuality

SMS ČR chce lepší podmínky pro vysokorychlostní internet

15. 5. 2018 – Dostupnost rychlého připojení k internetu veřejnost vnímá v dnešní době jako samozřejmost, která však v části venkovského prostoru chybí. SMS ČR neúnavně žádá změnu.

 

První výzva na vysokorychlostní internet v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla vyhlášena 31. 3. 2017, následně od 26. 4. 2017 do 26. 9. 2017 probíhal příjem žádostí o dotaci. Dotací z této výzvy byly podpořeny tři projekty a rozdělení pouhých 0,4% alokace z celkem 11,55 mld. Kč. Problém především tkví v nastavení pravidel a podmínek pro čerpání prostředků. Konkrétně se zejména jedná o hodnotící parametr pro pokrytí, kde se hodnotí změny pokrytí v celé intervenční oblasti, ale nikoli v žadatelem zvolené oblasti k realizaci projektu. Před vyhlášením pravidel této výzvy SMS ČR již poukazovalo na toto nešťastné nastavení, avšak námitky nebyly brány v potaz.

Pro účely plánované druhé výzvy navrhlo SMS ČR zejména prostřednictvím svých zástupců v pracovní skupině na MPO zmírnění tohoto hodnotícího parametru a dále umožnění municipalitám být přímým žadatelem o dotaci. Zastáváme názor, že municipality budou plánovat realizaci projektů pouze tam, kde je její provozování na komerční bázi pro firmy v této oblasti nerentabilní. Jedním ze smyslů programu je pomoc zvyšovat konkurenceschopnost a zaměstnanost ve venkovském prostoru, usnadnit rozvoj podnikání a přístup ke službám státu jak pro obyvatelstvo, tak pro podnikatelský sektor a dále zlepšit životní a ekonomické podmínky pro místní obyvatelstvo a místní podniky. K tomu bezpochyby dochází i pomocí budování důstojného připojení k internetu, které by nemělo být ze strany státních orgánů blokováno špatně nastavenými pravidly výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Dále v této souvislosti SMS ČR vyjádřilo jednoznačný nesouhlas se zamýšleným krokem, který se týká přesunu finančních prostředků z alokace SC 4.1 program Vysokorychlostní internet do SC 4.2 program ICT a sdílené služby. SMS ČR navrhlo předmětnou alokaci zachovat v programu Vysokorychlostní internet, neboť dostupnost důstojného připojení k internetu ve venkovských oblastech považujeme za velice důležitou. Pro lepší implementaci zejména pak distribuci finanční prostředků z programu Vysokorychlostní internet bylo navrženo přijetí opatření, která se budou týkat změny pravidel a parametrů konkrétních výzev tak, aby došlo k realizaci smysluplných projektů v co největší míře.  O tom, že nastavení tohoto operačního programu je nevhodné ukazuje i fakt pozastavení proplácení prostředků ze strany Evropské komise.

A jaké jsou poslední kroky ve vyjednávání potřebných změn, které SMS ČR podniklo? Dne 2. března 2018 se uskutečnilo jednání předsedy SMS ČR JUDr. Stanislava Polčáka s náměstky na MPO Mgr. Ondřejem Malým a Ing. Marianem Piechou, Ph.D, LLM, kde bylo vyjednáno zaměření podpory na nepokrytá místa. Avšak pro další výzvu musí dojít ke změně v definování těchto míst. Problematika vysokorychlostního internetu byla tématem i jednáním Národní stále konference v Jindřichově Hradci, která konala 14. a 15. března 2018 v Jindřichově Hradci. SMS ČR zde zastupoval místopředseda Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Dále v březnu tohoto roku oslovil předseda Polčák v této záležitosti ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou jako hlavního koordinátora čerpání evropských prostředků. Ministerstvo pro místní rozvoj vyjádřilo podporu budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet neb ho také vnímá jako klíčový předpoklad pro rozvoj obcí a krajů. Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky podnikají kroky, které mají za cíl zlepšit podmínky pro čerpání prostředků. Například je plánováno provedení rozšíření okruhu příjemců o obce i kraje v rámci revize programového dokumentu, avšak tuto změnu musí schválit i Evropská komise. Ministerstvo pro místní rozvoj provedlo šetření mezi jednotlivými krajskými úřady a zmapovalo zájem o zapojení se do výzvy, který byl také použit jako argumentační podklad pro přípravu pravidel druhé výzvy. V problematice dostupnosti vysokorychlostního internetu se také za SMS ČR dlouhodobě pohybuje starosta členské obce Blešno Jan Kopelent. Ten se pravidelně účastní jednání na Českém telekomunikačním úřadu, Národní agentuře pro komunikační a informační technologie, s.p. či jednání Stálého pracovního výboru pro Národní koordinaci rozvoje sítí nové generace, který se naposledy konal 18. ledna letošního roku.

Lze jen doufat, že výsledkem soustavného tlaku SMS ČR budou nové výzvy OP PIK, které obcím umožní vybudovat bez zbytečných překážek infrastrukturu pro zavádění vysokorychlostního internetu, a to nejen do domácností, ale i pro potřeby lokální ekonomiky venkova.