Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

AGIS

Autorská práva jednoduše

mapová část portálu AGIS

Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   ÚNOR 2020   >
POÚTSTČTSONE
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
(NE)KRIMINALIZACE VEŘEJNÉ SLUŽBY

11. 2. 2020

Přijďte si poslechnout přednášku týkající se Vaší trestní odpovědnosti,
v navazujícím zaměstnání se seznámit s aktuálními aktivitami SMS ČR
a v neposlední řadě si předat zkušenosti z činnosti ve vaší obci.

jednání PS pro životní prostředí, zemědělství

20. 2. 2020

Regionální kancelář SMS ČR – 1. patro, Národní 41, Praha 1

 

ekolamp

OK GROUP

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČEZ - generální partner projektu AGIS
generální partner projektu AGIS


  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Zákon o zadávání veřejných zakázek

Vzdělávací program MMR pro zaměstnance veřejné správy

Seminář Venkov 2020

Budova Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, učebna Velká geologická

MŽP na boj se suchem uvolňuje další miliardu

Program velká Dešťovka

Přeměna odpadů na zdroje

Soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu

Pozemkové úpravy a krajinné plánování

Seminář

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / > / >> /

Anketa
Zaujala Vás solidární veřejná sbírka pro obec Prameny?

smscr.cz » aktuality

Navržená změna financování může vést k zániku matrik

18. 7. 2018 – SMS ČR nesouhlasí se záměrem ministerstva vnitra změnit způsob financování matričních úřadů na tzv. výkonnostní model, který má být od 1. ledna 2019 založen na počtu provedených prvozápisů.

 

Příspěvek na výkon matriční agendy je dosud obcím přidělován dle počtu obyvatel ve správním obvodu obce s matričním úřadem. Podle návrhu ministerstva vnitra má dojít od 1. ledna 2019 prostřednictvím zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019 ke změně způsobu financování činnosti matričních úřadů obcí v rámci výkonu přenesené působnosti na tzv. výkonnostní model, podle kterého mají být příspěvky obcím přidělovány výhradně podle počtu provedených prvozápisů.

„Jako nejvhodnější řešení úpravy sítě matričních úřadů bylo navrženo financování za provedený prvozápis (tedy základní matriční úkon) s rozličnými sazbami dle druhu prvozápisu (897 Kč za prvozápis narození, 3 588 Kč za prvozápis uzavření manželství a 1 794 Kč za prvozápis úmrtí). Navržené částky v sobě zahrnují jak náklady na samotný prvozápis, tak i náklady na další matriční úkony (duplikáty, určení otcovství, změna jména a příjmení apod.) a režijní náklady (např. výjezdy pracovníků matričních úřadů na svatby. Ministerstvo vnitra předpokládá, že při takto nastaveném modelu financování bude ušetřeno přibližně 160 mil. Kč.“ (podle předkládací zprávy ministerstva vnitra).

Sdružení místních samospráv ČR považuje tento návrh Ministerstva vnitra za zmatečný a uspěchaný. Se zástupci místních samospráv nebyl předkládaný model financování ze strany Ministerstva vnitra dostatečně projednán, zástupcům obcí a krajů byly v průběhu května a června 2018 předkládány neúplné, zavádějící a zmatečné informace o plánovaném rušení některých matričních úřadů. O změně způsobu financování pak byla ze strany ministerstva vnitra informována pouze část místních samospráv.

Navrhovaná změna se negativně dotkne zejména rozpočtů menších obcí s nízkým počtem prvozápisů. V konečném důsledku může vést nedostatečné financování výkonu matriční agendy k zániku matričních úřadů v některých menších obcích a centralizaci výkonu matriční agendy do obcí větších, což povede k dalšímu oddalování dostupnosti této základní a pro občany zásadní správní agendy z venkova do větších měst.

SMS ČR přitom nesouhlasí s tím, že by měly být při financování matrik zohledňovány jen takzvané prvozápisy. „Agenda matričních úřadů je mnohem širší. Občané se na ně obracejí také z důvodů změn jména, příjmení, určení otcovství, velmi se zvýšily žádosti o nahlížení do matričních knih ze strany lidí, kteří dohledávají své předky, ale také další matriční činnosti, jako je dohledání matričních údajů a zápisů pro úřady, notáře a podobně. Celkově v posledních dvou letech nárůst matričních úkonů stoupá,“ vysvětluje Marie Kabátová, starostka městyse Lhenic. Obává se, že vzdalování veřejné správy občanovi a tedy snižování její dostupnosti může v dlouhodobém horizontu vést k dalšímu vylidňování venkova.

Návrh ministerstva vnitra nijak nereflektuje skutečnost, že přístup k matričnímu úřadu je zapotřebí občanům plně zajistit v úředních hodinách, s čímž jsou spojeny náklady na provoz a personální zajištění chodu úřadu, a to zcela bez ohledu na případný počet provedených prvozápisů či jiných úkonů. Výše příspěvků za prvozápis, jak navrhuje ministerstvo vnitra, je dle názoru Sdružení místních samospráv ČR sporná, řádně nereflektuje náročnost těchto jednotlivých úkonů (časová náročnost, personální, materiální a režijní náklady). Způsob, jakým ministerstvo vnitra k těmto částkám dospělo, je nejasný.

Sdružení místních samospráv ČR se přiklání k možnému zavedení smíšeného modelu financování založeného na kombinaci paušální (minimální) částky příspěvku na pokrytí nákladů na provoz úřadu, spolu s dalšími příspěvky podle skutečného počtu provedených úkonů na úseku matriky, reflektujícími početní náročnost vykonávané agendy v jednotlivých obcích.

Stanovení způsobu určení výše příspěvku by mělo být předmětem dalších odborných diskusí mezi ministerstvem vnitra a místními samosprávami. V tomto ohledu Sdružení místních samospráv ČR apeluje na vládu České republiky, která by měla tento návrh ministerstva vnitra projednávat na svém jednání dnes, 18. července 2018, aby k tomuto návrhu zaujala negativní postoj a uložila ministrovi vnitra, aby o způsobu financování dále jednal se zástupci samospráv.

Vzhledem k tomu, že návrh ministerstva vnitra má být realizován prostřednictvím zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019, Sdružení místních samospráv ČR činí v tomto ohledu i další legislativní kroky a připomínky k návrhu zákona o státním rozpočtu.