Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

AGIS

Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   PROSINEC 2018   >
POÚTSTČTSONE
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Jednání Rady SMS ČR

6. 12. 2018

Brno

Jednání krajského předsednictva SMS ČR Jihomoravského kraje

10. 12. 2018

MAS LVA, Lidická 3116/134, 690 03 Břeclav

Základní kurz "Správa obce od A do Z"

13. 12. 2018

13. - 14. 12. 2018 Středočeský kraj

Základní kurz "Správa obce od A do Z"

18. 12. 2018

Středočeský kraj

 

ekolamp

OK GROUP

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČEZ - generální partner projektu AGIS
generální partner projektu AGIS


  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Seminář k PRV

„Environmentální opatření PRV v jednotné žádosti o platbu v roce 2016 a související dotační nástroje“

Voda v krajině – naděje pro budoucnost

Konference věnovaná aktuálním trendům a přínosům zadržování vody v krajině v souvislosti s klimatickou změnou.

Konference Adaptace na změnu klimatu

17. 3. 2016 - Masarykova univerzita v Brně

Vyhlášení výběrového řízení na pozici „výkonný ředitel“

Termín a místo pro podávání přihlášek a souvisejících dokumentů: 30. března 2016, 14:00; Hlavní kancelář SMS ČR, Nábřeží 599, Zlín-Prštné

Konference ODPAD ZDROJEM 2016

10. – 11. března 2016 v Žehuni v hotelu Na Farmě

<< / < / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 1920 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / > / >> /

Anketa
Zaujala Vás solidární veřejná sbírka pro obec Prameny?

smscr.cz » aktuality

Aktuální informace k volebnímu mezidobí

10. 10. 2018 – V souvislosti s konáním komunálních voleb připravil odbor veřejné správy, dozoru a kontroly pro tuto oblast metodická doporučení a materiály, týkající se například odměňování členů zastupitelstva.

 

Doporučené právní předpisy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Zákon č. 99/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - částka č. 39 Sbírky zákonů ze dne 5. 4. 2017, Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (aktuálně schváleno navýšení o 7%), Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (zrušeno k 1. 1. 2018), Zákon č. 206/2006 Sb., zákoník práce, Zákony o volbách do zastupitelstev (zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ..., zákon č. 130/2000 Sb., … krajů), zákon č. 586/1992 Sb. daň z příjmů, zákon
č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, zákon č. 589/1992 Sb. o sociálním pojištění, zákon
č. 48/1997 Sb. a 592/1992 Sb. o veřejném zdravotním pojištění atd.

Doporučené odkazy: odbordk@mvcr.cz, www.mvcr.cz/odk, volby@mvcr.cz,

Volební kalendář:

· 5. 10. 2018 zánik mandátu členů zastupitelstva

· 6. 10. 2018 (po ukončení hlasování) vznik mandátu nově zvolených členů zastupitelstva (není podmíněno složením slibu)

· 7. 10. 2018 vznik mandátu náhradníka v případě, že nově zvolený člen zastupitelstva odmítl složit slib

· 9. 10. 2018 vyhlášení výsledků voleb

· od 10. 10. 2018 do 19. 10. 2018 do 16:00 hodin možnost podání návrhu soudu na neplatnost voleb

· 19. 10. 2018 po 16 hodině možnost ověřit podání návrhu soudu na neplatnost voleb

· od 19. 10. 2018 po 16 hodině do 28. 10. 2018 možnost svolat ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce (pokud nebyl podán návrh soudu)

· od 27. 10. 2018 do 5. 11. 2018 lhůta pro konání zasedání nově zvoleného zastupitelstva (15. den po uplynutí lhůty je v sobotu 3. 11. 2018, lhůta proto končí až nejbližší následující pracovní den)

- starosta i místostarosta působí ve funkci do zvolení nového starosty nebo místostarosty (stačí jeden), nelze na funkci rezignovat (vzdát se plnění zákonem uložené povinnosti)

- pokud byl podán návrh soudu, zasedání se nesvolává a je třeba vyčkat na rozhodnutí soudu
o podaném návrhu, popř. podaných návrzích (soud má 20 dní na rozhodnutí, usnesení soudu nabývá právní moci zveřejněním na úřední desce, nikoli doručením účastníkům http://infodeska.justice.cz)

- pokud soud žádnému z návrhů nevyhoví, je nutné svolat zasedání tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne právní moci soudního rozhodnutí (nezapomenout na 7 dní pro zveřejnění pozvánky)

- pokud soud návrhu vyhoví, ke zvolení zastupitelstva nedošlo a konají se opakované volby nebo hlasování, ustavující zasedání se tudíž nesvolává a nemůže se konat

- rozhodnutí vzešlá z jednání zastupitelstev konaných v lhůtě pro podání návrhu (na neplatnost voleb nebo hlasování) nemají žádné právní důsledky, pokud soud návrhu nevyhoví, pokud soud návrhu vyhoví, pak jsou rozhodnutí nicotná (zastupitelstvo v důsledku soudního rozhodnutí vůbec nebylo zvoleno) a byla-li tato „rozhodnutí“ již vykonána (např. uzavřena smlouva), může vzniknout povinnost nahradit škodu…

- svolání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva po 15 dnech (porušení § 91 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích) nemá právní důsledky, v případě nesvolání, zákon předpokládá, že ustavující zasedání svolá Ministerstvo vnitra

Ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva:

- zpravidla řídí dosavadní starosta (jako jeho svolavatel), případně nejstarší člen (nového) zastupitelstva obce (viz ustanovení § 91 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

- v úvodu je třeba složit slib zastupitelů (má se tak stát na začátku zasedání, nicméně zda se tak stane ihned po zahájení nebo až po schválení programu či po určení ověřovatelů není rozhodující),

- zákon předpokládá též provedení volby starosty, místostarosty a dalších členů rady obce

- mandát zastupitele vzniká zvolením - jeho vznik není podmíněn složením slibu, na ten je vázán jen případný zánik mandátu

- je na rozhodnutí zastupitelů jakou zvolí formu volby (pokud nerozhodnout, volba je veřejná)

- v souladu s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích by měly být zvoleny finanční a kontrolní výbor (pokud by se volba nezdařila, mělo by být zřejmé, že se zastupitelstvo o volbu alespoň pokusilo)

- předání novému vedení není zákonem upraveno, ale je doporučování písemný předávací protokol např. viz www.mvcr.cz/.../dokumenty-odk-aktualne-2010-62465-04-metodika-k- volebnimu-mezidobi-new-doc.aspx.

Nároky spojené se správou obce náleží:

- členům zastupitelstva obce bez dalších funkcí nejpozději do ukončení funkčního období (1 den voleb tj. do 5. 10. 2018)

- starostovi, místostarostovi, který nadále vykonává pravomoci starosty nebo místostarosty, náleží dosavadní odměna do zvolení nového starosty nebo místostarosty.

- předsedovi, členům zvláštního orgánu obce nebo komise rady s výkonem přenesené působnosti náleží dosavadní odměna po skončení funkčního období do odvolání z funkce

- předsedovi, členům komise rady bez výkonu přenesené působnosti náleží po skončení funkčního období odměna za výkon této funkce po dobu výkonu pravomocí dosavadní rady obce

- předsedovi, členům výboru zastupitelstva současně se zastupiteli obce náleží nejpozději ukončením funkčního období (1 den voleb do obcí tj. 5. 10. 2018)

Jak vypočítat poměrnou část odměny za měsíc?

Alikvotní část = pravidlo 1/30 z „měsíční“ odměny za jeden den ve funkci v daném měsíci

Příklad 1: Skončí-li starosta s měsíční odměnou ve výši 36.499 Kč ve funkci k 10. 11. 2018, bude jeho odměna za měsíc listopad (bez odstupného) ve výši 12.167 Kč (výpočet: 36.499/30*10=12.166,333 - pozn.: zaokrouhluje se na celé koruny nahoru).

Příklad 2: Pro člena ZO bez dalších funkcí se schválenou odměnou 1.200 Kč za měsíc bude odměna za měsíc říjen 2018 (tj. do 5. 10. 2018) ve výši 200 Kč (výpočet 1.200/30*5)

Odměňuje se pouze za funkci a pouze po dobu, kdy je tato funkce vykonávána.

Příklad 3: Vykonává-li neuvolněný člen ZO funkci člena rady (za odměnu 3.000 Kč za měsíc) a funkci člena výboru zastupitelstva obce (odměna 1.800 Kč za měsíc) a ZO schválilo souhrnnou odměnu ve výši 4.800 Kč (přičemž nová rada bude zvolena až v listopadu), za 1. - 5. 10. 2018 bude odměna 800 Kč (4.800/30*5), za 6. - 31. 10. 2018 bude odměna 2.600 Kč (3.000/30*26), odměna za říjen celkem pak bude 3.400 Kč (800+2.600).

Zdroj: Univerzita starosty 2018, přednáška Odměňování členů zastupitelstev Ing. Marie Kostruhová, www.mvcr.cz/.../dokumenty-odk-aktualne-2010-62465-04-metodika-k-volebnimu-mezidobi-new-doc.aspx