Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2021

Autorská práva jednoduše

Webináře

Nabídka volných pracovních pozic

Obec 2030

Souhrnné informace ke koronaviru

Poradna v nouzovém stavu

AGIS

Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   LEDEN 2021   >
POÚTSTČTSONE
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 

Škoda auto
Exkluzivní partner mobility

ekolamp

OK GROUP

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČEZ - generální partner projektu AGIS
generální partner projektu AGIS


  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Konference Adaptace na změnu klimatu

17. 3. 2016 - Masarykova univerzita v Brně

Vyhlášení výběrového řízení na pozici „výkonný ředitel“

Termín a místo pro podávání přihlášek a souvisejících dokumentů: 30. března 2016, 14:00; Hlavní kancelář SMS ČR, Nábřeží 599, Zlín-Prštné

Konference ODPAD ZDROJEM 2016

10. – 11. března 2016 v Žehuni v hotelu Na Farmě

Odpovědné veřejné zakázky

Konference o chytrém, výhodném a environmentálně odpovědném nakupování úřadů a institucí.

45. Dny malých obcí

1. března 2016 v Praze, Národní dům na Smíchově a 
8. března 2016 v Prostějově, Společenský dům

<< / < / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 2930 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / > / >> /

Anketa
Jste jako zástupci obcí dostatečně informováni o opatřeních proti epidemii koronaviru COVID-19 týkajících se vašeho území a občanů na něm žijících?

smscr.cz » Aktuality

Usnesení VII. Republikového shromáždění SMS ČR

1. 11. 2019 – SMS ČR na svém VII. Republikovém shromáždění přijalo několik usnesení. Kromě těch, která se vztahovala k samotnému průběhu shromáždění se jednalo také o výzvy adresované vládě a parlamentu.

Zasedání Republikového shromáždění SMS ČR dne 31. 10. 2019, Havlíčkův Brod 

Usnesení RS01/2019: Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje navržený program jednání. 

Usnesení RS02/2019: Republikové shromáždění SMS ČR určuje za skrutátory Petru Černou, Daniela Stuchlíka, Jakuba Irana a Tomáše Pavelku. 

Usnesení RS03/2019: Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje zapisovatelkou jednání Editu Nezvalovou a ověřovatelem Jana Sedláčka.

Usnesení RS04/2019: Republikové shromáždění SMS ČR určuje za předsedu návrhové a volební komise Radka Brázdu a členy komise Tomáše Dubského a Helenu Tučkovou.  

Usnesení RS05/2019: Republikové shromáždění SMS ČR vyzývá Vládu ČR, aby naplnila své programové prohlášení a předložila novelu zákona o rozpočtovém určení daní a dalších předpisů,

  1. která s ohledem na demografický vývoj v ČR (stárnutí populace a vylidňování menších měst a obcí) zohlední ve financování obcí péči o seniory samosprávami, zvýší váhu kritéria počtu žáků a odstraní nesystémové koeficienty ve prospěch čtyř největších měst zastropováním jejich příjmů a také zváží změnu rozpočtového určení daně pro kraje,
  2. jimiž upraví sdílení hazardní daně, přičemž obce by byly oprávněné stanovit výrazný místní poplatek,

a žádá Parlament ČR o podporu schválení těchto legislativ do konce volebního období. 

Usnesení RS06/2019: Republikové shromáždění SMS ČR vyzývá Vládu ČR, aby s ohledem na demografický vývoj podpořila narovnávání podmínek pro výkon samosprávy, zejména u menších obcí formou tzv. samosprávného minima (příspěvek na výkon samostatné působnosti, na politicko-manažerské vedení obce).

Usnesení RS07/2019: Republikové shromáždění SMS ČR v oblasti střetu zájmů u komunální sféry požaduje,

  1. aby přístup k soukromým údajům komunálních politiků byl ze zákona povolen pouze v nezbytné míře, a to jen pro žadatele, kteří se s ohledem na citlivou povahu těchto informací identifikují,
  2. aby zákon o střetu zájmu rozlišoval penzum poskytovaných a zveřejňovaných informací ve veřejné správě, a to v rozlišení statutární města a ostatní obce, v nichž by neuvolnění radní zákonu nepodléhali,
  3. aby plnění zákonných povinností bylo co nejméně administrativně náročné, veřejné databáze byly propojené a stát dodržoval pravidlo: co stát již jednou eviduje, po druhé se nevyplňuje.
     

Usnesení RS08/2019: Republikové shromáždění SMS ČR vyzývá Vládu ČR a Parlament ČR, aby zajistili stabilitu právního prostředí a aby byly zrušeny zbytné veřejné agendy, administrativně zatěžující nejen obce, a byla přijata zákonná pojistka proti bující administrativě v podobě pravidla: jedna nová veřejná agenda při zrušení jedné dosavadní.

Usnesení RS09/2019: Republikové shromáždění SMS ČR vyzývá Vládu ČR a Parlament ČR ke spolupráci v zajištění dostupnosti veřejných služeb a investic do veřejné infrastruktury, občanské vybavenosti vč. vysokorychlostního internetu, podporu smart řešení, inovací a technologií, když dosavadního návrhy Vlády ČR směřují naopak k omezování dostupnosti služeb (matriční úřady, stavební úřady, finanční úřady, poštovní síť…), nedostatečných investicí do infrastruktury a vybavenosti obcí.

Republikové shromáždění SMS ČR žádá Vládu ČR, aby s ohledem na postup robotizace (průmysl 4.0) ve spolupráci se sociálními a územními partnery vytvořila systém celoživotního vzdělávání.

Usnesení RS10/2019: Republikové shromáždění SMS ČR zásadně nesouhlasí s věcným záměrem Vlády ČR o rekodifikaci stavebního práva, zejm. s částí odebrání výkonu stavební agendy obcím a varuje před kolapsem stavebního řízení v případě uskutečnění tohoto záměru. Republikové shromáždění SMS ČR vítá snahu změnit rozhodovací procesy stavebního práva, zejm. snahu o redukci chráněného veřejného zájmu a postavení dotčených orgánů státní správy, a konstatuje, že SMS ČR je připraveno podílet se na nezbytné změně stavebních předpisů s cílem odstranit nedostatky současného systému, za nějž nese největší díl odpovědnosti stát.

Usnesení RS11/2019: Republikové shromáždění SMS ČR uděluje ocenění Počin roku 2019 v oblasti samospráv Martině Bílové, starostce Tvarožné Lhoty. 

Usnesení RS12/2019: Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje Výroční zprávu o činnosti SMS ČR za rok 2018. 

Usnesení RS13/2019: Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje Zprávu Dozorčí rady SMS ČR za rok 2018. 

Usnesení RS14/2019: Republikové shromáždění SMS ČR volí členy Dozorčí rady SMS ČR paní Pavlu Chadimovou a náhradníky v pořadí: Luboš Bárta, Jana Rýpalová, Robin Mlynář, Jana Gerešová a Magda Pejšová. 

Usnesení RS15/2019: Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje dovolbu místopředsedy v počtu 1. 

Usnesení RS16/2019: Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje veřejný způsob volby. 

Usnesení RS17/2019: Republikové shromáždění SMS ČR volí na zbylé funkční období členku předsednictva SMS ČR paní Věru Kovářovou za 3. místopředsedkyni SMS ČR.

Usnesení RS18/2019: Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje změnu Stanov SMS ČR v předloženém znění. 

Usnesení RS19/2019: Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje změnu Jednacího a volebního řádu v předloženém znění.

Usnesení RS20/2019 Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje transformaci SMS ČR z právní formy zájmového sdružení právnických osob na právní formu spolku a pověřuje předsednictvo provést nezbytné změny ve schválené podobě, bude-li je registrační soud požadovat.