Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020

Webináře

Souhrnné informace ke koronaviru

Poradna v nouzovém stavu

Autorská práva jednoduše

AGIS

Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   ŘÍJEN 2020   >
POÚTSTČTSONE
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Škoda auto
Exkluzivní partner mobility

ekolamp

OK GROUP

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČEZ - generální partner projektu AGIS
generální partner projektu AGIS


  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Průzkum k nové povinnosti separace BRKO v obcích

Využijte možnosti zapojit se do průzkumu mezi obcemi k otázce zajištění nové povinnosti separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Výsledky budou zveřejněny v časopisu Odpadové fórum.

Příležitost pro rozvoj parku ve vašem městě

Nadace Proměny vyhlašuje grantovou výzvu a městům z celé České republiky nabízí pomoc při kompletní obnově veřejného, parkově upraveného prostranství.

42. DEN MALÝCH OBCÍ

Praha

42. DEN MALÝCH OBCÍ

Prostějov

XIV. ročník prestižní akce Týden Facility managementu 2014

Tradiční prestižní akce, která se koná ve dnech 10. – 14. listopadu 2014 v Praze a nese motto „Nové příležitosti“.

<< / < / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 3435 / 36 / 37 / > / >> /

Anketa
Jste jako zástupci obcí dostatečně informováni o opatřeních proti epidemii koronaviru COVID-19 týkajících se vašeho území a občanů na něm žijících?

smscr.cz » Soud zrušil opatření omezující obchod a volný pohyb

Usnesení VII. Republikového shromáždění SMS ČR

1. 11. 2019 – SMS ČR na svém VII. Republikovém shromáždění přijalo několik usnesení. Kromě těch, která se vztahovala k samotnému průběhu shromáždění se jednalo také o výzvy adresované vládě a parlamentu.

Zasedání Republikového shromáždění SMS ČR dne 31. 10. 2019, Havlíčkův Brod 

Usnesení RS01/2019: Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje navržený program jednání. 

Usnesení RS02/2019: Republikové shromáždění SMS ČR určuje za skrutátory Petru Černou, Daniela Stuchlíka, Jakuba Irana a Tomáše Pavelku. 

Usnesení RS03/2019: Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje zapisovatelkou jednání Editu Nezvalovou a ověřovatelem Jana Sedláčka.

Usnesení RS04/2019: Republikové shromáždění SMS ČR určuje za předsedu návrhové a volební komise Radka Brázdu a členy komise Tomáše Dubského a Helenu Tučkovou.  

Usnesení RS05/2019: Republikové shromáždění SMS ČR vyzývá Vládu ČR, aby naplnila své programové prohlášení a předložila novelu zákona o rozpočtovém určení daní a dalších předpisů,

  1. která s ohledem na demografický vývoj v ČR (stárnutí populace a vylidňování menších měst a obcí) zohlední ve financování obcí péči o seniory samosprávami, zvýší váhu kritéria počtu žáků a odstraní nesystémové koeficienty ve prospěch čtyř největších měst zastropováním jejich příjmů a také zváží změnu rozpočtového určení daně pro kraje,
  2. jimiž upraví sdílení hazardní daně, přičemž obce by byly oprávněné stanovit výrazný místní poplatek,

a žádá Parlament ČR o podporu schválení těchto legislativ do konce volebního období. 

Usnesení RS06/2019: Republikové shromáždění SMS ČR vyzývá Vládu ČR, aby s ohledem na demografický vývoj podpořila narovnávání podmínek pro výkon samosprávy, zejména u menších obcí formou tzv. samosprávného minima (příspěvek na výkon samostatné působnosti, na politicko-manažerské vedení obce).

Usnesení RS07/2019: Republikové shromáždění SMS ČR v oblasti střetu zájmů u komunální sféry požaduje,

  1. aby přístup k soukromým údajům komunálních politiků byl ze zákona povolen pouze v nezbytné míře, a to jen pro žadatele, kteří se s ohledem na citlivou povahu těchto informací identifikují,
  2. aby zákon o střetu zájmu rozlišoval penzum poskytovaných a zveřejňovaných informací ve veřejné správě, a to v rozlišení statutární města a ostatní obce, v nichž by neuvolnění radní zákonu nepodléhali,
  3. aby plnění zákonných povinností bylo co nejméně administrativně náročné, veřejné databáze byly propojené a stát dodržoval pravidlo: co stát již jednou eviduje, po druhé se nevyplňuje.
     

Usnesení RS08/2019: Republikové shromáždění SMS ČR vyzývá Vládu ČR a Parlament ČR, aby zajistili stabilitu právního prostředí a aby byly zrušeny zbytné veřejné agendy, administrativně zatěžující nejen obce, a byla přijata zákonná pojistka proti bující administrativě v podobě pravidla: jedna nová veřejná agenda při zrušení jedné dosavadní.

Usnesení RS09/2019: Republikové shromáždění SMS ČR vyzývá Vládu ČR a Parlament ČR ke spolupráci v zajištění dostupnosti veřejných služeb a investic do veřejné infrastruktury, občanské vybavenosti vč. vysokorychlostního internetu, podporu smart řešení, inovací a technologií, když dosavadního návrhy Vlády ČR směřují naopak k omezování dostupnosti služeb (matriční úřady, stavební úřady, finanční úřady, poštovní síť…), nedostatečných investicí do infrastruktury a vybavenosti obcí.

Republikové shromáždění SMS ČR žádá Vládu ČR, aby s ohledem na postup robotizace (průmysl 4.0) ve spolupráci se sociálními a územními partnery vytvořila systém celoživotního vzdělávání.

Usnesení RS10/2019: Republikové shromáždění SMS ČR zásadně nesouhlasí s věcným záměrem Vlády ČR o rekodifikaci stavebního práva, zejm. s částí odebrání výkonu stavební agendy obcím a varuje před kolapsem stavebního řízení v případě uskutečnění tohoto záměru. Republikové shromáždění SMS ČR vítá snahu změnit rozhodovací procesy stavebního práva, zejm. snahu o redukci chráněného veřejného zájmu a postavení dotčených orgánů státní správy, a konstatuje, že SMS ČR je připraveno podílet se na nezbytné změně stavebních předpisů s cílem odstranit nedostatky současného systému, za nějž nese největší díl odpovědnosti stát.

Usnesení RS11/2019: Republikové shromáždění SMS ČR uděluje ocenění Počin roku 2019 v oblasti samospráv Martině Bílové, starostce Tvarožné Lhoty. 

Usnesení RS12/2019: Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje Výroční zprávu o činnosti SMS ČR za rok 2018. 

Usnesení RS13/2019: Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje Zprávu Dozorčí rady SMS ČR za rok 2018. 

Usnesení RS14/2019: Republikové shromáždění SMS ČR volí členy Dozorčí rady SMS ČR paní Pavlu Chadimovou a náhradníky v pořadí: Luboš Bárta, Jana Rýpalová, Robin Mlynář, Jana Gerešová a Magda Pejšová. 

Usnesení RS15/2019: Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje dovolbu místopředsedy v počtu 1. 

Usnesení RS16/2019: Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje veřejný způsob volby. 

Usnesení RS17/2019: Republikové shromáždění SMS ČR volí na zbylé funkční období členku předsednictva SMS ČR paní Věru Kovářovou za 3. místopředsedkyni SMS ČR.

Usnesení RS18/2019: Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje změnu Stanov SMS ČR v předloženém znění. 

Usnesení RS19/2019: Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje změnu Jednacího a volebního řádu v předloženém znění.

Usnesení RS20/2019 Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje transformaci SMS ČR z právní formy zájmového sdružení právnických osob na právní formu spolku a pověřuje předsednictvo provést nezbytné změny ve schválené podobě, bude-li je registrační soud požadovat.