Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020

Webináře

Souhrnné informace ke koronaviru

Poradna v nouzovém stavu

Autorská práva jednoduše

AGIS

Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   ŘÍJEN 2020   >
POÚTSTČTSONE
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 

Škoda auto
Exkluzivní partner mobility

ekolamp

OK GROUP

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČEZ - generální partner projektu AGIS
generální partner projektu AGIS


  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Soutěž Úřad na cestě k rovnosti

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní a městské úrovni.

On-line konference Strategie 2030+

Konference bude probíhat ve dnech 23.-25.6.2020 formou on-line přenosů

Elektronická verze časopisu Moderní obec ZDARMA

Až do konce dubna 2020 platí neomezený přístup zdarma do elektronické verze časopisu Moderní obec, ale i všech dalších časopisů z produkce vydavatelství Profi Press.

Výzva na modernizace a úspory energií veřejných budov

Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR.

Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v zemích ZRS ČR II

Jde o 90% podporu spolupráce obcí s obcemi v Gruzii, Moldávii, na Ukrajině a v Bosně a Hercegovině.

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / > / >> /

Anketa
Jste jako zástupci obcí dostatečně informováni o opatřeních proti epidemii koronaviru COVID-19 týkajících se vašeho území a občanů na něm žijících?

smscr.cz » Soud zrušil opatření omezující obchod a volný pohyb

Dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu

12. 5. 2020 – SMS ČR oslovilo senátory v problematice zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, jehož v pořadí druhou novelu bude v následujících dnech Senát projednávat.

 

Naše Sdružení plně chápe složitost situace související s dopady pandemie SARS CoV-2 a bezvýhradně podporuje záměr vlády pomoci osobám, které mohou být těmito dopady citelně zasaženy. Samosprávy jsou solidární se státem, nepochybně i jejich přičiněním se epidemii podařilo zvládnout a dosáhnout výrazně dobrých výsledků, kdy samosprávy pomáhaly v zajištění nezbytných ochranných pomůcek, dezinfekce a akcelerovaly další zdroje, jež nepochybně i nadále pomáhají zvládnout tuto epidemii.  

Současná podoba zákona o kompenzačním bonusu ovšem může mít dramatické dopady na rozpočty územních samosprávných celků, a to dokonce do té míry, že bude ohrožen nejen jejich rozvoj a schopnost investovat, ale i jejich samotný chod a plnění zákonných povinností. 

Ustanovení § 6 tohoto zákona stanoví, že kompenzační bonus je vratkou daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnost. To znamená, že výnos této daně bude zkrácen o celkovou částku, kterou finanční úřady vyplatí na kompenzačních bonusech. Daň z příjmu fyzických osob je však daní sdílenou, přibližně 9 % z jejího výnosu náleží krajům a přibližně 24 % obcím. Současné znění § 6 zákona o kompenzačním bonusu tak přenáší celou třetinu reálných nákladů na vyplácení kompenzačního bonusu na územní samosprávné celky. 

Z důvodových zpráv k návrhu zákona o kompenzačním bonusu a k návrhům jeho dvou dosud připravených novel vyplývá, že se předpokládají negativní dopady na veřejné rozpočty až ve výši 45 mld. Kč. Při naplnění této prognózy by obce přišly o více než 11 mld. Kč, kraje pak o více než 4 mld. Kč. Tyto důvodové zprávy ale vůbec nezmiňují dopady těchto opatření na samosprávy, které nemůžeme pokládat za spravedlivé, a to z následujících důvodů.   

Daná zákonná materie se týká primárně osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“). Stát v předešlých letech oslaboval příjem obcí z daní OSVČ (tzv. motivační složku 30 % z daně FO podávajících přiznání) a též různými daňovými úlevami, když od r. 2017 obce nemají prakticky žádné příjmy z daní OSVČ. Formulace dotčeného § 6 odst. 2 zákona o kompenzačním bonusu, podle něhož se přímo ze zákona prohlašuje, že jde vratku daně z příjmů ze závislé činnosti, z nichž mají obce naopak výrazný podíl, pak nemá-li být ve světle shora uvedeného označeno za podraz na samosprávy, tak představuje faul na všechny obce, města a kraje v naší zemi. Jednoduše řečeno, pokud z daní OSVČ nemají samosprávy (viz shora) prakticky žádný výnos, neměly by s nimi mít ani náklad. 

K míře dopadů lze také připočíst fakt, že státu se tato kompenzace částečně vrátí v daňových příjmech od OSVČ, pro samosprávy takové zákonné pravidlo znamená ovšem jen čistou ztrátou, což je skutečně nespravedlivé.  

Musíme dále podotknout, že vláda navrhla tento zákon ve stavu legislativní nouze, kdy se neobesílají připomínková místa, tedy ani naše Sdružení jakožto připomínkové místo se k návrhu zákona nemohlo vyjádřit. Bohužel vláda nás neinformovala ani neformální cestou, což bychom pokládali minimálně za projev slušnosti. Vláda ovšem také porušila svůj závazek, který byl prezentován jejím předsedou Andrejem Babišem v příslibu, že vláda negativně nezasáhne do sdílených daní se samosprávami (rozpočtové určení daní - dále jen „RUD“). Opak se stal pravdou. 

Podle našeho přesvědčení by se kompenzace pro OSVČ měly vyplácet logicky z peněz, které stát od OSVČ vybírá, anebo jako zvláštní nárok ve státním rozpočtu. V daném případě pokládáme za instruktivní pozměňovací návrh, který přednesl ve snaze změnit dotčený § 6 odst. 2 zákona o kompenzačním bonusu posl. Jan Bartošek (ST: 850, č.: 5189). Samozřejmě je možné zvolit i jiné legislativní řešení s cílem napravit nespravedlnost současného znění § 6 odst. 2 zákona o kompenzačním bonusu.

 

Samosprávy počítají s poklesem sdílených daní, jsou solidární se státem, vědí, že příjem ze sdílených daní RUD bude menší. Ale nemůžeme mlčet k postupu státu, kdy tento jejich očekávaný pokles ve sdílených daních je ještě dále prohlouben kompenzací pro OSVČ, z nichž ovšem samosprávy na rozdíl od státu nemají prakticky žádný příjem. Dovolujeme si také zdůraznit, že obce a kraje napříč celou republikou se v současnosti samy snaží vyjít vstříc nejen osobám samostatně výdělečně činným, ale i dalším osobám, kterým odpouštějí místní poplatky, nájemné ve svých prostorách i další zasmluvněné platby. Zároveň na své náklady mnohdy zajišťují svým občanům roušky, dezinfekci, nákupy pro ohrožené skupiny atd. 

Dále je nutné připomenout, že územní samosprávné celky navzdory současné situaci nadále musí (a i po skončení krizových opatření budou muset) plnit své povinnosti v samostatné i přenesené působnosti vyplývající z právních předpisů, ať už se jedná o zajištění zdravotní péče, sociálních služeb a sociální péče, veřejného pořádku, údržbu a opravu pozemních komunikací apod. Podobně obce a kraje musí i nadále plnit velkou většinu svých smluvních závazků. Markantní je to např. v pracovněprávních vztazích, kdy obce ani jejich příspěvkové organizace jako veřejnoprávní korporace nemohou využít žádný ze současných ani připravovaných programů pomoci zaměstnavatelům (Covid I., II. a III., Antivirus apod.), přičemž svým zaměstnancům hradí plat v plné výši i v případě, že jim z důvodu pandemických opatření nebo souvisejícího útlumu ekonomické aktivity nemohou přidělovat práci. 

K plnění svých zákonných a smluvních povinností potřebují obce i kraje dostatečné finanční zajištění. U obcí se přitom již nyní všeobecně počítá s propadem daňových příjmů v RUD o 10-20 %. Další masivní výpadek příjmů, způsobený krácením výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti za účelem výplaty kompenzačního bonusu, by mohl být pro některé obce doslova likvidační. K danému je nutné také připomenout, že obce a kraje jsou významným investorem a motorem regionální ekonomiky, prostřednictvím DPH významná část těchto investic plyne zpět do státního rozpočtu. V případě avizovaného propadu příjmu obcí je zřejmé, že obce pozdrží, nebo úplně zruší všechny investice, které nejsou podpořeny z jiných dotačních programů, nebo nejsou již zazávazkovány. Dopad do lokální ekonomiky a státního rozpočtu bude zcela jistě významný. SMS ČR společně s několika hejtmany krajů napříč politickým spektrem stát vyzvalo, aby podpůrnými opatřeními pomohl samosprávám ekonomiku znovu nastartovat. Jsme však zatím svědky přesně opačného postupu státu, kdy samosprávám plnění jejich rolí omezuje. Zpomalení ekonomiky obce citelně zasáhne, jak je patrné mimo jiné i z aktualizované daňové kalkulačky, kterou naše sdružení připravilo a  kde si každá obec může zjistit predikci propadů svých příjmů.