Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2021

Webináře

Nabídka volných pracovních pozic

Obec 2030

Souhrnné informace ke koronaviru

Poradna v nouzovém stavu

Autorská práva jednoduše

AGIS

Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   PROSINEC 2020   >
POÚTSTČTSONE
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Škola místních samospráv

1. 12. 2020

On-line večerní kurz

Webinář SMS ČR

1. 12. 2020

Obecní a krajské rozpočty v roce 2021

Škola místních samospráv

3. 12. 2020

On-line večerní kurz

Webinář SMS ČR

3. 12. 2020

Soběstačné obce, Portál zastupitele

Škola místních samospráv

8. 12. 2020

On-line večerní kurz

Webinář SMS ČR

8. 12. 2020

Střet zájmů - aktuální rozhodnutí NSS, přístupnost webových stránek

Škola místních samospráv

10. 12. 2020

On-line večerní kurz

Webinář SMS ČR

10. 12. 2020

Představení nového zdravotního modulu v systému Agis, Obec 2030

Webinář ke školské problematice

11. 12. 2020

Doba distanční výuky a nových výzev pro školy a jejich zřizovatele. Co se změnilo a co se změní?

Škola místních samospráv

15. 12. 2020

On-line večerní kurz

Webinář SMS ČR

15. 12. 2020

Směřování SMS ČR, Autorská práva jednoduše, soutěž O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2019

Škola místních samospráv

17. 12. 2020

On-line večerní kurz

 

Škoda auto
Exkluzivní partner mobility

ekolamp

OK GROUP

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČEZ - generální partner projektu AGIS
generální partner projektu AGIS


  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Nominace členů PT IROP - Infrastrukturu pro sportovce

Seminář Národní sítě Zdravých měst

Odpovědné veřejné zadávání 2020

25. 11. 2020

Podpora regionálního rozvoje, vylidňování regionů a .....

23. 11. 2020 Seminář formou videokonference

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní a městské úrovni.

On-line konference Strategie 2030+

Konference bude probíhat ve dnech 23.-25.6.2020 formou on-line přenosů

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / > / >> /

Anketa
Jste jako zástupci obcí dostatečně informováni o opatřeních proti epidemii koronaviru COVID-19 týkajících se vašeho území a občanů na něm žijících?

smscr.cz » Aktuality

Jak na poplatky za odpady v roce 2021

6. 11. 2020 – V současné době je v Senátu schvalován balík odpadové legislativy, jehož součástí je nejen nový zákon o odpadech, ale také novela zákona o místních poplatcích. V obou případech se počítá s jejich účinností od 1. 1. 2021.

 

Na základě četných dotazů z obcí ve věci zpoplatnění obyvatel v oblasti odpadů při schválení nové právní úpravy, bychom Vás po konzultaci s Ministerstvem životního prostředí chtěli informovat, že v přechodných ustanoveních předmětných zákonů je k jednotlivým způsobům uvedeno:

1. Místní poplatek za provoz systému nakládání s odpady dle § 10b zákona o místních poplatcích

Obec může za poplatkové období roku 2021 vybírat poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který zavedla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro poplatkové povinnosti u tohoto poplatku, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé v poplatkovém období roku 2021, se použije zákon č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a obecně závazné vyhlášky vydané na základě jeho zmocnění, účinné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Poplatek za komunální odpad dle § 17a zákona o odpadech

Obec může za poplatkové období 2021 vybírat poplatek za komunální odpad, který zavedla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro poplatkové povinnosti u tohoto poplatku, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé v poplatkovém období 2021, se použije zákon č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a obecně závazné vyhlášky vydané na základě jeho zmocnění, účinné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Obecně závazná vyhláška, kterou obec zavedla tento poplatek, pozbývá platnosti nejpozději 31. prosince 2021.

3. Smlouva dle § 17 odst. 6 zákona o odpadech

Pokud obec přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vybírá úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využití a odstranění komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy podle § 17 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může tuto úhradu vybírat do 31. prosince 2021. Vybrané prostředky musí použít na financování obecního systému podle tohoto zákona.

Jednodušeji řečeno, ať už vaše obec využívá jakýkoliv způsob zpoplatnění obyvatel za využívání odpadového hospodářství, je možné tento zachovat i pro rok 2021 a v jeho průběhu pracovat na přípravě takové OZV, aby odpovídala požadavkům nové legislativy.

Nedoporučujeme však v tuto chvíli činit v této oblasti jakékoliv kroky a přijímat zcela nová řešení poplatků za odpady (např. přechod z místního poplatku na poplatek dle zákona o odpadech), neboť byste byli v poměrně blízké budoucnosti nuceni činit změny. Vyčkejte tedy prosím na ukončení legislativního procesu a schválení příslušných právních předpisů.

Co se týká obecně závazné vyhlášky stanovující systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce, pak pro tuto zákon o odpadech neobsahuje přechodné ustanovení. Podle informací z Ministerstva životního prostředí by vyhlášky, které jsou v souladu se stávajícím zákonem o odpadech neměly být v rozporu ani s novým zákonem a ze strany Ministerstva vnitra tak, že nebude v průběhu roku zpochybňována platnost OZV vydané do 31. 12. 2020, nicméně v průběhu roku 2021 je nutné ji uvést do souladu s platnou legislativou.

Pro úplnost uvádíme, že v případě přijetí zákona o odpadech ve znění schváleném v září poslaneckou sněmovnou bude ze strany obce nezbytné učinit rychlé kroky ve vztahu k placení poplatku za ukládání odpadů na skládku, protože obec se stane ve všech případech poplatníkem a v případě, že bude chtít uplatňovat slevu, kterou zákon umožňuje musí o tom informovat provozovatele skládky. To bude vyžadovat:

- nahlásit skládce odpadů, na níž je odvážen odpad z dané obce, že uplatňujete slevu na skládkovacím poplatku

- to může provést buď úpravou smlouvy s provozovatelem skládky případně bude muset dát plnou moc svozové společností (pokud však zároveň NEPROVOZUJE skládku odpadů) v tom smyslu, že za danou obec řeší placení poplatků za ukládané odpady jménem obce

- upravit smlouvu se svozovou společností tak, aby v pravidelných intervalech sdělovala údaje o množství odpadů potřebné nejen k vyplnění průběžné evidence, ale také k řešení slevy.

Vyčkejme tedy, v jakém znění bude odpadová legislativa schválena. O všem Vás budeme opět informovat.

 

Mgr. Jana Přecechtělová

výkonná ředitelka SMS ČR