Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

AGIS

Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   LISTOPAD 2019   >
POÚTSTČTSONE
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Den malých obcí

5. 11. 2019

PVA EXPO Praha

Seminář "Zastupitel v právu"

7. 11. 2019

Sídlo Veřejného ochránce práv v Brně

Kam směřuje středočeský venkov?

8. 11. 2019

Moderovaná konference

Jak co nejlépe dělat obecní zpravodaj

8. 11. 2019

Tvarožná Lhota

Den malých obcí

14. 11. 2019

Výstaviště Flora Olomouc

Exkurzi za dobrou praxí v odpadovém hospodářství

14. 11. 2019

14. 11. – 16. 11. 2019

Cestovní ruch v malých obcích

26. 11. 2019

Malé Žernoseky

 

ekolamp

OK GROUP

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČEZ - generální partner projektu AGIS
generální partner projektu AGIS


  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
ZLEPŠENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

Seminář Středočeského inovačního centra

Nezapomeňme

Dne 17. 11. přesně v 17:11 hod. se symbolicky rozezní zvony kostelů a kaplí

Seminář k novele zákona o lesích

13. 11. 2019, Útušice: Nový dotační titul pro vlastníky lesů na zmírnění kůrovcové kalamity

Materiály z Tematické konference SMS ČR

31. 10. 2019 Havlíčkův Brod

CO JEŠTĚ NEVÍTE O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

Odborný seminář

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / > / >> /

Anketa
Zaujala Vás solidární veřejná sbírka pro obec Prameny?

smscr.cz » aktuality

Dohoda o partnerství 2014 – 2020 a stav její přípravy

13. 5. 2013 – Aktuální postřehy SMS ČR k přípravě nového programovacího období

Ministerstvo pro místní rozvoj upořádalo dne 26. dubna 2013 třetí jednání Pracovní skupiny pro přípravu Dohody o partnerství za široké účasti zástupců z regionů, partnerů hospodářské a sociální sféry, neziskového sektoru, některých ministerstev a vlády ČR. Jednání se tentokrát zabývalo pokračováním neformálního dialogu s Evropskou komisí, aktuálním stavem přípravy Dohody o partnerství, harmonogramy přípravy operačních programů a územní dimenzí. Zástupcem na jednání za Sdružení místních samospráv ČR byl tentokrát Petr Žůrek, předseda krajského shromáždění SMS ČR Zlínského kraje a člen PS pro dotace a místní rozvoj.

Dohoda o partnerství jako klíčový dokument pro nové programovací období má mít asi 50 stran, přičemž jeho obsahem bude definice priorit a opatření pro účinné využívání fondů ESIF za účelem dosahování cílů strategie Evropa 2020. Dohoda o partnerství je dokument vypracovaný členským státem za účasti partnerů v souladu s přístupem založeným na víceúrovňové správě. Česká republika je dle informací MMR v evropském měřítku mezi pěti předními zeměmi, které již pokročily v jednání, které lze charakterizovat jako stav vyjasňování metodické a strukturované komunikace vzorových témat s Evropskou komisí. Důležitým detailem tlumočeným ze strany MMR je skutečnost, že ani příslušná metodika ze strany EK není v konečné verzi připravena, což dle názoru SMS ČR může mít negativní vliv na skluz celého startu nového programovacího období.

Od května by měli rovněž začít pracovat sekretáři operačních programů, kteří budou řešit také hraniční témata mezi jednotlivými operačními programy a zároveň i vnitřní soudržnosti témat a návaznosti na další požadované dokumenty a strategie.

Zajímavé bylo vystoupení zástupce Úřadu vlády, Martina Tlapy, který upozornil na dvě důležité oblasti, které je třeba řešit: jsou jí daně – a sice tzv. uhlíková daň, kde zákon bude připraven, ale nebude aktivován a druhé velké téma, které je požadováno jako „conditio sine qua non“ (kondicionalita, předběžná závazná podmínka): služební zákon, bez jehož zavedení od roku 2014 nebude možné čerpání fondů EU v ČR vůbec začít. Obecně lze čekat směřování k více finančním stimulům a dopady na regulované profese. Jaký však bude skutečný vývoj, nebylo více prezentováno. Dále byly zdůrazněny základní strategické dokumenty, které s Dohodou o partnerství úzce souvisejí, jedná se o Přílohu č. 5: Přehled dopadů jednotlivých opatření s vyznačenými prioritními opatřeními pro rok 2013 a Přílohu č. 6: Přehled propojení SMK (strategie mezinárodní konkurenceschopnosti), NPR (národní plán reforem), Návrhů opatření vlády pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti (NOV) a cílů Evropa 2020. Z našeho pohledu je pro venkov zcela zásadní téma přijetí služebního zákona, bez něhož skutečně nemůže dojít ke startu čerpání nových operačních programů. Přípravy i z pohledu vlády pokračují dle harmonogramů. Zástupci SMS ČR se však i v této věci nemohou ubránit dojmu jakéhosi přešlapávání na místě a nerozhodnosti.

Mnoho otazníků panuje také kolem propojení budoucího PRv a operačních programů, vzájemné synergie a překryvy, a v praktické rovině především objemy prostředků pro venkov, role MAS a vymezení potenciální žadatelů z řad obcí. Uvedené jednání zatím rozuzlení nepřineslo.

Co nás dále čeká v měsíci květnu? Ze strany MMR budou probíhat další jednání a doplňování operačních programů na roky 2014 – 2020. Zároveň ale narážíme na obtíž, že zatím nemáme poziční dokument EU a ani nevíme, kdy bude. V přípravě analytické části se vychází z Národního plánu reforem a tam se pokračuje s důrazem na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj páteřní infrastruktury, zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, podpora sociálního začleňování a boj s chudobou, a životní prostředí.

V rozpracovaných operačních programech zatím nebylo dosaženo požadované kvality. Návrhy operačních programů vykazují velkou plošnost, nekonkrétnost bez vyřešeného tématu koncentrace na stěžejní priority a jasných výsledků. Již nyní je zřejmé, že bude třeba témata zúžit. K řešení je také pojetí tzv. „veřejné podpory“.

Závěrem zaznělo téma „územní dimenze“, které intenzivně zajímá právě venkov. Z kontextu minulých jednání i toho co zaznělo při tomto setkání, se nám jeví celý problém zatím nepružně řešený, ohrožující obce a menší města, nepřehledný, těžkopádný a ve svých důsledcích vnášející nestability, nezdravou konkurenci a přílišnou koncentraci na detaily, které mohou být až příliš subjektivně posuzovány. Např. zástupce ministerstva hovořil o tom, že 65 % obyvatel měst vytváří 70 % HDP oproti venkovu. SMS ČR považuje takové tvrzení za málo přesvědčivé, když není vůbec zřejmé, co vlastně by to mělo přinést nebo vzít obyvatelům venkova. SMS ČR neustále připomíná skutečnost, že venkov má v mnohém komplikovanější situaci (vzdálenosti, nízká ekonomická síla obyvatel, méně vysokoškoláků, atd.) a dokonce využití finančních prostředků z dotací i sdílené daně jasně a srozumitelně hovoří tvrdou řečí v neprospěch právě obcí a menších měst.

Dr. Petr Žůrek