Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

AGIS

Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   LISTOPAD 2019   >
POÚTSTČTSONE
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Den malých obcí

5. 11. 2019

PVA EXPO Praha

Seminář "Zastupitel v právu"

7. 11. 2019

Sídlo Veřejného ochránce práv v Brně

Kam směřuje středočeský venkov?

8. 11. 2019

Moderovaná konference

Jak co nejlépe dělat obecní zpravodaj

8. 11. 2019

Tvarožná Lhota

Den malých obcí

14. 11. 2019

Výstaviště Flora Olomouc

Exkurzi za dobrou praxí v odpadovém hospodářství

14. 11. 2019

14. 11. – 16. 11. 2019

Cestovní ruch v malých obcích

26. 11. 2019

Malé Žernoseky

 

ekolamp

OK GROUP

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČEZ - generální partner projektu AGIS
generální partner projektu AGIS


  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Budoucnost venkova a malých měst

Pozvánka na workshop

ZLEPŠENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

Seminář Středočeského inovačního centra

Nezapomeňme

Dne 17. 11. přesně v 17:11 hod. se symbolicky rozezní zvony kostelů a kaplí

Seminář k novele zákona o lesích

13. 11. 2019, Útušice: Nový dotační titul pro vlastníky lesů na zmírnění kůrovcové kalamity

Materiály z Tematické konference SMS ČR

31. 10. 2019 Havlíčkův Brod

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / > / >> /

Anketa
Zaujala Vás solidární veřejná sbírka pro obec Prameny?

smscr.cz » aktuality

Jednotné metodické prostředí je podmínkou čerpání budoucích eurofondů

18. 4. 2013 – Obce a města volají po co možná nejjednodušších a jednotných pravidlech dělení dotací

Z podnětu náměstka ministerstva pro místní rozvoj pana Daniela Brauna se dne 2. dubna sešla ke svému prvnímu jednání „Oponentní skupina pro vytvoření jednotného metodického prostředí“ pro nové plánovací období 2014 -2020. Koncepce jednotného metodického prostředí má oproti minulému plánovacímu období přinést více komfortu, zjednodušení celého projektového cyklu a zároveň ušetření nemalých prostředků všem účastníkům projektového procesu. Tato strategie by také měla odpovídat všem požadavkům vznášeným z pozic Evropské komise a dalších evropských orgánů. Snahou je zaměření se na pouze několik hlavních cílů, efektivní a hospodárné nakládání s financemi, nižší administrativní zátěž a transparentnost procesů a přehlednost pravidel. V této fázi jde „Oponentní skupině“ o to být zcela konkrétní platformou vzájemného informování ministerstva a vybraných zástupců státní správy a žadatelů, má dát možnost využívání zkušeností a znalostí lidí z terénu v dialogu s ministerstvem a hledání komfortních řešení k prospěchu dalšího rozvoje regionů a jednodušší čerpání dotací.

Sdružení místních samospráv se velmi zajímá o tuto oblast. Jde o jednu z možností pro venkov jak se aktivně podílet na přípravě procesů budoucího rozdělování dotací (prakticky až na období do roku 2022). Zajímala nás zvláště oblast provázání budoucího Programu rozvoje venkova a dalších operačních programů. Naše obce jsou mezi žadateli unikátní svým záběrem operačních programů, jsou schopné realizovat celou řadu typově různých projektů, často prostřednictvím místních akčních skupin, jejichž posílení SMS ČR dlouhodobě podporuje. Již nyní je jasné, že místní akční skupiny budou zprostředkovávat dotační prostředky i z dalších operačních programů, o jejich výši se však vedou tvrdá jednání. V této souvislosti je potřeba uvést, že tyto implementační struktury budou muset být personálně posíleny a stabilizovány. Dále je nutné eliminovat personální fluktuaci v řídících strukturách na všech úrovních, ke které nyní často dochází v závislosti na volebních výsledcích. V této souvislosti SMS ČR poukázalo na roli MAS na venkově, zvláště jejich přínos pro menší města a obce, a také na jisté ohrožení této manažerské implementační struktury, pro kterou (zatím) nebylo pamatováno v rozpočtu na roky 2014 a 2015. Důsledkem této skutečnosti může být právě odliv vysoce kvalifikovaných osobností, útlum činnosti těchto implementačních struktur a výrazné ohrožení přílivu dotačních prostředků do venkovských oblastí.

SMS ČR dále poukázalo na budoucí možnost provázání operačního programu Technická pomoc, který bude disponovat nezanedbatelnými prostředky v řádech miliard, se všemi operačními programy, tedy i s PRV. Náměstek Braun v této souvislosti uvedl, že v harmonogramu příprav máme dle jeho názoru poměrně náskok, čímž si vytváříme prostor pro další jednání na národní úrovni. S venkovem se samozřejmě počítá, konkrétní finanční alokace však patrně nepřevýší investice do dopravní infrastruktury. Optimistické je zacílení na plnění cílů strategie Evropa 2020, která stále obsahuje i tradiční nástroj politiky soudržnosti – intervence vedoucí k odstraňování meziregionálních rozdílů. V současnosti je vhodné znát základní principy budoucích projektů, které by měly splňovat: 1. Strategické zaměření a propojování; 2. Fungující trh; 3. Kvalitní projekty (výběr intervencí, které budou měřitelné a povedou k naplňování cílů); 4. Snadnější přípravy a realizace projektů  (redukce zátěže žadatelů, plná elektronizace agend, sjednocování pravidel…).

Ve svých plánech a strategickém uvažování by obce jistě neměly přehlédnout, aby uvažovali o využití veřejných zdrojů v souladu s principy 3E (Hospodárnost „Economy“: snaha vedoucí k minimalizaci vynaložených zdrojů, zejména finančních zdrojů a zamezení zbytečného plýtvání. Účelnost „Effectiveness“: produkovat požadovaný užitek či efekt, účel, produkt. Efektivnost „Efficiency“: účinnost, efektivita či produktivita, označuje obecně účinnost vložených zdrojů a užitek jimi získaný). Bude třeba si také všímat dalších upřesnění a novinek. Např. se připravuje jednotná terminologie a jednotný přístup k tvorbě metodických dokumentů (tedy zjednodušení). Zajímavá bude také maximální elektronizace výměny informací (elektronická gramotnost). Nastavení rolí a kompetencí v rozsahu nařízení a českých právních předpisů – (může pomoci nepřekrývání kompetencí, zjednodušení kontrol apod.). Stabilní týmy v implementačních strukturách mohou zkvalitnit a urychlit projektové procesy.

Jednotné metodické prostředí může velmi přispět ke zjednodušení pravidel čerpání prostředků, k posílení právní jistoty v implementační struktuře a u žadatelů, a také při výkonu kontrolních činností. Nastavení metodického prostředí je základním předpokladem pro budoucí komfortní prostředí celého systému a pro uskutečnění cílů rozvoje obcí v období 2014+. Řada otázek a připomínek k této důležité součásti budoucího systému zůstává nezodpovězena, i proto toto téma budeme nadále prioritně sledovat.

Dr. Petr Žůrek
Mgr. Tomáš Chmela