Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

AGIS

Autorská práva jednoduše

mapová část portálu AGIS

Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   ÚNOR 2020   >
POÚTSTČTSONE
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
(NE)KRIMINALIZACE VEŘEJNÉ SLUŽBY

11. 2. 2020

Přijďte si poslechnout přednášku týkající se Vaší trestní odpovědnosti,
v navazujícím zaměstnání se seznámit s aktuálními aktivitami SMS ČR
a v neposlední řadě si předat zkušenosti z činnosti ve vaší obci.

jednání PS pro životní prostředí, zemědělství

20. 2. 2020

Regionální kancelář SMS ČR – 1. patro, Národní 41, Praha 1

 

ekolamp

OK GROUP

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČEZ - generální partner projektu AGIS
generální partner projektu AGIS


  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Zákon o zadávání veřejných zakázek

Vzdělávací program MMR pro zaměstnance veřejné správy

Seminář Venkov 2020

Budova Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, učebna Velká geologická

MŽP na boj se suchem uvolňuje další miliardu

Program velká Dešťovka

Přeměna odpadů na zdroje

Soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu

Pozemkové úpravy a krajinné plánování

Seminář

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / > / >> /

Anketa
Zaujala Vás solidární veřejná sbírka pro obec Prameny?

smscr.cz » aktuality

Povodně 2013: Návod na uspořádání veřejné finanční sbírky

13. 6. 2013 – Na základě vlny solidarity a konkrétních dotazů k veřejným sbírkám uvádíme návod

Na pomoc lidem postiženým nedávnými povodněmi přichází v úvahu uspořádat vedle sbírky věcné také sbírku peněžní, která je však zatížena nepoměrně přísnějšími povinnostmi, stanovenými zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. S těmi nejdůležitějšími se seznámíme na následujících řádcích.

Tedy předně - veřejnou sbírku tohoto druhu je oprávněna uspořádat pouze právnická osoba – tedy nikoli jednotlivec.  Právnická osoba, která má v úmyslu veřejnou sbírku uspořádat, je povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu příslušnému podle sídla právnické osoby.

Jsou-li splněny náležitosti oznámení o konání sbírky uvedené v § 5 odst. 1 až 4 zákona a neshledá-li příslušný krajský úřad důvody pro to, že sbírku nelze konat podle § 6, osvědčí právnické osobě datum přijetí jejího oznámení, a to nejpozději do 30 dnů ode dne splnění náležitostí oznámení. Jakkoli tyto věty mohou potenciální organizátory vylekat, s uvedenými požadavky se lze vyrovnat v zásadě snadno, v čemž napomáhají i krajské úřady, na jejichž webových stránkách jsou vzory oznámení k dispozici.

Osvědčení vydané krajským úřadem musí být právnické osobě doručeno do vlastních rukou. Sbírka je pak zahájena nejdříve dnem následujícím po dni doručení osvědčení (pokud ovšem právnická osoba neuvede v oznámení jako den zahájení sbírky datum pozdější); důležité je, že dříve nesmí být sbírka zahájena, ba dokonce ani propagována.

Uvedená třicetidenní lhůta se zejména v případě sbírek konaných ve prospěch osob postižených povodněmi jeví jako nepřiměřeně dlouhá – a této skutečnosti si byl ve své moudrosti vědom také zákonodárce. V § 4 odst. 2 zákona proto stanovil, že uvede-li  právnická  osoba  v  oznámení  důvody  hodné  zvláštního zřetele, pro něž navrhuje zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení,  příslušný  krajský  úřad  tyto důvody bez  zbytečného  odkladu přezkoumá a osvědčením právnické osobě potvrdí datum přijetí jejího oznámení a stanoví den zahájení sbírky. Za důvod hodný zvláštního zřetele se přitom považuje i zmírnění následků živelní pohromy. Organizátorům proto vřele doporučuji, aby tento důvod neopomněli uvést, napomohou tak včasnému zahájení sbírky.