Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020

Webináře

Souhrnné informace ke koronaviru

Poradna v nouzovém stavu

Autorská práva jednoduše

AGIS

Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   ČERVENEC 2020   >
POÚTSTČTSONE
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Škola místních samospráv

10. 7. 2020

EVERESTA, s. r. o.; Budova RHK; Výstaviště 569/3, Brno, 648 04

Škola místních samospráv

14. 7. 2020

Hotel reStart, Revoluční 1267, Jičín

Škola místních samospráv

16. 7. 2020

EVERESTA, s. r. o.; Budova RHK; Výstaviště 569/3, Brno, 648 04

Škola místních samospráv

17. 7. 2020

EVERESTA, s. r. o.; Budova RHK; Výstaviště 569/3, Brno, 648 04

Škola místních samospráv

21. 7. 2020

Club restaurant MSI nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín

Škola místních samospráv

24. 7. 2020

Hotel reStart, Revoluční 1267, Jičín

Škola místních samospráv

30. 7. 2020

Club restaurant MSI nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín

Škola místních samospráv

31. 7. 2020

Club restaurant MSI nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín

 

Škoda auto
Exkluzivní partner mobility

ekolamp

OK GROUP

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČEZ - generální partner projektu AGIS
generální partner projektu AGIS


  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
On-line konference Strategie 2030+

Konference bude probíhat ve dnech 23.-25.6.2020 formou on-line přenosů

Elektronická verze časopisu Moderní obec ZDARMA

Až do konce dubna 2020 platí neomezený přístup zdarma do elektronické verze časopisu Moderní obec, ale i všech dalších časopisů z produkce vydavatelství Profi Press.

Výzva na modernizace a úspory energií veřejných budov

Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR.

Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v zemích ZRS ČR II

Jde o 90% podporu spolupráce obcí s obcemi v Gruzii, Moldávii, na Ukrajině a v Bosně a Hercegovině.

Jak postupná centralizace dusí český venkov

Seminář - 26. 3. 2020 Praha

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / > / >> /

Anketa
Jste jako zástupci obcí dostatečně informováni o opatřeních proti epidemii koronaviru COVID-19 týkajících se vašeho území a občanů na něm žijících?

smscr.cz » Soud zrušil opatření omezující obchod a volný pohyb

Reflexe stavu současné veřejné správy v Návrhu Dohody o partnerství

17. 6. 2013 – Rámec budoucích eurofondů je schválen. Veřejná správa je předmětem kritiky

Vláda ČR na své pravidelné schůzi ve středu dne 12. června mimo jiné schválila návrh tzv. Dohody o partnerství, tedy základní dokument definující priority a cíle ČR pro nové plánovací období 2014 – 2020. SMS ČR v nedávno uzavřeném mezirezortním připomínkovém řízení uplatnilo celou řadu připomínek, které v prvé řadě mířily na maximální zohlednění potřeb obcí a venkova v nových operačních programech. Cílem je tedy maximalizovat podíl metody LEADER, podpořit venkov a zejména eliminovat ty návrhy investic, které by mohly opět selektivně intervenovat ve prospěch silných a rozvinutých regionů a dále posilovat ono pověstné rozevírání nůžek mezi regiony a typy žadatelů. SMS ČR nakonec uplatnilo celkem 43 připomínek. Je potřeba poznamenat, že daný dokument byl k připomínkování předložen v silně rozpracované verzi. Řada pasáží zůstala předkladatelem (MMR) nedoplněna a tudíž nebylo možné se k nim vyjadřovat.

Jednou z nejpozoruhodnějších částí Návrhu Dohody o partnerství s EK je popis současného stavu a výsledků dosavadních investic z evropských fondů v oblasti veřejné správy. Je velmi překvapující, s jakou otevřeností předkladatelé popisují současný stav veřejné správy. Klíčové problémy totiž bohužel přetrvávají, a to i po masivních investicích hrazených z ESF v současném programovacím období, která měla za cíl zvyšovat kapacitu, efektivitu a kompetentnost veřejné správy. Trojice hlavních výsledků, tedy projekty jako Czechpoint, Základní registry veřejné správy nebo datové schránky, zatím v obcích budí rozpačité reakce. Rozsah a podoba podpory dalších projektů s obdobnými cíli proto musí (chceme-li nastavit účinnější čerpání evropských fondů 2014+) doznat výraznějších změn.

Pro ilustraci hodnocení stávajícího programového období a prostředí veřejné správy obecně uveďme některé pasáže Návrhu Dohody: „…Nejvýraznější je špatná pozice ČR co do míry regulatorní zátěže a vymáhání práva, značná nevýhoda ČR se rovněž projevuje v míře korupce, slabého strategického a koncepčního řízení jak na národní, tak regionální úrovni. Dalšími slabými stránkami ČR jsou nedokončení potřebných reforem (např.: velká reforma veřejné správy z roku 1999), nedostatečné využití e-nástrojů při výkonu veřejné správy (i přes dílčí úspěchy v realizaci Czech POINTů, datových schránek, základních registrů veřejné správy či přípravy e-sbírky a e-legislativy), slabá důvěra v politiky a úředníky, neefektivní nakládání s veřejnými prostředky.

Systém veřejné správy je silně kritizován kvůli vysoké míře korupce, nízké efektivnosti jejího fungování, pomalé práci úřadů, nízké míře propojenosti institucí a elektronizace, nedostatečné propojenosti databází a registrů (prozatím fungují pouze základní registry veřejné správy), která pramení z úzkého resortismu a decentralizovaných veřejných zakázek, nepřiměřené administrativní zátěže, která je navíc ve vysoké míře přenášena na občany a podnikatele, obtížné vymahatelnosti práva, nedostatečné ochraně duševního vlastnictví, neefektivní legislativě, nekoncepčnímu rozhodování veřejné správy o území aj. …

Kvalita legislativy není průběžně vyhodnocována, i přes snahy o omezení administrativní zátěže (strategie Smart administration), tato zátěž stále neúměrně narůstá.

Fungující instituce veřejné správy musí být v prvé řadě založeny na kvalitních lidských zdrojích průběžně se dále vzdělávajících a adaptujících se na vyvíjející podmínky a potřeby, a jejich efektivním managementu (včetně vzdělávání). Nejde přitom jen o vzdělávání odborné, ale také nabývání a zdokonalování úřednické erudovanosti. Klíčovou je dále racionalizace procesů, odstranění duplicit a chápání činnosti veřejné správy jako služby veřejnosti (ve vztahu k exekutivě, legislativě i justici). …Další zásadní překážkou je informační nepropojenost jednotlivých stupňů v českém soudnictví. Justice by se tedy měla v programovém období 2014–2020 stát jednou z absolutních priorit.

Důležitým prvkem je i podpora rozvoje otevřeného vládnutí (open government), výrazně vyšší transparentnosti a otevřených dat pro aplikace ze strany neziskového sektoru i podnikatelské veřejnosti. Větší pozornost by měla být věnována i obecné edukaci veřejnosti v přístupu k veřejným institucím (včetně institucí EU) a k větší občanské angažovanosti a chuti aktivně se podílet na chodu společnosti…

Zvyšování výkonu veřejné správy nepatří mezi priority explicitně uváděné ve Strategii EU 2020. Smyslem argumentace české strany je označit efektivní veřejnou správu jako nástroj posilování mezinárodní konkurenceschopnosti našeho státu, což představuje hlavní důvod zařazení tohoto tematického cíle mezi ta opatření, která mají být podporována z budoucích operačních programů (uvažuje se zejména o Integrovaném regionálním operačním programu a OP Zaměstnanost). Přestože text Návrhu Dohody o partnerství je vysoce kritický, je zřejmé, že předkladatel tímto především zdůvodňuje potřebnost dalších investic. Podoba takovéto podpory však musí vzhledem k málo přesvědčivým výsledkům naznat rozsáhlých změn. V opačném případě by nebylo účelné veřejné zdroje tímto směrem dále vynakládat. Komplikace, které v této souvislosti za všechny ostatní ilustruje například stále chybějící služební zákon ukazují, že nás čeká velmi trnitá letní a podzimní cesta.

 

Tomáš Chmela