Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020

Webináře

Souhrnné informace ke koronaviru

Poradna v nouzovém stavu

Autorská práva jednoduše

AGIS

Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   KVĚTEN 2020   >
POÚTSTČTSONE
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
Škola místních samospráv

21. 5. 2020

Intenzivní online kurz

Škola místních samospráv

28. 5. 2020

Intenzivní online kurz

 

ekolamp

OK GROUP

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČEZ - generální partner projektu AGIS
generální partner projektu AGIS


  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Elektronická verze časopisu Moderní obec ZDARMA

Až do konce dubna 2020 platí neomezený přístup zdarma do elektronické verze časopisu Moderní obec, ale i všech dalších časopisů z produkce vydavatelství Profi Press.

Výzva na modernizace a úspory energií veřejných budov

Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR.

Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v zemích ZRS ČR II

Jde o 90% podporu spolupráce obcí s obcemi v Gruzii, Moldávii, na Ukrajině a v Bosně a Hercegovině.

Jak postupná centralizace dusí český venkov

Seminář - 26. 3. 2020 Praha

Přeměna odpadů na zdroje

Soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / > / >> /

Anketa
Jste jako zástupci obcí dostatečně informováni o opatřeních proti epidemii koronaviru COVID-19 týkajících se vašeho území a občanů na něm žijících?

smscr.cz » Služby » Kalkulačky

Vývoj RUD v ČR

Vývoj daňových příjmů obcí a rozpočtového určení daní

Rozpočtové určení daní (RUD) představuje pilíř financování obecních samospráv v České republice. Jeho podoba, tak jak jí známe dnes, však není spojena s obnovením samosprávy, ale váže se až k roku 2001.

Před rokem 2001 byl způsob poskytování daní obcím upraven v zákoně ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Na základě něho plynul obcím do rozpočtu celý výnos daně z nemovitostí, celý výnos daně z příjmů fyzických osob (DPFO) z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, celý výnos daně z příjmů právnických osob (DPPO) placenou obcemi a 40 % okresního výnosu DPFO ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Pravidla rozdělování daní obcím se pak postupně měnila tím, že příjem z daně ze závislé činnosti se obcím zvyšoval na úkor příjmů okresních úřadů, a to ze 40% v roce 1993 až na 60% v roce 1995.

V roce 1996 vstoupila v účinnost novela výše uvedeného zákona (zákon č. 154/1995, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)), která přiznala obcím 20 % výnosu DPPO rozdělované na základě počtu obyvatel, na úkor snížení podílu DPFO ze závislé činnosti; a změnou systému rozdělování DPFO ze závislé činnosti – podílem 10 % dle plátcovy pokladny na území obce a podílem 20 % z výnosu daně ze závislé činnosti vybrané v okrese a jeho rozdělováním podle podílu obce na počtu obyvatel okresu.

V roce 2001 vstoupil v účinnost zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. Zákon změnil rozdělování výnosů sdílených daní do podoby, jakou jí známe dnes. Tj. obce se podílely na celostátním výnosu DPH, DPFO (závislá činnosti) a DPPO bez daně placené samotnými obcemi 20,59 %. DPFO ze samostatné výdělečné činnosti připadla obcím z 30 % (podle trvalého bydliště podnikatele), a DPPO placená obcemi a daň z nemovitostí celým výnosem. Jednotlivým obcím se daňové příjmy rozdělovaly podle dvou kritérií – zařazení obce do velikostní kategorie, a skutečný počet obyvatel dané obce.

Již v roce 2002 došlo k novele zákona (Zákon č. 483/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2001 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů). Ke stávajícím podílům obce na sdílených a svěřených daních se přidávají DPFO ze samostatné výdělečné činnost z 60 % podílu státu na této dani a 1,5% z celostátního výnosu DPFO ze závislé činnosti zjištěný podílem počtu zaměstnanců na území obce k celkovému počtu zaměstnanců v ČR.

Až do roku 2008 nedošlo v zákoně o RUD k žádným změnám vztahujícím se k obcím. V roce 2008 ale začala být účinná novela (Zákon č. 377/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2001 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů), která sice zachovávala soubor svěřených a sdílených daní, ale jejich podíl zvyšuje z 20,59 % na 21,4 %. Zvláštní pak je úprava pro Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň. Zásadně se však mění kritéria pro výpočet podílu daňových příjmů jednotlivých obcí. Snižuje se počet velikostních kategorií ze 14 na 4 a současně se snižuje progres koeficientů. Skokové přechody mezi velikostními kategoriemi byly vystřídané postupnými přechody. Zohledňují se i nová kritéria pro propočet – kritérium rozlohy obce, kritérium prostého počtu obyvatel a výrazně modifikované kritérium přepočteného počtu obyvatel.

Na této a všech následujících novelách, které výrazně posilují příjmy obcí, se podílelo ať už ve stadiích přípravy či projednávání, Sdružení místních samospráv ČR.

V roce 2012 dochází v souvislosti s důchodovou reformou penzijní reformy k další novele zákona o RUD (zákon č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2001 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů). Od roku 2013 znamená snížení podílu obcí na výnosu DPH na 20,83 %. Obcím se však zvyšuje podíl na ostatních sdílených daní z 21,4 % na 23,58 %, kromě DPFO ze závislé činnosti. Podíl obcí se zvýšil jen na 22,87 %. Ke třem propočítávacím kritériím se přidává kritérium čtvrté – počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí.

Pro 2016–2017 platí další změna pravidel RUD (zákon č. 391/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2001 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů), která pro obce pouze sjednotila podíl na sdílených daní, kromě DPH, na 23,58 % a od začátku roku 2017 nabyly účinnosti další ustanovení novely - zrušena byla tzv. motivační složka, tj 30 % podíl obcí na DPFO ze závislé činnosti s místem bydliště na území obce a navýšení podílu na výnosu DPH na 21,4 %.

Pro rok 2018 však budou účinná již nová pravidla, která sjednocuje podíl sdílených daní včetně DPH na 23,58 % a větší váhu přikládá kritériu počtu dětí a žáků v propočítávacím výpočtu, a to ze 7 % na 9 %. 

Vývoj daňových příjmů obcí a RUD pdf  
447 kB