Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020

Webináře

Souhrnné informace ke koronaviru

Poradna v nouzovém stavu

Autorská práva jednoduše

AGIS

Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   ČERVENEC 2020   >
POÚTSTČTSONE
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Škola místních samospráv

10. 7. 2020

EVERESTA, s. r. o.; Budova RHK; Výstaviště 569/3, Brno, 648 04

Škola místních samospráv

14. 7. 2020

Hotel reStart, Revoluční 1267, Jičín

Škola místních samospráv

16. 7. 2020

EVERESTA, s. r. o.; Budova RHK; Výstaviště 569/3, Brno, 648 04

Škola místních samospráv

17. 7. 2020

EVERESTA, s. r. o.; Budova RHK; Výstaviště 569/3, Brno, 648 04

Škola místních samospráv

21. 7. 2020

Club restaurant MSI nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín

Škola místních samospráv

24. 7. 2020

Hotel reStart, Revoluční 1267, Jičín

Škola místních samospráv

30. 7. 2020

Club restaurant MSI nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín

Škola místních samospráv

31. 7. 2020

Club restaurant MSI nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín

 

Škoda auto
Exkluzivní partner mobility

ekolamp

OK GROUP

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČEZ - generální partner projektu AGIS
generální partner projektu AGIS


  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
On-line konference Strategie 2030+

Konference bude probíhat ve dnech 23.-25.6.2020 formou on-line přenosů

Elektronická verze časopisu Moderní obec ZDARMA

Až do konce dubna 2020 platí neomezený přístup zdarma do elektronické verze časopisu Moderní obec, ale i všech dalších časopisů z produkce vydavatelství Profi Press.

Výzva na modernizace a úspory energií veřejných budov

Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR.

Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v zemích ZRS ČR II

Jde o 90% podporu spolupráce obcí s obcemi v Gruzii, Moldávii, na Ukrajině a v Bosně a Hercegovině.

Jak postupná centralizace dusí český venkov

Seminář - 26. 3. 2020 Praha

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / > / >> /

Anketa
Jste jako zástupci obcí dostatečně informováni o opatřeních proti epidemii koronaviru COVID-19 týkajících se vašeho území a občanů na něm žijících?

smscr.cz » Informace ohledně situace v době koronaviru

Souborné informace k nouzovému stavu

Vláda ČR ve čtvrtek 12. března 2020 ve 14 h usnesením zveřejněným ve Sbírce pod č. 69/2020 Sb., vyhlásila nouzový stav v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19/2019 nCoV.

 

Tento stav byl vyhlášen na základě ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a zákona o krizovém řízení a o změně některých zákonů, tzv. krizovému zákonu. Bez schválení Poslanecké sněmovny lze nouzový stav vyhlásit pouze na 30 dní, čehož vláda využila. K prodloužení může dojít pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Přestože informace o vyhlášení nouzového stavu okamžitě proběhla médii, stejně jako krátké sumáře, detaily usnesení jsou zveřejňována na webech jednotlivých resortů, případně rozesílána datovou schránkou povinným subjektům. Klíčovými resorty je Ministerstvo vnitra, které bylo iniciátorem vyhlášení nouzového stavu, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Nouzový stav řídí vláda, jež je v tuto chvíli i krizovým štábem, který ministrům schvaluje jednotlivá opatření. Dosavadní opatření jednotlivých ministrů nejsou vyhlášením nouzového stavu dotčena.

Z pohledu práva a chodu státu je nouzový stav opatřením, které omezuje některá zákonem daná práva v reakci na nebezpečí ohrožující životy, zdraví, majetkové hodnoty apod. Typicky se může jednat o živelní, ekonomické či průmyslové havárie. Nouzový stav musí být vyhlášen na konkrétní území, tedy na celou republiku nebo na její ohraničenou část, jak tomu bylo v případě povodních v roce 2002 a 2006, kdy platil nouzový stav pouze pro některé kraje a dále je třeba specifikovat, jaká práva a v jakém rozsahu jsou dotčena, tedy omezena. Stejně tak musí být stanoveny i povinnosti.

tiskovka

V tuto chvíli je omezeno právo volného pohybu a je zde zákaz vstupu do ČR pro cizince pocházejících z rizikových oblastí, kterými je Čína, Korea, Írán, Německo, Itálie, Švýcarsko, Norsko, Holandsko, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Francie a Španělsko, Rakousko. Čeští občané či cizinci s trvalým pobytem mají naopak zákaz do těchto oblastí vycestovat.
Více informací k tomuto tématu naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

V oblasti dopravy vláda zakázala dopravcům v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě přepravu cestujících přes hranice České republiky. V případě osobní linkové a příležitostné dopravy je počet osob omezen nad 9 osob, u drážní a vodní dopravy se zákaz týká všech mezinárodních vlaků nebo lodí v osobní dopravě.
           

V rámci krizového opatření vláda umožňuje návrat vozidel nad 9 osob občanům České republiky, kteří míří zpět do České republiky. Obdobně se cizincům umožní opuštění území České republiky. Zákaz bude platit od soboty 14. března 2020.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva dopravy: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Od-soboty-plati-mimoradna-opatreni-v-mezinarodni-d

Ministerstvo vnitra dočasně znovu zavedlo ochranu vnitřních hranic státu obnovením kontrol na vnitřních hranicích ČR. Vnitřní hranice s Rakouskem a Německem lze překračovat pouze v určených místech, a to bez časového omezení. Osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména pendleři, mohou hranice překračovat i v dalších místech uvedených na stánkách Ministerstva vnitra, a to v době od 5:00 do 23:00. Více o kontrole vnitřních hranic státu naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/mimoradne-opatreni-ministerstva-vnitra-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-ceske-republiky.aspx

Přeshraniční doprava

Právo shromažďovací je plošně omezeno od pátku 13. března 2020 od 6:00 ráno zákazem pro všechny akce, které přesahují počet 30 osob. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce. Zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a na pohřby.

Od 13. března 2020 od 6:00 právo provozovat podnikatelskou činnost je omezeno zákazem pobytu veřejnosti v restauracích a hospodách mezi 20:00–6:00 hodinou. Úplný zákaz platí pro provozovatele, kteří poskytují stravovací služby v nákupních centrech s prodejní plochou nad 5000m2. Úplný zákaz přítomnosti veřejnosti platí také pro prostory posiloven, solárií, wellness služeb, bazénů, přírodních koupališť, zábavných zařízení, galerií, knihoven a hudebních a společenských klub. V době přípravy tohoto souhrnu nebyly detailnější informace k zákazu přítomnosti veřejnosti v prostorách provozoven na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zveřejněny, informace vychází z tiskové konference Vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu.

školní docházka

I nadále zůstávají zavřené základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy. Od pátku 13. března 2020 budou uzavřeny základní umělecké školy, jazykové školy a kurzy a zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby, střediska volného času). Zákaz platí také pro lyžařské kurzy, školy v přírodě apod. Mateřské školy a lesní školky zůstávají zatím v provozu, pokud se zřizovatel nerozhodne jinak. Školských poradenských zařízení a školských výchovných a ubytovacích zařízení se zákaz přímo nedotýká, nicméně zde se doporučuje provoz omezit v maximální míře. Venkovní sportoviště zůstávají otevřená.

Pro zaměstnance školy platí, že práci mají přidělenou ředitelem či ředitelkou školy, pokud mohou vykonávat práci i z domova, tzv. homeoffice. Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání samostudia. Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

Informování obcí a spolupráce s obcemi
Ministr vnitra Jan Hamáček během tiskové konference ze dne 12.3. 2020 přislíbil, že veškeré informace budou přístupné na stránkách Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zahraničních věcí a ke komunikaci s obcemi bude využit informační systém hasičských záchranných sborů KOPIS, aby byla jistota, že se informace dostaly ke všem starostům. Dále bude samozřejmě komunikováno také standardně komunikováno s řediteli krajských úřadů a tajemníky obcí III. stupně, kdy jejich úkolem bude přenos informací do území a je zde prostor pro jiné nestandardní kanály typu email či textová zpráva, podle potřeby.

Tiskovka

Z pohledu zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon 258/2000 Sb.,) nemají obce pravomoc v souvislosti s koronavirem přijmout bezpečnostní opatření. K jakýmkoliv opatřením (vyhlášení karantény, desinfikování území apod.) v mezích tohoto zákona jsou příslušné pouze orgány ochrany veřejného zdraví, se kterými by obce měly veškeré kroky konzultovat a řídit se vydanými pokyny. Příslušné je v tomto případě vždy Ministerstvo zdravotnictví a krajská hygienická stanice. V případě vymezení povinností a práv obcí z pohledu krizového zákona mají obce větší pole působnosti, nicméně stále se nachází v inferiorním, tedy podřízeném postavení.

Pozice obce je v případě vyhlášení nouzového stavu specifikována krizovým zákonem (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů). Možné povinnosti obcí nebo jejich orgánů stanovuje krizový zákon, který mimo jiné přesně určuje povinnosti a možnosti v rámci krizového řízení vládě, jednotlivým ministerstvům, vládě i orgánům kraje.

Při vyhlášení nouzového stavu (nebo stavu nebezpečí) starosta obce podle §22 krizového zákona zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.

Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.

Veškeré, tedy základní  povinnosti i pravomoci orgánů obce při přípravě na krizové situace a jejich řešení jsou dále stanoveny v §21 a §21a. Více zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#cast1

Nejnovější informace
Situace ohledně epidemie koronaviru COVID-19 se vyvíjí každou hodinu a rozhodně není v silách, ani zájmu Sdružení místních samospráv ČR každou novou informaci sdílet či opravovat, neboť zastáváme názor, že je třeba se v krizových situacích řídit pravidlem informování z oficiálních a oveřených zdrojů, kterými jsou webové stránky výše zmíněných ministerstev, důvěryhodná média (ČT a Rozhlas), zpravodajské služby, případně v tomto případě např. WHO. Přesto bychom na závěr tohoto shrnutí chtěli zmínit nejnovější informace, které jsou k dispozici na výše uvedených webových stránkách, či byly řečeny během tiskové konference a na které bychom rádi upozornili:

- Policie ČR začne namátkově kontrolovat, zda lidé dodržují nařízenou karanténu. Dle vyjádření by se mělo toto opatření týkat zhruba 1200 osob
- Rezort financí poskytne zabavený líh k dezinfekčním účelům
- Informace o koronavirové nákaze COVID-19 nově poskytují infolinky zdravotních pojišťoven
- Občanům je nově dovoleno se nechat testovat v soukromých laboratořích – na vlastní náklady
- Vláda zatím o uzavření měst do karantény neuvažuje, neboť k 12. 3. 2020 není k takovému opatření důvod – opatření jsou spíše preventivní

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se postupu obce v případě korona viru nás, prosím, kontaktujte na adrese poradna@smscr.cz . Rádi vám z našich homeofficů poradíme!