Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

AGIS

Autorská práva jednoduše

mapová část portálu AGIS

Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   ÚNOR 2020   >
POÚTSTČTSONE
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
(NE)KRIMINALIZACE VEŘEJNÉ SLUŽBY

11. 2. 2020

Přijďte si poslechnout přednášku týkající se Vaší trestní odpovědnosti,
v navazujícím zaměstnání se seznámit s aktuálními aktivitami SMS ČR
a v neposlední řadě si předat zkušenosti z činnosti ve vaší obci.

jednání PS pro životní prostředí, zemědělství

20. 2. 2020

Regionální kancelář SMS ČR – 1. patro, Národní 41, Praha 1

 

ekolamp

OK GROUP

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČEZ - generální partner projektu AGIS
generální partner projektu AGIS


  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook

smscr.cz » Pracovní skupiny SMS ČR

PS pro životní prostředí a zemědělství

Představení pracovní skupiny

Odpadové hospodářství, otázky kvality vod a ovzduší, obnovitelné zdroje energie, udržitelný rozvoj, ale i stav a budoucnost přírody a krajiny, to vše jsou otázky, které se úzce dotýkají samospráv v území. S posláním hledat řešení uvedených problémů na úrovni legislativních i praktických řešení zřizuje Sdružení místních samospráv Pracovní skupinu pro životní prostředí. Její náplní je účast v poradních tělesech a grémiích zřizovaných ad hoc k jednotlivým tématům, a to zejména v rámci rezortu životního prostředí, se kterým má sdružení od roku 2013 uzavřenu dohodu o spolupráci. Další série aktivit pracovní skupiny se váže k rezortu zemědělství, kde se členové nejvíce odborně věnují otázkám komplexních pozemkových úprav, lesního hospodářství, vodních děl a jejich režimu, vodohospodářství a problematice ČOV.

Aktuálním tématem ve vztahu k současnému stavu krajiny a změn klimatu jé téma vodní eroze a povodní. Pracovní skupina prosazuje taková legislativní opatření, která by do budoucna předcházela vzniku těchto rizikových stavů.

Pracovní skupina pro životní prostředí rovněž poskytuje odbornou oponenturu v oblasti vyjednávání nového programovacího období, a to zejména pro operační program Životní prostředí a pro Program rozvoje venkova 2014-2020.

Priority a cíle

  • garantovat obcím udržitelné a diverzifikované systémy nakládání s odpady

  • prosazovat nákladově efektivní systémy v odpadovém hospodářství bez nepřiměřené finanční zátěže na veřejnost.

  • upřednostňovat takové systémy odpadového hospodářství, které důsledně respektují hierarchii nakládání s odpady

  • prosazovat dostupné finanční zdroje pro řešení systémů čištění odpadních vod v území

  • hledání cest pro zajištění energetické soběstačnosti v obcích

  • iniciovat reformní kroky v oblasti lesního hospodářství, například formou nového zákona o myslivosti

Operační programy 2014-2020
Zápisy z jednání pracovní skupiny
Zprávy z jednání

Aktuality

jednání PS pro životní prostředí, zemědělstvíRegionální kancelář SMS ČR – 1. patro, Národní 41, Praha 1
Protierozní vyhláška – nekonečný příběh?Protierozní vyhláška – nekonečný příběh?Měsíce pomalu a jistě plynou a stále neznáme konkrétní znění protierozní vyhlášky, která měla být účinná již letos, a zemědělci se jí už měli řídit při nyní probíhajícím setí. SMS ČR nezahálí a v minulých týdnech iniciovalo několik jednání.
SMS ČR požaduje od státu větší úsilí v boji s kůrovcemSMS ČR požaduje od státu větší úsilí v boji s kůrovcemSdružení místních samospráv ČR považuje reakci státu na kůrovcovou kalamitu za pomalou a nedostatečnou a požaduje větší podporu i kontrolu soukromých vlastníků lesů.
SMS ČR odmítá povolení těžby štěrkopísku v Uherském OstrohuSMS ČR odmítá povolení těžby štěrkopísku v Uherském OstrohuUž 12 let trvá snaha více jak padesáti obcí z Hodonínska zabránit dobývání štěrkopísku z místa ležícího jen 500 metrů od vodního zdroje pitné vody pro jejich území. SMS ČR je připraveno pomoci.
„Pitná voda je – a bude?“22. 6. 2018 Seminář z cyklu „Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“
SMS ČR se podařilo zmírnit novou povinnost v oblasti odpadů SMS ČR se podařilo zmírnit novou povinnost v oblasti odpadů Meziresortní připomínkové řízení k novele vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů přineslo díky tlaku SMS ČR dílčí úspěch. Přinášíme podrobnosti.
SMS ČR prosazuje nebyrokratické vodní hospodářstvíSMS ČR prosazuje nebyrokratické vodní hospodářstvíSdružení místních samospráv ČR provádí pravidelný monitoring meziresortních připomínkových řízení s jasným cílem – hájit zájmy obcí tam, kde „může být úředník krátkozraký“. Nyní přibližujeme oblast vodního hospodářství.
Protierozní vyhláška stále chybí. Voda dále páchá značné škodyProtierozní vyhláška stále chybí. Voda dále páchá značné škodyV listopadu jsme na webu zveřejnili informativní článek o návrhu vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před vodní erozí, který dával aspoň trochu optimistický výhled. Jaká je situace skoro po půl roce?
Obce odmítají zvýšení poplatků za odpadObce odmítají zvýšení poplatků za odpadZáměr novelizovat zákon o odpadech a zvýšit umělý poplatek za skládkování finančně zatíží obce. Pocítí to rodiny. Obce chtějí třídit, recyklovat a snižovat náklady.
12 / 3 / > / >> /