Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova

logo-colour-pantone

28. 11. 2019 – Projekt SMS ČR

Projekt: Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2019 v Královéhradeckém kraji 

Smlouva č.: 19RGI01-0135

Celkové náklady: 240 000 Kč

Dotace: 100 000 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílit soudržnost a spolupráci obcí v území Královéhradeckého kraje, rozšířit partnerství mezi Královéhradeckým krajem a obcemi, zprostředkovat obcím některé další služby a poskytnout stabilní zázemí pro pokrytí administrativní zátěže obcí

Aktivity projektu:

1) Na základě osobních setkání se zástupci obcí v Královéhradeckém kraji narážíme neustále na problém zvyšující se byrokracie. Starostům manažer bude poskytovat potřebné poradenství při jejich činnosti a aktivitách.

2) Průběžná měsíční manažerská asistence starostům Královéhradeckého kraje - manažerská a servisní činnosti starostům zastupující zájmy místních samospráv Královéhradeckého kraje (členové krajského předsednictva SMS ČR).

3) Poradna v oblastech práva ochrany osobních údajů a práva na informace – poskytování operativních informací a rad starostům v území Královéhradeckého kraje v oblastech implementace GDPR a zákona č. 106/1999 Sb.

4) Vedení analytické, spisové a úřední agendy venkova na území Královéhradeckého kraje - analytické, administrativní a spisové služby ve vztahu k zastupování venkova v konkrétních pracovních orgánech a tělesech

5) Poskytování zpětné vazby ze strany místní samosprávy pro potřeby kraje – pravidelné předávání klíčových podnětů z prostředí místní samosprávy v území Královéhradeckého kraje pro potřeby vedení kraje

6) Organizační spolupráce s vedením kraje, rozvíjení partnerství

7) Koordinace řešení specifických problémů v území kraje

 

Prostřednictvím realizace projektu bude docíleno následujících přínosů pro samosprávy i Královéhradecký kraj:

1) zvyšování informovanosti starostek a starostů o aktivitách Královéhradeckého kraje

2) předávání informací o aktuálně konaných akcích (zejména těch, které pořádá Královéhradecký kraj)

3) vytvoření administrativního zázemí pro efektivní zastupování venkova na platformách RSK

4) zprostředkování zásadních podnětů z obcí a menších měst ve vztahu ke Královéhradeckému kraji

5) rozvoj partnerství mezi krajem a jeho vedením, mikroregiony, MAS, obcemi a neziskovým sektorem na území Královéhradeckého kraje

6) zvyšování kvality výkonu veřejné správy (zejména v malých obcích) díky servisní pomoci krajského manažera a podpůrných činností SMS ČR

Účel využití dotace:

Dotace bude využita na část nákladů spojených s činností krajského manažera (v rozsahu úvazku 0,5) v období 1. 1. – 31. 12. 2019, jehož náplní činnosti budou výše popsané činnosti.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Datum vložení: 28. 11. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 6. 2022 12:42

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-Služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2022

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTM

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 577 688 103
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru