Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Jak na vykazování odpadu v roce 2022

31. 1. 2022 – Níže naleznete základní informace, týkající se způsobu zpracování a podání ročního hlášení o nakládání s odpady za vaši obec za rok 2021, jež zveřejňujeme za laskavého souhlasu Zlínského kraje, kterému tímto děkujeme za spolupráci.

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady na území Vaší obce za rok 2021, bude moci být v letošním roce nově podáno až do 28. února 2022 a nově jej bude muset podávat ta obec, která v roce 2021 vyprodukovala více než 600 kg nebezpečných odpadů nebo více než 100 t ostatních odpadů. Samozřejmě ohlašují obce, které mají povolení k provozování sběrného dvora, popř. kompostárny ev. jiného zařízení od krajského úřadu.

  Podávání ročního hlášení se stále provádí způsobem a v rozsahu dle staré vyhlášky č. 383/2001 Sb., tzn. přes portál ISPOP na příloze č. 20, tedy tak, jak jste byli doposud zvyklí. Pouze upozorňujeme, že formuláře budou dostupné až ke konci ledna, dle informace ISPOP. Hlášení dle nové právní úpravy (vyhláška 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, příloha č. 13 + list č. 5) budete provádět až za rok 2023. Na tuto skutečnost si dovolíme Vás včas upozornit.

•  V letošním roce Vám nově zasílají na Váš účet v ISPOP různá zařízení k nakládání s odpady Přílohu č. 19 k vyhlášce 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, kde Vás informují že od Vašeho občana byl do daného zařízení převzat nějaký odpad v nějakém množství. Toto v letošním roce berte zatím pouze na vědomí a rozhodně tato množství nezapočítávejte do produkce odpadů Vaší obce v ročním hlášení.   

Informace k využití Přílohy č. 19 pro výkaz EKO-KOM a.s.:

·        Obec může dát do výkazu pro autorizovanou obalovou společnost (AOS) odpady, jejichž je původcem.

·        Výkupny, respektive jimi vykázaný komunální odpad, je možné začlenit do výkazu obce předávaného AOS jen tehdy, pokud obce mají s výkupnou uzavřenou smlouvu nebo jiný vztah, který dává obci oprávnění odpad sbíraný ve výkupně vykazovat společnosti EKO-KOM a.s.. 

·        Obec vždy může začlenit do výkazu pro AOS odpady vykázané výkupnou, pokud původcem je daná obec. Např., pokud je odpad do výkupny dodán zástupcem obce, jedná se o odpad, který je možné vykazovat společnosti EKO-KOM a.s. Příkladem může být situace, kdy např. hasič či jiná fyzická osoba za obec odevzdá do výkupny odpad sebraný v rámci nějaké obecní akce, původcem toho odpadu je tak stále obec.

Datum vložení: 31. 1. 2022 13:37
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2022 11:27

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru