Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Zájmy obcí na prvním místě a užitečné služby. Sdružení místních samospráv ČR má už 2 500 členů

Zájmy obcí na prvním místě a užitečné služby. Sdružení místních samospráv ČR má už 2 500 členů 1

Sdružení místních samospráv ČR pokořilo historický milník 2 500 členů, když jeho řady zatím jako poslední rozšířila obec Přílepy ze Zlínského kraje. SMS ČR tak dnes sdružuje více jak třetinu obcí a měst napříč republikou.

Obce dnes cítí zvýšenou potřebu hájit své zájmy a zároveň hledají na míru šitá řešení pro každodenní povinnosti,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR. 

Každý týden se k našemu sdružení přidávají další obce a města. Jejich zástupci v dnešní době chtějí, aby byli zřetelně slyšet. Důvodem jsou mimo jiné úvahy o nuceném slučování obcí nebo realizované či zvažované kroky s negativním dopadem na obecní rozpočty. Aktuálně jsou palčivým tématem navrhované změny v rozpočtovém určení daní, které mohou zasáhnout rozpočty více jak 90 procent obcí a měst. Budeme jednat v červnu s vládou, abychom tento záměr zvrátili, případně vyjednali pro obce adekvátní náhradu,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

Aby se mohla každá obec seznámit s dopady navrhované úpravy v rozpočtovém určení daní, spustilo SMS ČR novou kalkulačku, která vše přehledně vyčíslí. Stačí zadat název obce.

10 pracovních skupin a cenné informace z území

Hájit zájmy samospráv a jejich občanů je už 16. rokem hlavním posláním sdružení, které je mimo jiné povinným připomínkovým místem pro nově vznikající legislativu dopadající na obce. Sdružení má 10 pracovních skupin napříč oblastmi, které se týkají samospráv, složených ze starostů a odborníků.

Našimi členy jsou malé obce i pražské městské části. Díky pestrému složení našich členů a  jejich přímému zapojení do fungování sdružení máme každodenní kontakt s realitou v území a dokážeme poskytovat velmi cenné podklady i přesvědčivé argumenty pro jednání s ministerstvy a státními úřady,“ dodává Eliška Olšáková.

V posledních letech SMS ČR prosadilo například zachování sítě stavebních úřadů nebo zabránilo návrhu, aby „koronavirové“ kompenzační bonusy pro podnikatele vyplácely ze třetiny samosprávy. Sdružení rovněž iniciovalo stížnost, na jejímž základě Ústavní soud rozhodl o neústavnosti plošného zveřejňování údajů o majetku komunálních představitelů, jak vyplývalo z novely zákona o střetu zájmů.

Obce nesouhlasí s povinným zálohováním

Aktuálně vystupuje SMS ČR aktivně například proti návrhu na povinné zálohování PET lahví a nápojových plechovek, který by naboural zavedený a fungující systém třídění a svozu odpadů, do něhož obce investovaly miliardy korun.

U založení sdružení v roce 2008 v Jihlavě bylo 199 obcí. Hranici 2 000 členů překonalo sdružení v roce 2020. Největší dynamiky růstu v uplynulých letech dosáhlo SMS ČR za předsednictví Stanislava Polčáka, který je dnes čestným předsedou sdružení. Souběžně s rozšiřováním členské základny rozvíjí SMS ČR i rozsah a škálu služeb a benefitů, které poskytuje členským obcím.

„Mám z počtu našich členů upřímnou radost. To, že setrvale narůstá poptávka obcí po našich službách, které jejich představitelům usnadňují práci, je pro mě důkazem, že je naše práce smysluplná. A to je povzbuzující, ale také zavazující,“ říká výkonná ředitelka SMS ČR Jana Přecechtělová. Připomíná, že sdružení má v každém kraji a v hlavním městě svého krajského manažera, který je obcím k dispozici a pomáhá jim z nabídky služeb vybrat vhodná řešení.

Exkluzivní služby a podpora

Svým členům poskytuje SMS ČR například bezplatnou právní poradnu, která zodpoví ročně přes 600 konkrétních dotazů. V oblasti samospráv je SMS ČR největším poskytovatelem služby zajišťující povinnosti vyplývající z nařízení GDPR. Dotační poradna pomohla obcím získat na 300 milionů korun z dotačních titulů.

Exkluzivně mohou členské obce využít službu Autorská práva jednoduše – unikátní systém vyrovnávání se s kolektivními správci za hudební produkci prostřednictvím jednoduchého a výhodného systému. Službu využívá každá dvacátá samospráva v České republice. Obce se již pátým rokem mohou nejen v tomto ohledu spolehnout na dceřinou společnost SMS Služby.

Značný zájem mají obce také o společný nákup energií na komoditní burze, který v loňském roce využilo na 180 obcí a jejich příspěvkových organizací. Akci zopakuje SMS ČR i letos, a to již v nejbližších týdnech.

Aktuálně pomáhá SMS ČR obcím se splněním zákonné povinnosti, která se týká vznikajících digitálních technických map v krajích, do nichž musí obce předat data o své technické a dopravní infrastruktuře. Sdružení vyvinulo vlastní řešení DTMka, díky kterému obce tento pro mnohé nelehký úkol zvládnou.

Jednička ve vzdělávání pro menší obce

SMS ČR pořádá pro starosty také bezplatné semináře, webináře a další vzdělávací akce, jako je oblíbená Univerzita starosty, která se konala již popáté. Zástupci obcí v dotazníkovém šetření označili SMS ČR jako nejvýznamnějšího a nejdostupnějšího vzdělavatele menších obcí. 

Polovina z více jak 6 250 obcí v ČR odebírá také pravidelný přehled aktuálních informací Starostův a Ředitelům infoservis, který SMS ČR vydává každý týden. Publikuje a obcím rozesílá také tištěný měsíčník SMSka.

Sdružení podporuje obce při zavádění inovací, které přispívají k šetrnému přístupu k životnímu prostředí i obecním rozpočtům, jako jsou čisté zdroje energie a zavádění energetického managementu. Platforma OBEC 2030 slouží pro sdílení příkladů dobré praxe a pořádá již 4. ročník soutěže nejlepších obecních inovací, registrace je možná až do 1. srpna.

Datum vložení: 7. 6. 2024 14:00
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2024 14:01

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru