Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Výzkum, vývoj a vzdělávání se týká i venkova

6. 6. 2014 – Nový operační program Ministerstva školství má nakročeno ke schválení vládou. Co bude znamenat pro venkovské regionální školství? Přinese nové příležitosti ke zvyšování kvality vzdělávacího prostoru?

Třetí prioritní osa Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se na příštích sedm let stane základem posilování kvality a dosahování určité standardizované úrovně základního školství, a to ne co do vybavení učeben a stavebně technického stavu školních budov, ale především na základě moderně pojaté výuky fungující na principech začleňování a rozvoje těch aspektů, ve kterých čeští žáci nejvíce selhávají v mezinárodním srovnání.
Kolotoč personálních změn, který přišel na Ministerstvo školství v době finalizace OP VVV, na čas přerušil vyjednávání týmu SMS ČR s rezortem, nicméně kontakt jsme brzy opětovně navázali. Do funkce náměstkyně, které přísluší i příprava nového programovacího období, byla jmenována Petra Bartáková. S ní již na počátku května jednal místopředseda SMS ČR Radim Sršeň a další jednání na úřednické úrovni proběhla i později. Lze velmi ocenit, že navzdory všem komplikacím i nyní platí, že hlas venkova se do přípravy tohoto operačního programu promítá více a silněji, než tomu bylo při přípravě minulého programovacího období.
A jak vlastně vypadá třetí osa OP VVV? Základním členěním jsou jednotlivé investiční priority, které se dále dělí na specifické cíle. Postupně mají řešit problémy začleňování, a to nejen v regionech se sociálně vyloučenými lokalitami, ale i inkluzivní vzdělávání v prostředí majoritní společnosti, tedy plošně v celém území ČR (týká se například žáků se SVP). Dalším tématem nového operačního programu je předškolní vzdělávání, na něž navazuje základní a střední školství. Důraz se nově klade na tzv. klíčové kompetence, tedy 8 okruhů znalostí, které je nutno rozvíjet. Z nich se velmi zdůrazňuje především čtenářská a matematická gramotnost. Zajímavostí je také nový důraz na „potytechnickou“ a technologickou výchovu, které je věnován celý specifický cíl 3.2.5. V textu operačního programu nalezneme také řadu odkazů na nutnost propojování výrobní praxe, firemního prostředí a jednotlivých stupňů škol. Rovněž bychom se mohli dočkat většího zapojení NNO do procesu výchovy a vzdělávání.
Jak je z předchozích řádků patrné, věcné a obsahové zacílení OP VVV vypadá slibně. Poněkud obecnější definice uspokojí každého čtenáře s dobrými nápady a představivostí. Od slov k činům však vždycky bývá cesta daleká. Je prvořadým úkolem naší organizace tuto cestu proklestit a vyšlapat zejména těm, na které se v minulém programovacím období dostávalo méně, tedy žadatelům z venkovských regionů.

Tomáš Chmela
tajemník SMS ČR

Datum vložení: 6. 6. 2014 19:56
Datum poslední aktualizace: 14. 7. 2022 19:57

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru