Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Sociální podnikání má být pro obce příležitostí, ne přítěží

12. 1. 2017 – Sociální podnik může být ideální příležitostí, jak dát pracovní příležitost sociálně znevýhodněným občanům. Stále však chybí klíčový zákon. V jaké fázi se nyní nalézáme a jaké jsou pozice SMS ČR?

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s úřadem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu mají hlavní podíl na přípravě věcného záměru zákona o sociálním podnikání. Tento dokument měl za úkol zejména definovat pojem sociálního podniku a podmínky pro získání označení sociálního podniku. SMS ČR se v procesu jeho přípravy několikrát aktivně zapojilo do tvorby jeho finální podoby tak, aby co nejvíce odrážel specifickou roli obcí.

Sociální podnikání je definováno jako podnikatelská činnost zaměřená jak na dosahování zisku, tak na společenský prospěch, což se projevuje požadavkem na další využití 50 procent zisku na další rozvoj sociálního podniku, a/nebo za účelem společensky prospěšné činnosti. Na získání statutu sociálního podniku bude mít žadatel právní nárok, pokud splní zákonem stanovené podmínky. Zákon však nepřináší novou právní formu podnikání. Tento statut by tedy mohla získat právnická osoba zákonem stanovených forem a také podnikající fyzická osoba.

Zmíněná ministerstva v daném věcném návrhu zákona předkládají dvě možné varianty, které se liší ve výši majetkové účasti právnické osoby veřejného práva v sociálním podniku, resp. integračním sociálním podniku. První varianta danou výši nikterak neomezuje, dle druhé varianty si může podnik s účastí právnické osoby veřejného právo zažádat o status sociálního podniku pouze pokud majetková účast této osoby, a/nebo její podíl na hlasovacích právech na valné hromadě podniku nepřesahuje 50%.

Sdružení místních samospráv ČR podporuje variantu, která umožňuje získat status sociálního podniku, resp. integračního sociálního podniku také právnickým osobám s neomezenou majetkovou účastí obce. V legislativní připomínce vytvořené Pracovní skupinou pro sociální záležitosti obcí připojené k věcnému návrhu zákona toto své stanovisko sdělilo předkládajícím ministerstvům. Hlavním důvodem, proč SMS ČR podporuje tuto variantu je, že ve většině menších obcí není dostatek aktérů, kteří by byli schopni nebo ochotni zapojit se do vybudování sociálního podniku a samosprávy tak bývají jediným hybatelem zapojeným do rozvoje sociálního podnikaní v dané oblasti/regionu.

Sdružení místních samospráv ČR se zároveň nevyslovuje proti účasti a podílu ostatních subjektů na vzniku sociálních podniků, ba naopak, podporujeme jakékoliv funkční formy vedoucí k rozvoji tohoto veřejně prospěšného fenoménu. Ovšem zcela odmítáme omezování majetkové účasti právnických osob veřejného práva, tedy obcí, na těchto podnicích. Nemělo by se jednat o povinnost, pouze o možnost. Pokud toto pravidlo bude povinné, mohlo by dojít k velkému omezení rozvoje v společensky prospěšných oblastech a snížení kvality života pro obyvatele daných samospráv, například z řad sociálně znevýhodněných obyvatel venkova.

Věcný návrh zákona byl ještě před koncem loňského roku předložen k projednání Legislativní radě vlády, která jednání o něm přerušila, aby mohlo dojít k zapracování připomínek od jednotlivých připomínkových míst. Také se vyčkává na reakci nového ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Sdružení místních samospráv ČR situaci bedlivě sleduje, aby mohlo reagovat a prosazovat zájmy našich samospráv.

Datum vložení: 12. 1. 2017 11:50
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2023 23:12

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru