Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Vývoj zákona o sociálním bydlení pod drobnohledem

22. 10. 2018 – MMR odložilo plánované přijetí zákona o sociálním bydlení, který měl být platný od letošního podzimu a rozhodlo se danou problematiku řešit pomocí programu Výstavba, který je momentálně v řešení ministerstva a připravuje se na spuštění.

Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo na začátku jara 2018 s návrhem věcného zákona o sociálního bydlení. Zákon měl vytvořit materiální podmínky k plnění povinnosti a úlohy obce k uspokojování potřeby bydlení svých občanů na svém území, a to v samostatné působnosti. Zákon měl vstoupit v platnost v říjnu 2018.

Cílovou skupinou pro předmětný záměr sociálního bydlení měly být znevýhodněné a vyloučené osoby, které jsou vážně ohrožené bezdomovectvím.

Ministerstvo, ale od původního záměru nakonec ustoupilo s odůvodněním, že po téměř hotovém návrhu RIA k návrhu zákon o sociálním bydlení, proběhla diskuze s obcemi a jejich připomínky vedly ke zjištění, že pokud by se šlo formou tohoto zákona, tak by se to v praxi začalo projevovat až v roce 2023. Druhým uvedeným důvodem, který vedl k odložení zákona, byl fakt, že návrh ukládal povinnost obcím bez diskuze. Základní povinností obcí mělo být mapování potřeb sociálního bydlení, které mohlo vést ke dvěma výsledkům:

1) obec by zjistila, že na jejím území není výskyt oprávněných žadatelů o sociální bydlení a není proto povinna k jeho realizaci. V případě, že by se obec záměrným zkreslováním tohoto mapování pouze vyhýbala své povinnosti, jednalo by se o porušení zákona o sociálním bydlení. Zákon měl upravovat možnost sankcionování těchto obcí.

2) obec by zjistila, že na jejím území je výskyt oprávněných žadatelů o sociální bydlení, přičemž v takovém případě by byla povinna vystavět a provozovat sociální bydlení.

Příkladem, od kterého by se v následujících úpravách chtělo ministerstvo inspirovat je rakouská úprava sociálního bydlení, podle které má sociální bydlení smysl pouze v případě, pokud na něj teoreticky dosáhne 80 % obyvatel. Systém je založen na podpoře z veřejných zdrojů, která sehrává důležitou úlohu, aniž by potlačila tržní principy. Do systémů podpor jsou zapojovány i soukromé fyzické a právnické osoby pracující na ziskovém principu i podniky, jejichž hlavní zaměření je mimo oblast bydlení. Mezi státními podporami zcela převládají úvěrové formy, ročně se rozděluje kolem dvou miliard eur, přičemž zhruba 670 milionů eur se získává zpět v podobě splátek úvěr a na úrocích. Přibližně 125 milionů eur ročně z celkové sumy připadá na podporu poskytovanou spolkovými zeměmi.

Na podobných principech bude stát i program Výstavba, který je dotačním programem, do něhož bude překlopen celý koncept zákona a měl by být spuštěn na přelomu března/dubna 2019. Pro první roky výstavby půjdou do výstavby jako investoři pouze obce, nikoliv podnikatelé.

Obce budou mít možnost využít půjčky ze státního fondu rozvoje bydlení. Tento bod zatím SMS ČR shledává problematický, jelikož některé komerční subjekty nabízejí obcím výhodnější podmínky. Bytové domy bude možné stavět do výše 12 bytových jednotek, v takových případech by dotace byly100 %, přičemž rozhodnutí o cílové skupině bude na obcích.

Přílohy

III. grémium k zákonu o sociálním bydlení

3.-Gremium-2-.pptx
Typ souboru: PPTX dokument, Velikost: 315,83 kB
Datum vložení: 22. 10. 2018 8:54
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2023 23:10

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru