Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Jaká je budoucnost obecně závazných vyhlášek podle MV?

19. 12. 2017 – V kostce přinášíme aktuální informace k současnosti a budoucnosti právní úpravy obecně závazných vyhlášek obcí vyplývající z nedávného semináře. Nejvíce diskutovaným tématem je regulace veřejného pořádku.

Deset let po vydání tzv. jirkovského nálezu Ústavním soudem ČR, který v jistém smyslu znamenal významnou změnu pro možnosti obcí při tvorbě a vydávání obecně závazných vyhlášek, proběhl na půdě Ministerstva vnitra seminář k oblasti obecně závazných vyhlášek ve veřejném pořádku obcí. V průběhu akce zaznělo, že v následujícím období je nutné diskutovat možnost přípravy legislativního návrhu, který povede k vytvoření systému s přehledem uplatňovaných obecních právních předpisů v českých obcích.

Seminář o obecně závazných vyhláškách (OZV) v oblasti veřejného pořádku obcí se uskutečnil v úterý 12. prosince. V rámci jeho programu vystoupili čelní stakeholdeři v čele s ředitelkou odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Marií Kostruhovou. V programu byly diskutovány výhody a nevýhody úprav veřejného pořádku pomocí OZV a nejčastější chyby, s kterými se MF setkává v rámci své dozorové úlohy.

Každý rok vznikne nebo je upraveno několik tisíc OZV vydaných samosprávami. Z toho se cca 1 200 OZV vztahuje k oblasti veřejného pořádku (podle § 10 zákona o obcích) a z nich Ministerstvo vnitra shledá cca 250 – 300 OZV (cca 25% – 30 %) v rozporu se zákonem. K posouzení Ústavním soudem ČR se v minulých letech dostaly max. 2 OZV vyhlášky za rok.

Podle posouzení Ministerstva vnitra je OZV v České republice nadužíváno. Zároveň často dochází k „lavinám“ vydávání OZV vyhlášek po úpravě některého zákona. V posledních letech toto lze vysledovat v oblasti úpravy dodržování nočního klidu a pořádání akcí v obci nebo v oblasti hluku a úpravy používání hlučných zařízení (sekačky, míchačky apod.) o víkendech a státních svátcích.

Jako hlavní problém se při vydávání OZV v oblasti veřejného pořádku ukazuje dodržení obecného principu proporcionality. V praxi je při tvorbě OZV nutné posuzovat, zda se má vyhláška vztahovat např. na všechna veřejná prostranství, nebo jen na vybrané území obce apod. K dalším chybám patří „kopírování“ OZV sousedních obcí, co do obsahu nebo upravované oblasti. Obecně závaznou vyhlášku je nutné vždy přizpůsobit své obci, katastrálnímu území, popř. charakteristikám obce. K problematice vydávání OZV v oblasti veřejného pořádku vydalo MV také metodiku, která je dostupná zde: http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Povinností obce je zaslat vydanou obecně závaznou vyhlášku Ministerstvu vnitra. Praxe je ale taková, že tuto povinnost si ne každá obec plní. Zároveň se ukazuje, že nejen občané, ale v mnoha případech i zastupitelé konkrétní obce a někdy i zástupci obecních či městských policií nevědí, které OZV v jejich obci platí. Proto MV uvažuje nad zpracováním legislativního návrhu, který by zavedl systém evidující vydané OZV. Evidence by sloužila jako statistika vydaných OZV a konkrétních upravených oblasti; jako informační zdroj pro jednotlivé aktéry v této agendě, a zároveň by usnadnila dozor MV nad vydáváním OZV obcemi. Z toho důvodu MV uvažuje, že by podmínila platnost OZV jejím zasláním do výše zmíněného systému.

Nakonec si musí zastupitelstvo vždy zvážit, zda bude OZV prakticky vymahatelná. A to především v případě, kdy v obci není obecní policie, ani obecní strážník, popř. státní policie, která může také řešit přestupky proti OZV v obci, má dlouhý dojezdový čas. Tato úvaha má ale vést spíše k závěru, zda je vydání OZV skutečně nutné, nebo ne. Nelze říci, že v případě složitějších cest vymáhání pravidel, raději nebudeme nastavovat pravidla žádná.

Sdružení místních samospráv by chtělo poděkovat všem zástupcům samospráv, kteří poskytli informace k oblasti úpravy veřejného pořádku OZV k prezentování naší zástupkyní na výše uvedeném semináři.

Datum vložení: 19. 12. 2017 10:48
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2023 23:22

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru