Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Konec houbaření a zákaz vstupu do lesa?

7. 11. 2016 – V minulých měsících probíhalo mezirezortní připomínkové řízení k novele zákona o myslivosti, ve které se mj. upravuje postup vydání zákazu vstupu do honitby. SMS ČR uplatnilo v rámci tohoto procesu některé důležité podněty.

Médii v nedávných týdnech proběhly reportáže týkající se chystané novely zákona o myslivosti. S touto novelou má být údajně nově spojena možnost vydání zákazu vstupu do honitby. Na základě této reportáže vznikla panika a obavy ze šikany ze strany myslivců a svévole úředníků při vydávání zákazu vstupu do honitby. Na základě dotazů obcí SMS ČR požádalo zástupce Ministerstva zemědělství (dále jen „Mze“) o vysvětlení nutnosti zákazu vstupu do honitby, které proběhlo na osobním jednání dne 11. října na MZe. Nejprve je nutné uvést, že se nejedná o „novinku“, která má být do zákona o myslivosti vložena. Zákaz vstupu, přesněji zákaz vstupu nebo omezení vstupu do honitby (dále jen „zákaz vstupu“) je možné vydat už v současnosti, a to jak podle zákona o lesích, tak i podle zákona o myslivosti. Zde se objevila první mylná informace, protože se jedná o dva různé zákazy. Zákaz vstupu je možné vydávat již od roku 2001. Dochází zde ke kolizi několika práv, a to práva na volný vstup do krajiny podle zákona o ochraně přírody či zákona o lesích a práva na hospodaření uživatele honitby. Zákaz vstupu lze vydat jen z  důvodů taxativně uvedených v zákoně o myslivosti, konkrétně z následujících důvodů: „zejména v době rozmnožování, hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů“. Kromě posledního důvodu, který má za cíl ochránit návštěvníky lesa v době probíhajících lovů, se jedná o ochranu přírody. V novele zákona o myslivosti dochází jen k upřesnění postupu vydání zákazu vstupu a jeho formy. Nově bude zákaz vstupu vydán ve formě Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), které se vydává pro konkrétní správní úkon a pro neurčitý okruh adresátů, tedy návštěvníků lesa. Nově by mělo být umožněno, aby OOP nabylo účinností ihned po vyvěšení na úřední desce Orgánu státní správy myslivosti (dále jen „OSSM“) se současným zasláním obcím, v jejichž katastrálních územích se honitba nachází. Zde je první bod sporu, a to, že dojde k prodlevě mezi účinností a vyvěšením na úředních deskách obcí. Na základě jednání se zástupci MZe by tomuto měla předcházet spolupráce mezi OSSM a obcemi. Dále zákazy vstupu nejsou vydávány ze dne na den a další informování občanů je možné různými prostředky obvyklých v dané obci. Zároveň OSSM může stanovit podmínky, které musí uživatel honitby splnit. Zákaz vstupu může být vydán i pro jednotlivé části honiteb. Ze zákona se nesmí vztahovat na pozemní komunikace a netýkají se majitelů nebo uživatelů pozemků v honitbě. Dále je možné ze zákazu například vyjmout turistické trasy nebo ho vydat jen na určitou denní dobu. Je tedy zcela na zvážení OSSM, v jakém rozsahu zákaz vydá, ale existuje zde celá řada opravných prostředků, které umožňuje Správní řád a i v rámci státní správy existují kárná opatření, která zabrání, aby úředník vydal zcela nepřiměřený zákaz vstupu. Zákaz vstupu může být i OSSM zrušen, pokud byly naplněny jeho cíle a pro další trvání již pominuly důvody.

Další mylnou informací byla výše sankce za přestupek porušení zákazu vstupu do honitby. Podle stávající právní úpravy je tato sankce ve výši 10 000 Kč, ale jedná se o maximální možnou sankci, přestupek je například možné řešit i domluvou a při prvním porušení nebude zpravidla uložena maximální výše sankce. Podle šetření, které provedlo MZe, žádná sankce za zákaz vstupu do honitby ještě nebyla uložena a počet vydaných zákazů vstupu se pohybuje v rozmezí 10-20 zákazů za rok za celou ČR. Když vezmeme v potaz, že v ČR je přibližně 5800 honiteb, tak se jedná o velmi nízký počet vydaných zákazů vstupů vzhledem k počtu honiteb. S novelizací zákona o myslivosti se upravuje i výše maximální sankce na 30 000 Kč.

Na základě posouzení výše uvedených skutečností se nelze domnívat, že by v nejbližších letech došlo k masivnějšímu omezování vstupu do honiteb. Bohužel, hlavní lovecká sezóna probíhá v době růstu hub, a proto v tomto období dochází k největším konfliktům v případě vydání zákazu vstupu.

Dalším bodem, který SMS ČR připomínkovalo, bylo upravení povinnosti navrhnout mysliveckou stráž uživatelem honitby. Nově by se mělo jednat o možnost, nikoliv povinnost. SMS ČR je pro zachování alespoň minimálního počtu členů myslivecké stráže. Zástupci MZe ubezpečili, že se o tomto ustanovení bude dále jednat tak, aby každá honitba vždy měla mysliveckou stráž.

Zástupci MZe plánují v souvislosti s novelizací zákona o myslivosti informovat veřejnost, aby nedocházelo k dezinterpretacím. Další otázkou však je, zda novela zákona o myslivosti bude schválena vzhledem k blížícímu se konci volebního období současné vlády.

Pavel Pacovský, SMS ČR

Přílohy

Dotazníkové šetření MZe

Omezeni-vstupu-do-lesa-a-honiteb-dotaznik.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 183,89 kB
Datum vložení: 7. 11. 2016 11:38
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2023 23:23

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru