Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Rušení 23 poboček finančních úřadů je nepřípustné

14. 8. 2015 – SMS ČR se obecně a dlouhodobě zasazuje o zachování dostupnosti služeb na českém venkově. Vzorovým příkladem mohou být například pobočky České pošty. V posledních dnech se k nim připojily i finanční úřady.

V úterý dne 11. srpna se uskutečnilo zasedání senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který svým usnesením jednoznačně odmítnul rušení 23 územních pracovišť finančních úřadů. Obce Sdružení místních samospráv na jednání zastoupila členka předsednictva a poslankyně Parlamentu ČR Věra Kovářová spolu s 1. místopředsedou Radimem Sršněm. Sdružení místních samospráv rušení finančních úřadů jednoznačně odmítlo, což se projevilo i ve výsledku hlasování výboru a v přijatém usnesení.

Jedním z jednoznačně formulovaných stanovisek od starostů z území, ze kterých naši zástupci čerpali, je vyjádření předsedy SMS ČR Jihočeského kraje Jiřího Irala, starosty Chelčic. Pro informaci jej níže uvádíme v nezkrácené podobě: „Aktuální problematikou návrhu Ministerstva financi ve věci rušení 23 územních pracovišť finančních úřadů se zabýváme nejen v našem kraji již od letošního jara. Některá tvrzení generálního finančního ředitelství, zastoupené panem generálním ředitelem Martinem Janečkem, jsou dle mého názoru účelová a ne vždy odpovídají skutečné praxi. Například argument, že současná územní pracoviště nejsou plnohodnotná, a že jejich řízení na dálku v době vyspělých elektronických komunikací je velký problém, asi nemůže plně obstát. Další nepravdivé tvrzení je, že běžný občan potřebuje komunikovat s pracovníky územního pracoviště pouze v období podávání daňových přiznání. Co třeba když zejména naši starší spoluobčané nebo administrativně méně zdatní jedinci potřebují podat přiznání k dani z převodu nemovitosti, jež se musí v předepsaném termínu podávat průběžně?
Dále avizovaný záměr GFŘ o udržení pracovních míst v regionech přesunem některých jeho agend z Prahy do Pardubic, Plzně, nebo Ostravy jistě lze ocenit, nicméně pochybuji, že tuto snahu dokáže běžný občan na venkově, vyjma jistě nezanedbatelné úspory nákladů ve státním rozpočtu náležitě ocenit. Poslední reforma veřejné správy byla založena zejména na přiblížení státních institucí (nejen státní správy) blíže občanům a na většině tehdy nově vzniklých obcích s rozšířenou působností (ORP) se tomu tak také skutečně stalo. Rušením pracovišť FÚ právě v těchto malých venkovských městech se tomuto fungujícímu modelu opět na hony vzdalujeme. Můžeme sice chápat, že k tomuto kroku vedou GFŘ zejména ekonomické důvody, nicméně stále se domnívám, že by se úspory měly hledat zejména na přebujelé úrovni centrální a nikoli od institucí, které jsou přímo terénu a nejblíže daňovému poplatníku. Nezanedbatelná je i znalost místních podmínek zaměstnanců těchto poboček a jejich metodická pomoc, kterou byli schopni občanovi poskytnout.
Náhrada poboček tzv. výjezdy do obcí rozhodně nemůže být adekvátním opatřením a nemůže garantovat starostům dotčených obcí rovnocenné poskytování služeb stávajících poboček.
Proti rušení pracovišť finančních úřadů jsme s některými senátory a poslanci jednali v Jihočeském kraji. S kolegou Václavem Heřmanem z Vodňan již letos v dubnu a většinou nám byla přislíbena pomoc…“ 
Tolik slova pana starosty Jiřího Irala.

Závěrem je třeba zdůraznit, že Sdružení místních samospráv ČR podporuje a vítá aktivitu Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí včetně souvisejících prohlášení. Na venkově je zkrátka potřeba být stále ve střehu...

Datum vložení: 14. 8. 2015 11:47
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2023 23:24

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru