Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Komentář SMS ČR k návrhu nového zákona o odpadech

7. 12. 2016 – Je tomu již více než dva roky, co jsme se jako SMS ČR stali přímými svědky přípravy nového zákona o odpadech. Zákona, jehož výsledná podoba je poznamenána veletočem různých zájmových skupin.

Obce, které by byly jedněmi z prvních subjektů, na něž by zavádění nového zákona dopadlo, opět nebyly zcela respektovány ve svých oprávněných požadavcích.

Přístup našeho sdružení vůči rezortu životního prostředí byl po celou dobu projednávání návrhu zákona velmi střídmý, a to zejména s vědomím obtížnosti celé materie. Již v procesu vypořádání připomínek jsme však opakovaně upozorňovali na ničím neodůvodněnou přísnost celé normy, která zásadně překračuje a zpřísňuje cíle, které nám ukládá nadřazená evropská legislativa. I aktuální čísla zveřejněná Eurostatem ukazují, že ČR si v oblasti odpadového hospodářství stojí dobře a v jednotlivých sledovaných parametrech se umísťujeme většinou v první třetině států. Navzdory tomu je jistě stále co zlepšovat, ale jsme toho názoru, že bychom to měli činit zejména v intencích požadavků platné legislativy EU.

Vážíme si všech změn, které MŽP postupem času při přípravách zákona zapracovalo. Nicméně klíčové problematické body stále přetrvávají. Za zásadní v této souvislosti pak vnímáme shrnutí veškerých rizik nového zákona o odpadech, které k předloze konstatovala Legislativní rada vlády. Rozsáhlé finanční dopady pro široké skupiny subjektů konstatovala i Komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů legislativy. Dopadová studie k zákonu byla vyhodnocena jako nedostatečná s nutností jejího širokého dopracování. Reálné dopady nové regulace na obce tedy stále nejsou známy.

Za podstatný v tuto chvíli považujeme také fakt, že v Evropském parlamentu již probíhá projednávání nových odpadových směrnic v pracovních orgánech. Evropská komise vnímá balíček k oběhovému hospodářství jako jednu ze svých priorit a hodlá směrnice prosadit co nejdříve. V tomto směru vnímáme jako logické, aby ČR podobně jako ostatní evropské státy, vyčkala se schvalováním odpadové legislativy do doby, kdy budou schváleny nové evropské odpadové směrnice. Podle nich by pak měl být připraven i nový český odpadový zákon. Ani pro obce a zřejmě ani pro podnikatelské subjekty by nebylo vhodné, aby případně schválený aktuální návrh zákona platil pouze cca 1,5 roku a musel být znovu významně novelizován.

Věříme, že s ohledem na aktuální vývoj to podobným způsobem vyhodnotí i samotné MŽP, případně Vláda ČR. Ze strany MŽP byl odveden velký kus práce, nicméně efektivnější se nyní jeví spíše vyčkat na schválení směrnic. Z pohledu SMS ČR a našich obcí by pro jakýkoli budoucí zákon bylo vhodné, aby obsahoval pokud možno méně administrativních povinností a aby nebyl postaven na potřebě zvýšení nákladů za odpadové služby. Obce musí řešit širokou a stále se zvyšující řadu různých povinností. Považujeme za nezbytné k nové legislativě přistupovat tak, aby byla v tomto smyslu pokud možno co nejúspornější a zároveň neznamenala pro obce a města potřebu navýšených nákladů.

Přílohy

Zpráva Eurostat

Eurostat-zprava-cast-odpady-verze-2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 491,58 kB
Datum vložení: 7. 12. 2016 9:36
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2023 23:15

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru