Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Komplexní pozemkové úpravy: teorie a praxe z pohledu obcí

Komplexní pozemkové úpravy: teorie a praxe z pohledu obcí

1. 6. 2015 – Ve čtvrtek 28. května 2015 se na zámku v Bartošovicích v Moravskoslezském kraji uskutečnil spolu s krajským shromážděním SMS ČR seminář „Komplexní pozemkové úpravy: teorie a praxe z pohledu obcí.“

Nosným bodem programu bylo vystoupení Svatavy Maradové, ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu ČR. V úvodu paní ředitelka zdůraznila, že Generální shromáždění OSN vyhlásilo rok 2015 „Mezinárodním rokem půdy“. Tato skutečnost je velmi důležitá, když vezmeme v úvahu, že krajina a půda je nedílnou součástí našeho venkova. Po desetiletí je právě půda degradována necitlivým hospodařením, které v některých regionech vede k dramatickému odnosu ornice a strmému poklesu bonity a úrodnosti. Jedním z mnoha receptů, jak krajinu ochránit, jsou i v tomto směru pozemkové úpravy.

Komplexní pozemkové úpravy v praxi neřeší jen racionální prostorové uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním území, ale také provádí podle potřeby reálné vytýčení těchto pozemků v terénu, zvýšení jejich dostupnosti a připravenosti k šetrnému hospodaření. Nedílnou součástí návrhu je i plán společenských zařízení. Tento tvoří cestní síť a systém ekologických protierozních, hydrologických (například vodní nádrže a poldry) a krajinných opatření.

Dalších bodů programu se zhostili: Michal Gebhart, ředitel odboru metodiky a řízení KPÚ Státního pozemkového úřadu, Aleš Uvíra, ředitel Krajského pozemkového úřadu Moravskoslezského kraje a Kateřina Neumanová, vedoucí oddělení pozemkových úprav SPÚ Olomouckého kraje. Všechna vystoupení přítomné starosty a zástupce obecních zaujala a byla pro všechny přínosná.

Zvláštní poděkování patří rovněž MAS Regionu Poodří a obci Bartošovice za zprostředkování a zajištění nádherných prostor zdejšího zámku.

S využitím textu Ing. Oldřicha Usvalda (MAS Regionu Poodří)

A pro zajímavost uvádíme i dvojici ohlasů z členských obcí SMS ČR

 

Měli jste někdy dobrý pocit ze semináře?

Hezký zámek uprostřed parku, kvetoucí rododendrony a azalky, milé uvítání známými tvářemi. Tím začal seminář 28. května v Bartošovicích. Hlavního tématu „Pozemkové úpravy“ se ujala ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Ing. Svatava Maradová, a to byl tedy koncert! Nejen že na paní ředitelku je hezký pohled, ale byla radost ji i poslouchat - milé, příjemné a otevřené vystupování. Odborná, ale i srozumitelná a výstižná prezentace nám objasnila základní problém, a to, že půda je nenahraditelný a omezený přírodní zdroj, který musíme chránit. Paní ředitelka je odbornice a specialistka, svou práci bere vážně (zdá se, že ji má ráda) a má i představy, jak řešit některé přetrvávající problémy, na které starostové obcí upozornili. Držme jí palce, aby ji vstřícnost a upřímnost vydržela i v dalších letech v její zřejmě ne zrovna jednoduché pozici. Určitě budeme mít možnost si ověřit i nabídku pomoci, deklarovanou ze strany představitelů Pozemkového úřadu v Moravskoslezském kraji.

Co na závěr? Přiznám se, moc se mi na seminář nechtělo, je to oblast, se kterou zatím nemám zkušenost. Nabízených školení je spousta, jsme z toho i unaveni – tak se vyjadřují všichni kolegové starostové a starostky v mém okolí. Všeho je moc, času málo, povinností víc než dost. Tentokrát jsme se shodli: stálo to za to. A při odjezdu se objevilo po pár deštivých dnech sluníčko. No řekněte: co více si přát? Děkuji a přeji všem, kteří seminář připravili i na něm vystupovali, hodně sil do další práce.

Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce Velká Polom  

 

Seminář byl přínosem, škoda že nebyl dříve!

Seminář určitě byl přínosem a je škoda, že se podobné aktivity neujal SPÚ či předtím PF dříve. Oceňuji osobní přítomnost paní ústřední ředitelky SPÚ, která podala celkem vyčerpávající informace a fundovaně odpovídala na dotazy, i dalších odborných pracovníků. Sama paní ředitelka naznačila, že některé problémy by bylo třeba řešit změnou legislativy, např. nedohledané vlastníky půdy, které zastupuje opatrovník, nebo nemohoucnost obcí v případě, že sbor zástupců nesouhlasí s návrhy obce a obec zase neschválí návrhy sboru zástupců, tvořeného především zemědělci, v jejichž zájmu opatření navrhovaná obcí většinou nejsou. Legislativní změnu by vyžadovalo i to, že v případě potřeby realizace protipovodňového opatření (příklad Studénka – Trávníky, snaha postavit poldr) většinový vlastník nedá souhlas, nedá se nic dělat, obec ale zůstává v ohrožení. Zde by se mělo uplatnit vyvlastnění ve veřejném zájmu, protože je známo, že řada vlastníků půdy tuto skoupila na základě informací o chystaných záměrech, dostupných ze zveřejněných územních plánů obcí, většinou se spekulativním cílem nebo s cílem dělat potíže. Uvítal jsem také informaci o nové aktivitě státu ve věci užívání erozně ohrožených půd a možných postihů uživatelů, kteří opakovaně způsobí vodní erozi a škody na jiných nemovitostech, a o možnosti vykupovat pozemky státem pro účely protierozních opatření. Ale toto přichází dost pozdě a prosazovat se bude asi velmi těžko a pomalu.

Ing. Josef Magera, starosta obce Velké Albrechtice

Datum vložení: 1. 6. 2015 10:19
Datum poslední aktualizace: 14. 7. 2022 10:21

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-Služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2022

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTM

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 577 688 103
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru