Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Protierozní vyhláška – nekonečný příběh?

23. 10. 2018 – Měsíce pomalu a jistě plynou a stále neznáme konkrétní znění protierozní vyhlášky, která měla být účinná již letos, a zemědělci se jí už měli řídit při nyní probíhajícím setí. SMS ČR nezahálí a v minulých týdnech iniciovalo několik jednání.

Předseda sdružení Stanislav Polčák se v uplynulých týdnech setkal s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem a poté s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Tématem schůzek mj. byla ochrana zemědělského půdního fondu a zadržení vody v krajině, což jsou samozřejmě otázky, které jdou ruku v ruce.

Jistě si všichni pamatují rok 2017, kdy byl předložen první návrh protierozní vyhlášky a následné vypořádání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení, o kterém jsme informovali zde. „Meziresort“ přinesl řadu připomínek, které bohužel zabrzdily vyhlášení a následnou účinnost vyhlášky. Jinými slovy se zdálo, že návrh vyhlášky spadl tzv. pod stůl. SMS ČR se s tímto staven nesmířilo a opakovaně kontaktovalo v této otázce předkladatele, tj. Ministerstvo životního prostředí. O dílčích výsledcích dotazování a jednání jsme návštěvníky webu www.smscr.cz seznámili v tomto článku. Po těchto peripetiích do Česka dorazilo výrazné sucho a na politické scéně se začala řešit i tato problematika, tedy nedostatek vody a její zadržení v krajině. Jak již bylo zmíněnou, s touto problematikou je spojená i eroze půdy. Tento posun jsme velmi přivítali a i z toho důvodu jsme iniciovali již zmíněná jednání.

Základ protierozní vyhlášky byl přepracován a nyní nebude tvořen protierozní kalkulačkou, ale nově bude vyhláška postavena na principech Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES 5) a monitoringu eroze zemědělské půdy. Cílem této změny je zjednodušení pravidel pro hospodařící zemědělce a kontrolní orgány, tedy především pro ORP. Protierozní kalkulačka zůstane pouze metodickým nástrojem.

V minulých týdnech proběhlo dohadovací řízení mezi resorty zemědělství a životního prostředí, jehož výsledkem by měla být nová finální podoba vyhlášky a rozhodnutí, zda nová podoba protierozní vyhlášky bude znovu předložena k připomínkám v meziresortním připomínkovém řízení, nebo rovnou vyhlášena. Pevně věříme, že finální podoba protierozní vyhlášky bude brzy známa.

 

DZES

Standard Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (angl. GAEC), součást kontroly podmíněnosti (Cross compliance). Hospodaření v souladu se standardy DZES je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých podpor, některých podpor Programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem. Dodržování kontroluje SZIF.

DZES 5: Minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze

Podmínky se vztahují na DPB veškeré zemědělské půdy označené v LPIS jako půda silně erozně ohrožená (SEO) nebo mírně erozně ohrožená (MEO).

Standard upravuje podmínky pěstování erozně nebezpečných plodin na mírně a silně erozně ohrožených půdách vymezených v evidenci půdy podle uživatelských vztahů (LPIS). Cílem standardu je ochrana půdy před vodní erozí a předcházení důsledkům eroze například zaplavení nebo zanesení komunikací a dalších staveb splavenou půdou.

Monitoring eroze zemědělské půdy

Nástroj pro celorepublikový sběr dat o erozních událostech a hodnocení účinnosti protierozních opatření definovaných v platných právních normách. Po nahlášení erozní události provede pracovník SPÚ terénní rekognoskaci a zjištěné poznatky zanese do databáze. V případě zjištění erozně ohrožené lokality bude posouzen protierozní vliv hospodaření. Pokud došlo k nezajištění dostatečné protierozní ochrany, může dojít k rozšíření k zvýšení a rozšíření stupně erozní ohroženosti. Na základě této změny bude muset dojít ke zpřísnění podmínek pro pěstování erozně nebezpečných plodin.

 

 

Pavel Pacovský, SMS ČR

Zdroj:

Monitoring eroze zemědělské půdy, Ministerstvo zemědělství, 2018

www.eagri.cz

Datum vložení: 23. 10. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2023 23:13

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru