Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

SMS ČR odmítá povolení těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu

27. 6. 2018 – Už 12 let trvá snaha více jak padesáti obcí z Hodonínska zabránit dobývání štěrkopísku z místa ležícího jen 500 metrů od vodního zdroje pitné vody pro jejich území. SMS ČR je připraveno pomoci.

V roce 2006 posuzoval Krajský úřad Zlínského kraje záměr těžby a úpravy štěrkopísku v Uherském Ostrohu. Lokalita těžby leží jen 500 metrů od vodního zdroje pitné vody, která byla a je rozváděna až 140 tisícům obyvatel Hodonínska v Jihomoravském kraji. Žádost na těžbu však byla tehdy stáhnuta předkladatelem – soukromým investorem. V roce 2012 se tento záměr k posuzování objevil znovu, tentokrát u Ministerstva životního prostředí, opět se stejným výsledkem – stáhnutím žádosti. K tomuto kroku však už nedošlo v roce 2013, a při opětovném podání žádosti bylo v roce 2015 vydáno souhlasné stanovisko EIA.

Od té doby běží proces, kdy na jedné straně stojí soukromý investor, který v případě úspěchu přinese státu jednorázově 13 mil. Kč, a na straně druhé až 57 obcí, které státu za odběr spodních vod odvedou přes 150 mil. Kč, zastupují více jak 140 tisíc lidí a jednoznačně brání veřejný zájem zachování zdroje pitné vody. Definitivní tozhodnutí je na státu a jeho orgánech, které se však po celou dobu přiklání spíše na stranu soukromého investora. A to i přes upozorňování ze strany dotčených obcí, jejich obyvatel, dotčených krajů, senátorů, a jiných zájmových organizací, že posuzování těžby a další navazující procesy jsou vydávány ve prospěch soukromého investora, a proti veřejnému zájmu. Např. v posudku Jihomoravského kraje se přímo říká, že: „těžba přinese negativní dopady na místní podpovrchové vody a zejména, že rizika vzniklá po odkrytí hladiny podzemní vody není možné eliminovat žádnými reálně a finančně proveditelnými opatřeními. (...) Dosavadní proces posouzení vlivu zamýšlené těžby na životní prostředí proběhl podle modelu, který neodpovídá skutečným hydrogeologickým poměrům.“ Přesto se, jak už bylo výše uvedeno, Ministerstvo životního prostředí postavilo k těžbě pozitivně. Aktuálně probíhá stanovování dobývacího prostoru. Poté již může dojít k samotné těžbě.

Přestože existuje několik nezávislých odborných posudků, které říkají, že těžba v dané lokalitě přímo ohrozí zdroj pitné vody (např. od Česká geologické služby, tento prokazatelný argument není státními orgány vůbec akceptován. Situace je o to vážnější, že žijeme v době, kdy nejen oblast potenciální těžby štěrkopísku trpí suchem a do budoucna se předpokládá, že situace se spíše zhorší. Nelze tak logicky pochopit, jak se může stát k těžbě tak jednoznačně přiklánět.

K akceleraci společného řešení situace se také setkalo dne 22. června předsednictvo SMS ČR Jihomoravského kraje se senátorkou Annou Hubáčkovou, která je zároveň starostkou jedné z dotčených obcí – Ratíškovic. Setkání vedlo k jasnému závěru: Sdružení místních samospráv ČR Jihomoravského kraje jednoznačně odmítá těžbu v daném území a upozorňuje na aroganci státních úřadů vůči samosprávám. Nejsou akceptovány laické i odborné připomínky k možnosti těžby a jejím dopadům na zdroj pitné vody v území. Zároveň vyzýváme všechny dotčené obce, aby nepřestávaly být aktivní v boji proti těžbě, včetně vstupu do soudního řízení.

SMS ČR podporuje všechny kroky odpůrců těžby a je připraveno aktivně pomoci.

Datum vložení: 27. 6. 2018 9:02
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2023 23:14

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru