Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Kde se budou rušit stavební úřady

13. 4. 2022 – Momentálně se ve sněmovně bojuje o několik novel stavebního zákona, které mají odložit účinnost některých částí stavebního zákona, což velmi vítáme.

Mezi návrhy změn spadá zrušení vzniku samostatného Nejvyššího stavebního úřadu, který by byl nově pouhým odborem na MMR. Tím by se především ušetřily nemalé prostředky a nevznikal by další zbytečný úřad. Zrušena by měla být také krajská soustava stavebních úřadů, což je ve své podstatě zrušení centrální soustavy a návrat ke smíšenému modelu, za což jsme dlouhodobě bojovali. Tyto změny, včetně návrhu na odložení účinnosti některých částí zákona, zcela vítáme a podporujeme.

Vláda dále nově v rámci návratu ke smíšenému modelu navrhla i změnu struktury stavebních úřadů, kterých by mělo být v konečném důsledku téměř o polovinu méně než doposud, což není příznivé. Nicméně jde o kompromisní výsledek několikaměsíčních vyjednávání, k nimž jsme byli přizváni i my za Sdružení místních samospráv ČR. Fakt, že bylo s námi, jako zástupci obcí, po celou dobu komunikováno, je obrovským posunem v přístupu, ve srovnání s předchozí vládou. Ostatně závazek přípravy novely stavebního zákona společně s organizacemi hájícími zájmy samospráv je také jedním z bodů Programového prohlášení vlády.

Prvním předloženým návrhem nové struktury stavebních úřadů na podzim minulého roku byla síť stavebních úřadů na ORP, která by se následně rozšiřovala přes detašovaná pracoviště ORP, což bylo pro nás zcela neakceptovatelné. Jak z pohledu malého počtu úřadů, tak struktury, stejně jako finančního a personálního zajištění. V prvním návrhu se tedy počítalo jen s méně než 210 stavebními úřady. Na základě dalších jednání byla tato myšlenka opuštěna a přes změnu kritérií a díky předložení věcných argumentů z naší strany je v tuto chvíli konečné číslo 371 stavebních úřadů. Veškeré výše uvedené považujeme za velké vítězství, byť z pohledu našich původních představ jen dílčí.

Přestože došlo díky jednáním k navýšení počtu úřadů z původních cca 210 na 290 a následně až na 371, konzistentně stále požadujeme zachování stavebních úřadů v obcích 2. a 3. typu a v těch obcích 1. typu, kde se nachází exponovaný stavební úřad, pokud splní kritéria, jež by se z našeho pohledu mohla doznat další úpravy. Díky zmírnění kritérií by dle našeho názoru mohlo dojít k zachování zhruba 450 stavebních úřadů z původních 694, tedy byla by zachována taková síť úřadů, která by zajistila dostatečnou dostupnost, a přitom odstranila problém s absencí zastupitelnosti v případě tzv. „jednohlavých“ stavebních úřadů, kterých jsou v tuto chvíli na dvě stovky.

Přehled stavebních úřadů, které mají být podle materiálů zachovány, a které byly vládou vloženy do elektronické knihovny eKlep, najdete v přiložením seznamu a mapě. Jedná se o soupis ORP obcí (včetně hl. m. Prahy) a obcí, které jsou definovány v příloze č. 11 novely stavebního zákona.
Přestože považujeme výsledky „vyjednání“ a zachování stavebních úřadů v počtu 371 za dílčí úspěch, stále se obáváme, že v určitých regionech dojde ke zhoršení dostupnosti služeb stavebních úřadů, zejména v oblasti vnitřních periferií, tedy typicky na hranici krajů. Kritériem dostupnosti je kromě počtu 3 úředníků se ZOZ také počet obyvatel ve správním obvodě, vzdálenost 35 km a počet konkrétních úkonů (nejedná se o všechny prováděné úkony).

Předpokládá se, že problém vzdálenosti eliminuje digitalizace, která by mohla mnohé vyřešit a zrychlit nejen řízení, ale také být více vstřícná k občanovi a zajistit jistou formu zastupitelnosti úředníků. Digitalizaci velmi vítáme a věříme, že bude přínosem pro všechny. Na druhou stranu ale hájíme názor, že je stále třeba počítat s lidským faktorem, a ten by z našeho pohledu neměl ze služeb občanovi vymizet. Ať už se jedná o poradní funkci úředníků znalých území, možnost nahlížení do spisů či kontrolu staveb a zajišťování místních šetření, kde bude nově dojezdová vzdálenost samozřejmě větší.

Obavy z horší dostupnosti, oddálení služby od občana či nárůstu agendy v úřadech, kde nemají personální, ale ani prostorové kapacity na větší agendu, s námi sdílí jak zástupci obcí, kteří stavební úřad na svém území mají a bude jim zrušen, tak i ti, kteří o stavební úřad nepřijdou:

„Absolutně nesouhlasím s rušením stavebních úřadů, domnívám se, že to přinese daleko více problémů než přínosů. Hodlám se nadále obracet na poslance a senátory z našeho kraje, protože s takovým výsledkem se nemohu smířit.“
Petr Halada, starosta obce Kamýk nad Vltavou, Středočeský kraj

„Dovolte mi citovat část programového prohlášení současné vlády: „Vzrůstající rozdíly mezi regiony naší země jsou zásadní celospolečenskou výzvou. Místo, kde člověk žije, nesmí tak zásadně ovlivňovat kvalitu vzdělávání, dostupnost zdravotní péče, dopravní obslužnost i digitální konektivitu. Budeme předcházet dalšímu rozevírání nůžek mezi regiony a řešit problémy, které vedou k vylidňování venkova a pohraničí.“ Prostý seznam rušených stavebních úřadu neposkytne dostatečně plastický obraz skutečnosti, jako jejich zakreslení do mapy. Je až děsivé, jak území rušených stavebních úřadů koresponduje se všemi negativními faktory, které ovlivňují život na venkově, jako je vylidňování, nedostatečné pokrytí vysokorychlostním internetem, nedostupnost zdravotních služeb atd. Nemůže snad být větší rozpor v programovém prohlášení vlády a tímto návrhem, kterým se MMR zřejmě rozhodlo definitivně dorazit život v těchto regionech,“ říká Jan Birgus, starosta Městyse Litultovice, Moravskoslezský kraj

 „Nesouhlasím s rušením našeho stavebního úřadu, jedná se o další krok oddalování služeb občanům. Obzvláště to dopadne na region, který je postižen odklonem služeb poskytovaných bankovním sektorem a finanční správou i nedostatkem lékařů. Dojde k dalšímu odlivu pracovních příležitostí. Nevěřím, že by pro něco takového zvedli poslanci za Olomoucký kraj ruku.“
Jan Vrána, starosta obce Němčice nad Hanou, Olomoucký kraj

Jaký je váš názor na předpokládané změny?
Bude váš stavební úřad zrušen? (Mapu stavebních úřadů i seznam, naleznete v příloze, veškeré materiály ve veřejné knihovně eKlep je možné stáhnout zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCD9DPTO5 ).

Pokud nám chcete sdělit svůj názor, využijte formuláře, který jsme pro tento účel vytvořili.
Klikněte jen zde: https://forms.gle/KtVYFAV7ppie4nJW7

Rádi se dozvíme Váš názor!

Přílohy

Mapa-SU

Mapa-SU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 412,4 kB

Seznam-zachovanych-SU.pdf

Seznam-zachovanych-SU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 78 kB
Datum vložení: 13. 4. 2022 21:21
Datum poslední aktualizace: 6. 6. 2022 21:27

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru