Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

OP JAK a snížení finančních prostředků na ONIV

11. 4. 2022 – Ačkoliv se v současné době ve školství soustředí většina pozornosti na začlenění ukrajinských dětí do škol, v pozadí celého dění se dál vyvíjejí projekty, na kterých se pracuje dlouhodobě, nebo se objevují problémy úplně nové.

V uplynulých dnech tak na MŠMT proběhlo jednání k jednotlivým výzvám OP Jan Amos Komenský, ke kterému SMS ČR uplatnilo několik připomínek zaměřujících se především na vyjasnění rozsahu úvazků podpůrných pozic v menších školách. A za druhé SMS ČR oslovilo MŠMT ve věci tzv. ostatních neinvestičních výdajů (ONIV), které se ve srovnání s minulým rokem výrazně snížily.

Ve výzvách OP JAK žádáme MŠMT především o vysvětlení nastavení podmínek pro menší školy

Jak upozorňuje předseda pracovní skupiny Oldřich Vávra, ve výzvách se bohužel zapomíná na roli i jiných organizací, než je pouze MŠMT, jako je právě SMS ČR. 

Výzva vztahující se ke střednímu článku překvapivě popisuje předpokládanou podobu středního článku značně rozdílně od té, která je v současnosti diskutována na úrovni zainteresovaných skupin (MŠMT, zřizovatelé – obce, kraje, školy, odborné organizace). Proto se na MŠMT obracíme s výzvou, aby nejprve byly vyhodnoceny výsledky současné pilotáže a a jim byla přizpůsobena podoba výzev. Opačný postup nedává rozumný smysl. 

Na základě podnětů z praxe ředitelů menších mateřských a základních škol dále MŠMT žádáme o to, aby upřesnilo využití pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga v menších školách. Jako problematické přitom vidíme především zastropování výše jejich úvazků podle počtů žáků ve školách. 

Podle rozpisu finančních prostředků došlo k výraznému poklesu běžných ONIV

V úterý 5. dubna byl na stránkách MŠMT zveřejněn rozpis finančních prostředků pro jednotlivé školy na rok 2022. Podle našich informací došlo u mnoha mateřských a základních škol, které zřizují členové SMS ČR, k výraznému propadu prostředků vyčleněných na ostatní neinvestiční výdaje (tzv. ONIV). Celkově se jedná o pokles téměř o 1 mld. Kč ve srovnání s rokem 2021.

Jak vyplývá z doprovodných dokumentů k rozpisu, má být tento výpadek nahrazen prostředky z Národního plánu obnovy (NPO), konkrétně z komponent v gesci MŠMT, a to v celkovém objemu 1,24 mld. Kč. 

V souhrnu je tak objem letošních ONIV společně s prostředky z NPO ve srovnání s rokem 2021 sice vyšší, ovšem posléze uvedené prostředky jsou účelově vázány na oblast digitalizace ve školách a doučování a nelze je využít jako „běžné“ ONIV. V konečném důsledku tak prostředky z NPO školám v žádném případě nemohou nahradit vysoký výpadek „běžných“ finančních prostředků. Předpokládaným výsledkem bude, že školy se budou častěji obracet na zřizovatele s žádosti o navýšení příspěvku, a proto MŠMT žádáme o vysvětlení, proč k tomuto ponížení došlo a jak bude dále v této oblasti postupovat. O našich zjištěních a výsledcích probíhajících jednání vás budeme průběžně informovat.

 

Lenka Matějová

Legislativní analytička PS pro školství, sport a kulturu SMS ČR

Datum vložení: 11. 4. 2022 21:27
Datum poslední aktualizace: 6. 6. 2022 21:28

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru