Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova

Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova

12. 6. 2018 – Projekt SMS ČR

Projekt: Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova v r. 2018

Smlouva č.: 18/SML2997/SoPD/SPRP

Celkové náklady: 240 000 Kč

Dotace: 168 000 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílit soudržnost a spolupráci obcí v území Ústeckého kraje, rozšířit partnerství mezi Ústeckým krajem a obcemi, zprostředkovat obcím některé nové služby a poskytnout stabilní zázemí pro pokrytí administrativy a koordinace aktivit starostů na území Ústeckého kraje. Cíle projektu budou naplňovány realizací 7 hlavních aktivit.

Výstup projektu:

Výstupem projektu bude činnost krajského manažera venkova (v rozsahu úvazku 0,5) v období 1. 1. – 31. 12. 2018, jehož náplní činnosti budou následující aktivity:

Aktivity projektu:

1) Newsletter pro příznivce venkova (zástupci obcí, MAS, NNO, atd.) – 12 ks -  pravidelný elektronický měsíčník obsahující informace z činnosti sdružení a také z agendy krajského úřadu, zastupitelstva a rady kraje. Bude obsahovat také aktuální pozvánky na krajské akce, dotační příležitosti kraje.

2) Průběžná měsíční manažerská asistence starostům Ústeckého kraje - manažerská a servisní činnost starostům zastupující zájmy místních samospráv Ústeckého kraje (členové krajského předsednictva SMS ČR).

3) Metodické vedení obcí a jejich příspěvkových organizací při aplikaci obecného nařízení na ochranu osobních údajů – GDPR – poskytování operativních informací a rad starostům v území Ústeckého kraje (tato povinnost začne platit v květnu 2018 a je proto mimořádně aktuální a potřebné, aby obce tuto povinnost začaly plnit bezchybně a odpovídajícím způsobem). Informace budou poskytovány telefonicky a prostřednictvím emailového kontaktu na manažera.

4) Vedení analytické, spisové a úřední agendy venkova na území Ústeckého kraje - analytické, administrativní a spisové služby ve vztahu k zastupování venkova v konkrétních pracovních orgánech a tělesech (RSK a její komise, komise POV, apod.)

5) Poskytování zpětné vazby ze strany místní samosprávy pro potřeby kraje - pravidelné předávání klíčových podnětů z prostředí místní samosprávy v území Ústeckého kraje pro potřeby vedení kraje (zejména rada kraje).

6) Organizační spolupráce s vedením kraje, rozvíjení partnerství - podpora krajských akcí, jejich propagace, zajišťování účasti starostů a organizační podpora vzdělávacích akcí SMS ČR na území kraje.

7) Koordinace řešení specifických problémů v území kraje a zajišťování spolupráce s obcemi ze sousedních krajů v případech, kdy si to situace vyžaduje.

 

Prostřednictvím realizace projektu bude docíleno následujících přínosů pro samosprávy i

Ústecký kraj:

1) zvyšování informovanosti starostek a starostů o aktivitách Ústeckého kraje, šíření sdělení kraje důležitých pro výkon funkce starosty.

2) předávání informací o aktuálně konaných akcích (zejména těch, které pořádá Ústecký kraj)

3) vytvoření administrativního zázemí pro efektivní zastupování venkova na platformách RSK

4) zprostředkování zásadních podnětů z obcí a menších měst ve vztahu k Ústeckému kraji

5) rozvoj partnerství mezi krajem a jeho vedením, mikroregiony, MAS, obcemi a neziskovým sektorem na území Ústeckého kraje

 

Projekt je realizován za finanční podpory Ústeckého kraje.

Datum vložení: 12. 6. 2018 19:29
Datum poslední aktualizace: 22. 1. 2024 14:37

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru