Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

15 milníků SMS ČR

SMS ČR

2008–2023

15 let ve prospěch obcí
 

  SMS ČR jste vy. Už je nás více jak 2 300

Je to už patnáct let, kdy na ustavujícím Republikovém shromáždění v Jihlavě vzniklo Sdružení místních samospráv ČR. U tohoto zrodu bylo tehdy 199 obcí. Počet našich členů letos přesáhl 2 300. To je více jak třetina obcí v České republice. Pamětníci možná vzpomenou, jak objížděli jednotlivé obce na kolech a motocyklech a po večerech připravovali podklady do vlády, sepisovali petice nebo organizovali demonstrace. Dnes máme vedle celorepublikového předsednictva také předsednictvo v každém kraji a krajského manažera, který je vám dennodenně k dispozici. Máme 10 pracovních skupin pro klíčové oblasti dotýkající se samospráv. Máme vlastní legislativce, kteří připomínkují vznikající zákony. Hlavní kancelář se nachází ve Zlíně, regionální kancelář v Jihlavě (ta je zaměřena zejména na vzdělávací projekty) a najdete nás také v Praze. Mimochodem, pokud budete mít někdy cestu do hlavního města a potřebovali byste zůstat přes noc, jsou zde k dispozici i pokoje pro naše členy, v nichž se můžete ubytovat.

Boj o spravedlivé dělení daní nekončí

Rozpočtové určení daní (RUD) je pilířem financování samospráv v České republice. SMS ČR se od svého vzniku v roce 2008 podílelo na všech novelách upravujících RUD. Podařilo se výrazně posílit příjmy obcí, a to na historicky nejvyšší úroveň. Společně jsme v uplynulých letech dosáhli toho, že obcím a městům připadalo v rámci RUD 25,84 procenta sdílených daní. To se bohužel vlivem konsolidačního balíčku změní. Máme tak před sebou nové výzvy. Jako v předcházejících letech se i nyní budeme zasazovat o to, abychom i nyní přispěli k narovnání dopadů konsolidačního balíčku na rozpočty obcí.
V souvislosti s RUD pro obce každoročně připravujeme daňovou kalkulačku, která jim pomáhá při plánování obecních rozpočtů.

Do zákona o střetu zájmů jsme vrátili zdravý rozum

Ctíme právo občanů na informace, ale zároveň hájíme ochranu soukromí představitelů obcí.
Od počátku jsme vystupovali proti problematické novele zákona o střetu zájmů, která umožnila anonymně a online nahlížet do centrálního registru majetkových oznámení. Od roku 2016 se SMS ČR zasazovalo o ukončení této nesmyslné praxe a všem představitelům obcí, kteří odmítli podstupovat „majetkový striptýz“, jsme poskytli advokátní služby. Iniciovali jsme ústavní stížnost senátorů na části zákona a Ústavní soud nám dal v roce 2020 za pravdu, že plošné zveřejňování údajů je protiústavní. Nejvyšší správní soud pak rozhodl, že komunální politiky nelze za nepodání oznámení pokutovat. Rok 2022 byl posledním, kdy neuvolnění místostarostové a radní menších obcí podávali oznámení do registru. Možná jste i vy byli v nedávné době mezi adresáty dopisu, v němž se ministr spravedlnosti omlouvá za několikaleté protiústavní plošné zveřejňování citlivých údajů představitelů obcí.

V obcích zůstane zachována kompletní síť stavebních úřadů

Stavební právo u nás potřebuje evoluci, ne revoluci, která nenechá „cihlu na cihle“. A právě o tu evoluci jsme usilovali po celou dobu vytváření nového stavebního zákona. Mnohaleté úsilí nejen našich legislativců přineslo své ovoce. Novela stavebního zákona podepsaná prezidentem v dubnu 2023 zachovává v obcích kompletní síť stavebních úřadů. Povolování staveb tak nadále zůstává v kompetenci obcí a stavební řízení zůstane dostupné i pro běžné stavebníky. I díky našemu společnému úsilí se podařilo zvrátit původní záměr zrušení několika set stavebních úřadů, což by reálně vyústilo ve větší chybovost, průtahy a kolaps stavebního řízení v České republice. Nynější podoba stavebního zákona zajistí plynulé fungování stavebních úřadů a zároveň dává prostor začít pracovat na postupné digitalizaci stavebního řízení, což povede ke snížení administrativy a ještě rychlejšímu povolování staveb. Pokud díky digitalizaci síť stavebních úřadů v budoucnu zeštíhlí, bude to přirozeným procesem na základě rozhodnutí zástupců samosprávy, a ne pokynem shora.

Obce nejsou samy a jejich hlas je slyšet

Hlas obcí je slyšet všude tam, kde je to třeba. Jsme povinným připomínkovým místem a také respektovaným partnerem vlády, ministerstev a dalších důležitých úřadů, které se podílejí na chodu naší země. Připomínkujeme vznikající legislativu v mezirezortním připomínkovém řízení, prosazujeme změny ve prospěch obcí a vytrvale hájíme jejich zájmy. Naše právní poradna zodpoví členským obcím ročně na 600 konkrétních dotazů a ochotně poskytujeme i další právní podporu.

SMS-služby: už pátým rokem ve službách obcí a škol

SMS-služby s.r.o. vznikly jako stoprocentní dceřiná společnost SMS ČR. Naším cílem je poskytovat profesionální a cenově výhodné služby členské základně SMS ČR, a to nejen obcím, ale i jejich příspěvkovým organizacím. Spolehnout se tak můžete například na naše pověřence pro ochranu osobních údajů. Naše dotační poradna pomáhá přetvářet vaše projektové sny v realitu a úspěšně vás provede celým procesem žádosti o dotaci. Stejně tak se s námi neztratíte ani ve veřejném zadávání nebo vyřešíte jednoduše i problematiku autorských práv, případně využijete pomoc s vylepšením internetových stránek vaší obce. Navštivte naše stránky www.sms-sluzby.cz a projděte si celou naši bohatou nabídku služeb, o které se budete moct skutečně opřít. Užitečné informace načerpáte také z řady elektronických periodik, která pro vás připravujeme.

Otevíráme vám dveře k příležitostem digitální doby

Hledáte spolehlivého partnera, se kterým nejenže zvládnete všechny výzvy digitalizace, ale získáte i užitečná digitální řešení pro správu vaší obce? Obraťte se na SMS Data. Aktuálně už téměř 600 obcím pomáháme prostřednictvím nástroje DTMka a kompetenčního centra splnit zákonné povinnosti související s vytvářením digitálních technických map, jež se týkají každé obce. Zajistíme vám pomocí terénního mapování kvalitní a vysoce přesná digitální data o technické a dopravní infrastruktuře na území obce, která musíte do DTM předat. Obcím zcela zdarma poskytujeme také geoinformační systém AGIS, kde najdete na jednom místě řadu informací o vaší obci z různých registrů a databází. Snadno s námi vytvoříte také pasporty, které usnadní správu obce.

Pomáháme obcím předběhnout města, a to nejen v energetice

Usnadňujeme obcím vykročit na cestu k větší energetické soběstačnosti. Od roku 2020 platforma Obec 2030 šíří inspiraci v podobě příkladů dobré praxe z konkrétních obcí, ať už jde o vlastní energetické zdroje, zvýšení energetické efektivity budov, chytré osvětlení, nebo třeba nakládání s odpady. Zprostředkováváme zkušenosti starostů, názory odborníků a pomáháme zorientovat se v důležitých novinkách na poli energetické soběstačnosti. Obec 2030 pořádá každoročně soutěž nejlepších obecních inovací a propojuje obce s energetickými experty. V čele s Michalem Svobodou a jeho týmem kolegů pomáháme obcím zavádět energetický management a vypracovat energetickou koncepci. Doporučujeme pouze taková řešení, která dávají v daném místě ekologický a zároveň také ekonomický smysl, aby ulevila nejen přírodě, ale i obecní kase. Ušetřit za energie pomáhá SMS ČR obcím také společnými nákupy na komoditní burze. Letos využilo tuto možnost přes 130 obcí a jejich příspěvkových organizací.

Obce drží při sobě a dokáží si pomoct

Když v roce 2021 zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo, ukázaly obce, co znamená být solidární. SMS ČR okamžitě oslovilo svou členskou základnu a v rámci akce „Obec obci“ se vybralo na transparentní účty díky samosprávám z celé republiky více jak 45 milionů korun. Pomoc jsme koncipovali tak, aby byla pro darující obce i příjemce administrativně jen minimálně zatěžující. Abychom příjemcům nesvazovali ruce, a protože starostové ví nejlépe, co jejich obce potřebují, nebyla finanční pomoc účelově ani časově nijak vázána. Velkou solidaritu prokázaly obce už dříve, při příležitosti 100. výročí založení republiky přispěly obce ve sbírce, kterou SMS ČR zorganizovalo na pomoc zadlužené obci Prameny, částkou přesahující tři miliony korun.

Spravedlivá odměna pro představitele obcí a škol

Vytrvale jsme upozorňovali předchozí i současnou vládu na potřebu řešit odměňování představitelů obcí a krajů, které nehledě na mimořádně vysokou inflaci stagnovalo. V loňském roce se podařilo navýšení odměn prosadit. Dlouhodobě tvrdíme, že samospráva nemůže být v odměňování svých představitelů závislá na libovůli vlády. Je nesystémové, že odměny samospráv jsou fakticky závislé na rozhodnutí vlády, zatímco platy poslanců, senátorů a dalších představitelů státní moci jsou navázány na statistický ukazatel průměrné mzdy a jeho vývoj. Vítáme proto, že se podařilo schválit v listopadu 2023 ve třetím čtení mechanismus pro pravidelnou valorizaci odměn zastupitelů.

Jsme tu pro vás, když si chcete rozšířit obzory

Člověk se učí celý život, představitele samospráv nevyjímaje. Nejen díky usilovné práci naší jihlavské kanceláře a řady dalších spolupracujících odborníků prošlo našimi více jak 250 kurzy a dalšími aktivitami přes 3 600 zástupců obcí. Zaměřujeme se zejména na praxi, vysvětlení legislativních novinek dopadajících na obce a problematiku související s každodenní prací starostů a zastupitelů. Navštivte náš Portál zastupitele nebo sekci Vzdělávání na webu SMS-služby a vyberte si vhodný kurz, který vám rozšíří obzory. Každý týden vám posíláme také přehled nejdůležitějších informací ve Starostově infoservisu a Ředitelově infoservisu. Výběr toho nejpodstatnějšího najdete s potřebným přesahem jednou měsíčně v našem zpravodaji SMSka, který pro vás připravuje šéfredaktorka Marie Machačová.

Obce v první linii při zvládnutí pandemie covid-19 a náhrada za kompenzační bonus

Byly to obce, v čele se svými starostkami a starosty, které prokázaly, že dokáží pružně reagovat na mimořádnou situaci při pandemii covid-19, zatímco se teprve hledala systémová řešení. Ať už to bylo roznášení nákupů, dovoz léků, sledování měnících se nařízení, uzavírání škol, ale také informování a uklidňování občanů – na obce byl spoleh. Těší nás, že jsme mohli samosprávy podpořit aktuálními informacemi ohledně dopadů vládních usnesení, hygienických opatření i praktických návodů a postupů pro minimalizování přenosů nemoci. Ve spolupráci s ÚZIS jsme zpřístupnili obcím denně aktualizovaná data o vývoji onemocnění. Operativně jsme převedli naše krajská shromáždění do online formy a stejným způsobem jsme vám zprostředkovali také řadu školení a webinářů. Když pak vláda sáhla v rámci vyplácení kompenzačního bonusu živnostníkům i do rozpočtů určených samosprávám, neváhali jsme. Vyhlásili jsme Černý den pro obce a kraje a společně dosáhli toho, že Senát přijal pozměňovací návrh, jenž umožnil, aby obce a kraje rychle a jednoduše dostaly do rozpočtů peníze, o které je zákon o kompenzačním bonusu připravil. Jednalo se o 1 200 Kč na každého občana.

Jsme proti experimentům s veřejnou správou

Zásadně jsme se vymezili v roce 2018 proti návrhu Ministerstva vnitra zrušit matriční úřady
a od tohoto plánu pak bylo upuštěno.
Dlouhou dobu se díky odmítavému postoji obcí dařilo rovněž oddalovat rušení poboček finančních úřadů, pozorně také sledujeme plány na omezování sítě úřadů práce a jsme připraveni v případě potřeby dát na stůl argumenty pro jejich zachování.

Prosazujeme dostupné služby v obcích

Abychom pomohli udržet pobočky České pošty v co největším počtu obcí, intenzivně jsme jednali nejen s Českou poštou a pomáhali najít vhodné nastavení projektu Pošta Partner a zajistit pro obce co nejlepší podmínky pro provoz. Podporujeme rovněž vznik doručovacích boxů v obcích nebo samoobslužných prodejen. Usilujeme o udržení dopravní obslužnosti venkova, například snahou o zachování lokálních železničních tratí.

Podporujeme živý a pestrý venkov

Tvrdá práce, úsilí a dobré nápady si zaslouží ocenit. Proto Sdružení místních samospráv ČR podporuje od svého vzniku například soutěž Vesnice roku a jako spoluvyhlašovatel v každém kraji uděluje jedné obci Cenu naděje pro živý venkov. Podporujeme rovněž soutěž Obec přátelská rodině a seniorům. Pravidelně oceňujeme nejlepší obecní zpravodaje. Už tradičně vyhlašujeme každý rok Počin roku a anticenu Přešlap roku. Zlatým hřebem konference ve Zlíně je ocenění nejdéle sloužících starostek a starostů, kterým tak chceme poděkovat za jejich často i více jak 30 dlouhou službu obcím.

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru