Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Dozorčí rada

Dozorčí rada je orgán Sdružení nezávislý na jiných orgánech Sdružení s výjimkou Republikového shromáždění, jemuž je odpovědná ze své činnosti; má 5 až 9 členů, z nichž alespoň jeden z jejích členů má zpravidla právní nebo ekonomické vzdělání. Dozorčí rada se řídí při svém jednání Jednacím a volebním řádem.

Dozorčí rada dohlíží na dodržování právních předpisů a Stanov, kontroluje hospodaření s finančními a hmotnými prostředky Sdružení, kontroluje dodržování rozpočtu a provádí kontrolu účtů; příslušné orgány Sdružení jsou povinny předložit Dozorčí radě požadované podklady a poskytnout žádané vysvětlení. Dozorčí rada může, v případě zjištění závažných nedostatků, 2/3 většinou svých členů uložit předsedovi svolat mimořádné zasedání Rady či Předsednictva.

Členové a náhradníci Dozorčí rady zpravidla nejsou voleni z řad členů Rady a Předsednictva.

Členové Dozorčí rady zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Dozorčí rada je povinna podávat písemnou zprávu o své činnosti Republikovému shromáždění a na požádání Radě.

Dozorčí rada je oprávněna účastnit se prostřednictvím svého zástupce s hlasem poradním zasedání Rady a Předsednictva.

V současnosti je pověřen vedením Dozorčí rady SMS ČR Jiří Šulák.

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru