Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

LIFE WILL

Projekt LIFE WILL - Voda v krajině a půdě se zabývá problematikou sucha a dopady změny klimatu na krajinu. Je spolufinancován programem LIFE - finančním nástrojem Evropské unie podporující projekty které zvyšují biologickou pestrost krajiny nebo její odolnost vůči změně klimatu a Ministerstvem životního prostředí ČR.

Cíl projektu je zvýšit odolnost obyvatel a zemědělské krajiny vůči změně klimatu skrze zavedení přírodě blízkých adaptačních opatření na lokální úrovni. Tento cíl bude realizován s využitím inovativní participativní metodiky, která pomáhá zvyšovat zapojení místních aktérů a veřejnosti a jejich schopnost prosazovat účinná opatření pro zadržování vody v půdě a krajině. 

Hlavním partnerem je Člověk v tísni, dalšími spolupracujícími organizace Beleco z.s.Vidiecky parlament na Slovensku.

Více o projektu zde.


LIFE WILL - Water in Landscapes and Soils addresses the issue of drought and the impacts of climate change on landscapes. It is co-funded by the LIFE programme—a financial instrument of the European Union which is supporting projects that increase the biodiversity of the landscape and its resilience to climate change—and the Ministry of the Environment of the Czech Republic.

The project aims to increase the resilience of people and agricultural landscapes to climate change by implementing nature-based adaptation measures at the local level. This objective will be implemented using an innovative participatory methodology that helps to increase the involvement of local actors and the public and their ability to advocate for effective water retention measures in the soil and landscape.

Our partners are Člověk v tísniBeleco z.s.Sdružení místních samospráv ČR and Vidiecky parlament na Slovensku.

Read more.

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru