Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Společně pro udržitělný rozvoj venkova

Společně pro udržitělný rozvoj venkova v roce 2018

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je posílit kvalitu výkonu veřejné správy v prostředí venkova nad rámec standardní roční činnosti žadatele, zvýšit kompetence a znalosti cílové skupiny (mj. o agendách a tématech poskytovatele dotace), shromáždit a vhodným způsobem zpřístupnit vybraná analytická data vedoucí k efektivnějšímu přístupu ústředních orgánů státní správy, zejména rezortů, k místní samosprávě, a to s důrazem na menší obce. Projekt přímo navazuje na I. etapu realizovanou v roce 2017, ve které byly mapovány obce do 250 obyvatel včetně. V roce 2018 jsou předmětem mapování obce od 251 do 3000 obyvatel včetně.

Financování

Projekt „Společně pro udržitelný rozvoj venkova v roce 2018“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Společně pro udržitělný rozvoj venkova v roce 2017

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je posílit kvalitu výkonu veřejné správy v prostředí venkova nad rámec standardní roční činnosti žadatele, zvýšit kompetence a znalosti cílové skupiny (mj. o agendách a tématech poskytovatele dotace), shromáždit a vhodným způsobem zpřístupnit vybraná analytická data vedoucí k efektivnějšímu přístupu ústředních orgánů státní správy, zejména rezortů, k místní samosprávě, a to s důrazem na menší obce.

Unikátní systém sběru dat probíhající ve dvou úrovních, dotazníkovém šetření a aktivními terénnímu výzkumu, je významným rysem celého projektu. Podstatnou hodnotou je pak servisní aspekt, který má ambici zkvalitňovat výkon veřejné správy v území, zejména v prostředí obcí a menších měst.

Financování

Projekt „Společně pro udržitelný rozvoj venkova v roce 2017“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Společně pro udržitelný rozvoj venkova v roce 2016

Cíle projektu a jeho výstupy

Cílem projektu je zajistit podporu samospráv v duchu zásad udržitelného rozvoje venkova, rovnosti a nediskriminace. Je součástí snahy SMS ČR o zkvalitňování výkonu veřejné správy v obcích a o posilování kompetencí starostek a starostů pro výkon náročného povolání.

Projekt má několik hlavních rovin: 1.Vzdělávání samospráv na venkově (pořádání seminářů a vzdělávání na venkově obecně, právní poradna pro samosprávy), 2.Prezentace samospráv a venkova (vydání 6 čísel Informačního zpravodaje, a samospráv ve vztahu k odborné i laické veřejnosti),


Financování

Projekt „Společně pro udržitelný rozvoj venkova v roce 2016“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru