Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Projekt SMS ČR

logo

15. 6. 2021 – Projekt: Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2021 v Kraji Vysočina

Smlouva: ID O03050.0001

Dotace: 100 000 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozšiřování partnerství a spolupráce mezi krajem a jeho obcemi, propojování především menších obcí v Kraji Vysočina mezi sebou, zvyšování jejich soudržnosti, detailní znalosti jejich práv a povinností, zvyšování informovanosti obcí o dění v kraji a metodická podpora pro obce ve vybraných oblastech.

Cíle projektu budou naplňovány realizací 6 hlavních aktivit:

  1. Předáváni informací obcím z republikové a krajské činnosti SMS ČR, získávání námětů pro další činnost SMS ČR, jak na republikové, tak krajské úrovni. Získávání podnětů od obcí pro jejich uplatnění v legislativním procesu. Informace zahrnující aktuální shrnutí činnosti SMS ČR, akce SMS ČR, případně pozvánky na společné akce nebo dotační příležitosti.
  2. Předávání zpětné vazby z území Kraji Vysočina, např. spolupráce na získáváni informací z území o vybraném tématu. Manažer je v osobním a téměř denním kontaktu se starosty v kraji.
  3. Vyhledávání a evidence příkladů dobré praxe. Jejích propagace a vytváření příležitosti pro sdílení zkušenosti, např. publikací v měsíčně vydávaném republikovém zpravodaji SMS ČR.
  4. Metodická podpora starostů v oblasti GDPR, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve zněni pozdějších předpisů, v oblasti zákona o střetu zájmů (především o podávání hlášení), zákona o obcích a zákona o místních poplatcích, zákona o přístupnosti internetových stránek a aplikací. Shromažďování informaci o nabídkách obcím ze strany soukromých subjektů a případné upozorňování na podvodné chováni. Upozorňování na změnu právních předpisů v oblastech, které se dotýkají činnosti obcí.
  5. Pořádáni akcí na úrovni Kraje Vysočina, případně ve spolupráci s krajem. Obsahem setkání bývají informace z činnosti SMS ČR, kraje, školení na vybrané téma, předáváni dobré praxe, diskuze nad aktuálními problémy.
  6. SMS ČR bude jednou ročně předávat hejtmanovi a 1. náměstkyni Kraje Vysočina přehled o činnosti SMS ČR o republikových a krajských tématech, informace o připomínkách k projednávaným zákonům, vzdělávacích akcích SMS ČR a projektech. Toto hodnoceni bude předkládáno do konce února následujícího roku realizovaného období projektu.

logo

Datum vložení: 15. 6. 2021 15:32
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2022 15:37

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru