Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Autorská práva jednoduše

Ptáte se, v čem je služba výhodnější? Umožní jednoduché vypořádání autorských práv nejen členským obcím SMS ČR, ale také jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím a neziskovým spolkům, které na jejich území sídlí. Cílem dohody s kolektivními správci je ulevit samosprávám od administrativních povinnos

Chcete se také přidat? Jde to jednoduše.

 1. Na níže zveřejněném odkazu se přihlásíte do Autorskoprávního modulu AGIS (pomocí přístupových údajů do AGISu; v případě, že přístupové údaje nemáte, napište na adresu autorskaprava@sms-sluzby.cz a obratem Vám je zašleme).
 2. Zakoupíte si Balíček s licencemi, které platí vždy na daný kalendářní rok.
 3. Zadáte údaje k akcím do systému nejpozději 3 dny před konáním akce.
 4. Do 15 dnů po ukončení akce s živou hudbou nahrajete do systému playlist z akce. 

Autorskoprávní modul AGIS SMS ČR 
vstup do členské sekce
(objednávky a administrace licencí)
* v případě, že přístupové údaje nemáte, napište na adresu autorskaprava@sms-sluzby.cz

Novinky pro rok 2024

Letní kino

Nově si můžete v rámci projektu Autorská práva jednoduše přikoupit licenci na hudební produkci v rámci vašeho Letního kina. Licence je platná po dobu 2 měsíců, během kterých můžete pustit libovolný počet filmů obsahující hudební produkci. POZOR, ze zákona je povinnost si i nadále zajistit licenci na samotný film u oficiálního distributora. Námi nabízená licence pokrývá pouze hudební složku filmu, nikoliv samotnou filmovou produkci.

Akce velkého rozsahu

Pro rok 2024 jsme se nám podařilo s kolektivními správci vyjednat ještě výhodnější podmínky pro akce s živou nebo reprodukovanou hudbou, které přesahují limit akce malého rozsahu (do 300 účastníků, vstupné max. do 300 Kč). V minulých letech jsme vám nabízeli akce velkého rozsahu, které však dostatečně nepokrývali veškeré akce, které se na vašich obcích konají. Proto vám teď nově nabízíme možnost individuálního nacenění každé licence na akci přesahující rozsah malé akce se slevou 20 %. 

Sleva se poskytuje nehledě na to, zda se jedná o Oslavy obce s 500 účastníky bez vstupného nebo o Koncert kapely s 1000 účastníky a vstupným 400,- Kč.

 


Podrobnější informace

 • Pokud Vám nebude stačit základní Balíček licencí nebo potřebujete specifické licence (Místní rozhlas, Restaurace/klubovna a další), můžete si přiobjednat Licence na samostatné akce.
 • Po objednání Balíčků licencí nebo Licencí na samostatné akce Vám přijde do e-mailu faktura společně s jednoduchou Rámcovou smlouvou o vypořádání autorských práv (tu naleznete i v přílohách níže). Prosíme o vyplnění, podepsání a zaslání ve třech vyhotovení na adresu: SMS-služby s.r.o., Národní 41, 110 00 Praha 1. 
 • Nejpozději 3 dny před každou akcí je potřeba zadat několik povinných informace o akci (čas, místo, pořadatel atd) do systému, jinak licence nelze uplatnit.
 • V případě akce s živou hudbou je potřeba nahrát nejpozději do 15 dnů po konání akce playlist do systému. 
 • U licencí na Restauraci/klubovnu, Obchod/poštu zadáte pouze název provozovny a informace o provozovateli
 • Licenci na Restauraci/klubovnu může v obcí do 1500 obyvatel využít také místní živnostník s místem provozovny na území dané obce, avšak pouze za předpokladu, že provozování této provozovny není objektivně schopno bez finanční či materiální pomoci příslušné obce pokrýt náklady na její provoz a bylo by dlouhodobě neudržitelné.
 • Při uplatnění licence na Místní rozhlas nemusíte počítat žádné ampliony v obci ani nic vyplňovat. 

Archiv 2022

3. 1. 2022 – SMS ČR s kolektivními správci autorských práv vyjednalo dohodu, díky které mohou naše členské obce při pořádání kulturních a společenských akcí vypořádat autorská práva snadno a výhodně. 

Archiv 2021

Co jsem si pro Vás připravili pro rok 2021?

 • Oproti roku 2020 výrazně výhodnější ceny licenčních balíčků – až o desítky procent!
 • Pro stávající klienty sleva jako forma kompenzace za období nouzového stavu.
 • Upravili jsme strukturu nabízených licenčních balíčků, aby lépe odrážela specifika jednotlivých velikostních kategorií obcí. 
 • Méně licencí v balíčcích pro efektivnější využití celého balíčku.
 • Uživatelsky příjemnější používání Autorskoprávního modulu AGIS.
 • Funkčnost modulu na prohlížečích Microsoft Edge, Google Chrome a Mozilla Firefox.
 • Spouštíme objednávaní licenčních balíčků i samostatných licencí pro rok 2021 v rámci projektu "Autorská práva jednoduše". Oproti roku 2020 došlo po jednáních s kolektivními správci k několika výrazným změnám - například k znatelnému zlevnění licenčních balíčků, takže autorská práva budou členské obce SMS ČR moci vypořádat ještě výhodněji. Pokud se chcete dozvědět více nebo se do projektu Autorská práva jednoduše rovnou zapojit, navštivte náš web: autorskaprava

Archiv 2020

Autorská práva jednoduše - Videomanuál - https://www.youtube.com/embed/6O9C6qCUgIQ

Autorská práva jednoduše - https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/videos/517338052220635/

Autorská práva jednoduše: Nepočítejte ampliony! - https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/videos/200683921041604/

Autorská práva jednoduše - jde to i jinak - https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/videos/231756307989070/

Autorská práva jednoduše: Jak na to? - https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/videos/788175434997466/


„Obce a města pořádají celou řadu kulturních a společenských událostí nebo provozují zařízení, v nichž dochází k užití autorských práv, například místní obecní rozhlas, komunitní domovy, obecní hospodu či obchod. Z toho jim plyne povinnost uzavírat licenční smlouvy s kolektivními správci. Současný proces vypořádávání autorských práv ale zahrnuje povinnost individuálně pro každou akci hlásit počty návštěvníků a ohlašovat užitý repertoár, vysvětluje místopředsedkyně SMS ČR, poslankyně Věra Kovářová (STAN), co bylo důvodem jednání mezi zástupci obcí a kolektivními správci.

Malé obce jsou dnes zatíženy řadou povinností, na jejichž plnění nemají potřebný aparát. Je tedy často složité udržet v nich kulturní a společenský život. „Vlivem různých byrokratických opatření z vesnic pomalu mizí dostupné služby, zavírají se hospody, restaurace, obchody. Uzavření této kolektivní smlouvy mezi SMS ČR a kolektivními správci obcím ulehčuje plnění povinností plynoucích z autorského zákona, umožňuje jednoduché vypořádávání autorských práv pro rozmanité typy produkcí a přispěje k podpoře společenského dění na venkově,“ popisuje Petr Gazdík (STAN), člen podvýboru pro kulturu a místostarosta členské obce Suchá Loz.

Uzavření dohody přivítal i ministr kultury Lubomír Zaorálek. „Ministerstvo kultury takovéto iniciativy velmi vítá, protože jde o dobrý příklad spolupráce mezi uživateli, tedy jejich sdruženími a kolektivními správci. Podobné kolektivní smlouvy významně přispívají ke zjednodušení licencování autorských práv.“

Jak bude smlouva mezi SMS ČR a kolektivními správci fungovat, popisuje předseda představenstva OSA Roman Strejček: „Našli jsme optimální a férový formát spolupráce a vytvořili unikátní systém paušálního vypořádávání autorských práv. Obce, ale i školy, dobrovolní hasiči nebo myslivci jednoduše použijí licence z nakoupeného balíčku při pořádání slavností, plesů nebo dalších akcí na svém území. Zájmem autorů samozřejmě je, aby jejich tvorba, kultura a tradice z regionů nezmizely.“

„Licence z těchto balíčků mají řadu výhod: užití hudby se vypořádává za všechny kolektivní správce, jde o paušální systém, není proto třeba hlásit počet návštěvníků dané akce, nerozlišuje se, zda je vybíráno vstupné,“ doplňuje Ludvík Bohman, ředitel INTERGRAM. „Oproti běžným sazebníkům navíc získají obce a neziskové spolky prostřednictvím SMS ČR výrazné slevy, které mohou přispět k podpoře jejich kulturních a společenských aktivit. Věřím, že tato kolektivní smlouva přinese pozitiva obcím i samotným tvůrcům. Nejenže malé obce ušetří na poplatcích, ale SMS zároveň pomůže se vzděláváním uživatelů a veřejnosti v oblasti ochrany autorských práv a jejich významu pro českou kulturu. Bez řádného financování totiž kvalitní kultura chřadne, a to si nepřeje nikdo z nás,“ uzavřel Bohman.

Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Sdružuje více než 1900 obcí a měst v ČR. 

OSA

Ochranný svaz autorský je soukromý profesní spolek se 100letou tradicí, který si založili samotní autoři hudebních děl v roce 1919. Jedním ze zakládajících členů byl například Karel Hašler. OSA je kolektivní správce, který má oprávnění zastupovat autory a nakladatele hudebních děl od Ministerstva kultury ČR na základě autorského zákona. OSA zkracuje vzdálenost mezi tvůrci hudby a těmi, kteří hudbu používají při svém podnikání. Zprostředkovává uživatelům hudby licenční smlouvy na užití autorsky chráněných hudebních děl více jak 3,5 milionu autorů všech žánrů z celého světa, z čehož je více než 9 tisíc domácích. Od roku 2018 funguje jako jednotné kontaktní místo za všechny ostatní kolektivní správce v ČR, kde uživatelé hudby získají licenční smlouvy na akce s živou a reprodukovanou hudbou. A stará se o to, aby autoři obdrželi autorské odměny za hudbu, kterou denně slýcháme z rádií i z televizí, na koncertech, v barech a restauracích, pouštíme si ji na internetu nebo z hudebních nosičů. Díky grantovému projektu Partnerství podporuje OSA více než 250 hudebních projektů za rok. 

INTERGRAM

INTERGRAM je kolektivní správce zastupující výkonné umělce a výrobce zvukových a audiovizuálních záznamů, pro které spravuje jejich majetková práva. Role INTERGRAM spočívá v propojování výkonných umělců a výrobců s vysílateli, provozovateli veřejných produkcí a dalšími uživateli spravovaných předmětů ochrany. INTERGRAM vznikl v roce 1990 jako nezisková organizace založená samotnými umělci a výrobci, která se stará o to, aby jejich tvorba byla právně a finančně vypořádána při jejím užití. Díky INTERGRAM umělci a výrobci v Česku i v zahraničí dostávají spravedlivou odměnu. INTERGRAM jmenovitě zastupuje více jak 650 tisíc nositelů práv, z toho je více než 16 tisíc domácích. Výkon kolektivní správy provádí INTERGRAM na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR

Přílohy

Dopis-EO-APJ

Dopis-EO-APJ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,41 kB

Dopis-EO-APJ

Dopis-EO-APJ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,41 kB

Ramcova-smlouva-o-jednoduchem-vyporadavani-autorskych-prav-final.docx

Ramcova-smlouva-o-jednoduchem-vyporadavani-autorskych-prav-final.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 82,99 kB

apj-letak-final.pdf

apj-letak-final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,72 MB

Autorská práva jednoduše pro rok 2023.pdf

Autorská práva jednoduše pro rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 756,51 kB

APJ_letak_2024_final.pdf

APJ_letak_2024_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 848,7 kB

Autorská práva jednoduše - brožura

Autorská práva jednoduše web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,1 MB
Datum vložení: 3. 1. 2022 14:59
Datum poslední aktualizace: 29. 4. 2024 10:25

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru