Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Výzva vládním stranám k odměnám zastupitelů

1. 12. 2021 – Sdružení místních samospráv ČR žádá novou vládu, aby se co nejdříve po svém jmenování zabývala tématem navýšení odměn členů zastupitelstev samosprávných celků a zabránila hrozícímu významnému znehodnocení těchto odměn v důsledku inflace.
Věc: Výzva k nápravě situace v oblasti od

Vážený pane ... / Vážená paní..., 

obracíme se na Vás s naléhavou žádostí, aby se Vaše vláda co nejdříve po svém jmenování zabývala tématem navýšení odměn členů zastupitelstev samosprávných celků a zabránila hrozícímu významnému znehodnocení těchto odměn v důsledku inflace. Předem chceme zdůraznit, že samosprávy na takovéto navýšení mají zdroje, nemohou k němu však přistoupit bez patřičného nařízení vlády. Velmi nás mrzí, že vinou nečinnosti předchozí vlády k tomuto kroku, tedy rozhodnutí o navýšení odměn zástupců samospráv, nedošlo již v době, kdy samosprávy připravovaly své rozpočty na rok 2022. I to je důvod, proč bychom rádi iniciovali změnu v systému odměňování členů zastupitelstev územních samospráv, který je podle našeho názoru evidentně neudržitelný, jak o tom píšeme dále.

Odstupující vláda Andreje Babiše se měla začátkem listopadu zabývat návrhem na vydání nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Předlohu Ministerstva vnitra, která navrhovala, aby se měsíční odměny starostů, místostarostů, členů obecních rad a zastupitelů zvýšily o 5 % pro r. 2022, však vláda neprojednala, neboť předseda vlády A. Babiš rozhodl, že jeho vláda se už tímto návrhem zabývat nebude. Vyzvali jsme A. Babiše, aby toto své rozhodnutí přehodnotil, naše argumenty však bohužel nevyslyšel. (Naši komunikaci s A. Babišem k této věci zasíláme v příloze.)

To může mít dalekosáhlé důsledky pro zhruba 60 tisíc představitelů samospráv. Rozhodnout o odměnách pro rok 2022 je totiž dle dřívějšího usnesení Sobotkovy vlády učinit třeba do konce letošního roku. Nečinnost vlády A. Babiše tak může způsobit, že odměny komunálních politiků zůstanou zmrazené již druhý rok po sobě a reálně tak jejich hodnota, kvůli stávající i očekávané inflaci, klesne až o 12 procent.

Rádi bychom připomněli, že navýšení odměn o 5 %, o němž měla rozhodovat odstupující vláda, ani nepokryje inflaci za r. 2021, která podle kvalifikovaných odhadů může přesáhnout 7 %. Dále je nutno zmínit, že odměny komunálních politiků nebyly navýšeny ani na konci roku 2020 pro r. 2021. To by v případě, že by nedošlo k jejich navýšení ani pro rok 2022, znamenalo, by odměny pro všechny, kdo pracují ve volených funkcích pro své obce, mnohdy ve svém volném čase a za velmi nízkou odměnu, by byly zmrazené dva roky a reálně by se znehodnotily o více než 10 % (realisticky lze očekávat i 12% znehodnocení).

Dovolte nám proto požádat Vás, abyste na nejbližší zasedání Vaší vlády zařadili shora uvedený materiál Ministerstva vnitra a nechal jej schválit ve variantě III, kterou navrhlo SMS ČR, tj. navýšili odměny představitelů obcí o 6 %, což odpovídá reálným inflačním očekáváním. V případě, že by Vaše vláda nestihla tento krok do konce kalendářního roku (což je bohužel vysoce pravděpodobné), žádáme Vás, abyste rozhodnutím o navýšení odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků zvýšili odměny starostů, starostek a dalších představitelů samospráv již od roku 2022.  K tomu bude nutné změnit výše zmíněného nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, jež schválila vláda usnesením č. 627 ze dne 11. září 2017 (a jímž ministru vnitra uložila, aby předložil vládě legislativní návrh zvýšení odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků vždy k 1. lednu kalendářního roku následujícího po 1. lednu 2018, pokud se statistický ukazatel o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok zvýší nejméně o 2,5 %.)

Připomínáme znovu, že státní rozpočet nebude mít s takovým zvýšením odměn žádné náklady (jde o platby z rozpočtů samospráv). Státní rozpočet by na takovém zvýšení naopak profitoval v oblasti odvodů daně z příjmu a zákonných plateb pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Domníváme se také, že tato situace dokládá, že oblast odměňování představitelů samospráv vyžaduje zásadní revizi, neboť samospráva nemůže být v otázce svého odměňování každoročně závislá na libovůli vlády. Podle našeho názoru by měly být odměny komunálních zastupitelů, podobně jako platy poslanců, senátorů a dalších představitelů státní moci, navázány na objektivní statistický ukazatel průměrné mzdy a jeho vývoj.

Práce komunálních politiků je extrémně náročná, její ohodnocení však hluboce zaostává za příjmy v soukromém sektoru. Samosprávy se přitom dlouhodobě potýkají s odlivem schopných lidí, a to nejen kvůli narůstající byrokracii a počtu ukládaných povinností (zde bychom rádi připomněli náš dlouhodobý boj za zmírnění zákona o střetu zájmů ve vztahu k vybraným komunálním politikům), tak právě i kvůli velmi nízkým odměnám za tuto odpovědnou práci. Pomozte nám prosím rozumným opatřením v oblasti odměňování samospráv zastavit odchod kvalifikovaných lidí z vedení obcí a měst a vyslat v roce, v němž nás čekají komunální volby, jasný signál, že tento způsob angažování se ve prospěch celku, obce, je náležitě oceňován společensky i finančně.  

S pozdravem

 

Eliška  O l š á k o v á, v.r.                            Stanislav  P o l č á k, v.r.

   předsedkyně SMS ČR                                  čestný předseda SMS ČR

 

Komunikaci s Andrejem Babišem k této věci naleznete v příloze.

Přílohy

Výzva vládním stranám

Vyzva-vladnim-stranam-znehodnoceni-odmen-zastupitelu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 264 kB

Komunikace s A. Babišem

priloha-970409844-0-41888-2021-UVCR.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1001,97 kB
Datum vložení: 1. 12. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2022 11:57

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru