Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

MPSV mapuje potřeby obcí v oblasti jeslí

14. 5. 2021 – Za účelem zmírnění dopadů pandemie nemoci COVID-19 vytvořila EU Nástroj pro obnovu a odolnost, jehož cílem je podpořit realizaci transformativních reforem a souvisejících investic potřebných k dosažení obnovy ekonomiky i společenských cílů.

ČR má v tomto nástroji nárok na cca 172 mld. Kč dotací (v úvahu připadá také čerpání až 405 mld. Kč ve formě půjček). Za účelem čerpání uvedených finančních prostředků se na republikové úrovni vytváří Národní plány obnovy.

Jednou z oblastí investic, které Národní plán obnovy pokrývá a která spadá do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí, je oblast vzdělávání a trhu práce. Mimo jiné v této oblasti budou podpořeny investice do budování kapacit zařízení pro nejmenší děti – dětských skupin/jeslí. Na podporu budování kapacit jeslí je vyčleněno cca 7 mld. Kč, které Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje rozdělit jak na rekonstrukce stávajících zařízení, tak zejména na novou výstavbu, nákup objektů a rekonstrukce budov s cílem zřídit nová místa v jeslích.

Předpokládáme, že prostředky budou rozděleny prostřednictvím jednotlivých projektů, přičemž systém hodnocení, výběru i realizace projektů je v současnosti ve fázi přípravy. Domníváme se, že jedni z nejvhodnějších příjemců, kterým by podpora v této oblasti především z hlediska dlouhodobé udržitelnosti investic měla být umožněna, jsou obce a města.

Na základě výše uvedených skutečností bychom Vás proto chtěli požádat o pomoc při realizaci tohoto ambiciózního záměru, a to v současné chvíli vyplněním dotazníku, který naleznete na níže uvedeném odkaze. Vaše odpovědi bychom potřebovali nejpozději do 20. května 2021.

https://pruzkumy.esfcr.cz/index.php/232999?lang=cs 

Vyplnění dotazníku a získání informací přímo od měst a obcí je pro naši další práci MPSV s nastavením čerpání finančních prostředků v rámci Národního plánu obnov velmi cenné a důležité a na základě získaných informací bude připravovat další podmínky programu.

Datum vložení: 14. 5. 2021 18:46
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2022 18:47

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru