Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Oznámení podle zákona o střetu zájmů

Povinnosti zastupitelů po volbách

Oznámení podle zákona o střetu zájmů

Podle § 14a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je obecní úřad povinen neprodleně,  nejpozději však do 15 dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu funkce, zapsat do registru oznámení jméno (popřípadě jména) a příjmení veřejného funkcionáře, datum a místo jeho narození, údaj v jaké funkci působí, adresu pro doručování elektronické pošty a datum zahájení nebo skončení výkonu jeho funkce. Na datum zápisu zahájení/skončení výkonu funkce obecním úřadem se pak váže v obou případech povinnost podat oznámení podle zákona o střetu zájmů.

Funkcionář, který ve funkci skončil, je povinen nejpozději do 30 dnů od zápisu této skutečnosti do registru povinen podat tzv. výstupní oznámení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce. To zahrnuje oznámení o činnostech podle § 9 zákona o střetu zájmů, oznámení o majetku, který funkcionář nabyl v průběhu výkonu funkce (pokud jeho hodnota v souhrnu přesahuje 500 000 Kč) podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o střetu zájmů, a oznámení o příjmech a závazcích (pokud jejich souhrnná výše přesáhla částku 100 000 Kč) podle § 11 odst. 2 zákona o střetu zájmů.

Funkcionář, který ve funkci začíná, je povinen nejpozději do 30 dnů od zápisu této skutečnosti do registru povinen podat tzv. vstupní oznámení, a to podle stavu ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce. To zahrnuje oznámení o činnostech podle § 9 zákona o střetu zájmů, oznámení o majetku, který funkcionář vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů, a oznámení o nesplacených závazcích (pokud jejich souhrnná výše přesahuje částku 100 000 Kč) podle § 11 odst. 1 zákona o střetu zájmů.

Pokud funkcionář ve funkci po volbách pokračuje – např. starosta, který po volbách vykonával funkci dosavadního starosty a na ustavujícím zasedání byl zvolen znovu do funkce starosty – musí ke dni svého znovuzvolení podat tzv. vstupní a tzv. výstupní oznámení najednou (v oznámeních se musí shodovat oznamované skutečnosti, které jsou součástí obou oznámení).

Vedle toho je každý veřejný funkcionář povinen činit každý rok po celou dobu výkonu funkce tzv. průběžné oznámení, které se podává nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku (tj. za rok 2022 nejpozději 30. června 2023, avšak je samozřejmě možné i dříve, kdykoliv od 1. 1. 2023, kdy budou známy všechny oznamované skutečnosti). Toto oznámení zahrnuje oznámení o činnostech podle § 9 zákona o střetu zájmů, oznámení o majetku, který funkcionář nabyl v průběhu příslušného kalendářního roku výkonu funkce podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o střetu zájmů, a oznámení o příjmech a závazcích (pokud jejich souhrnná výše přesáhla částku 100 000 Kč) podle § 11 odst. 2 zákona o střetu zájmů.

Datum vložení: 10. 11. 2022 7:21
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2023 23:03

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru