Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

S ministrem Nekulou jsme řešili péči o krajinu

1. 4. 2022 – Zástupci SMS ČR – místopředseda SMS ČR, poslanec a starosta obce Vysočina Tomáš Dubský a 1. místopředseda SMS ČR a starosta obce Tupesy Oldřich Vávra se 31. 3. setkali s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou.

SMS ČR nebylo třeba rozsáhle představovat, protože pan ministr zná naše sdružení z pozice starosty a mj. vysoce hodnotil služby pověřenců GDPR a kvalitu vzdělávání, které SMS ČR nabízí. Toto téma - podporu vzdělávání volených zástupců obcí - představil Oldřich Vávra.

Zásadním tématem jednání byl apel na podporu pozemkových úprav i realizaci opatření, která jsou na základě KPU navržena k realizaci. Pan ministr deklaroval podporu KPU a ujistil, že bude dodržen  slib uvedený v Programovém prohlášení vlády. Pro KPU se předpokládá vyčlenění cca 3 mld. Kč ročně. Toto odpovídá přibližně absorpční kapacitě Pozemkových úřadů.

Oldřich Vávra požádal o zahájení diskuse k zrovnoprávnění postavení obcí a zemědělců v případě, kdy obce vysazují a pečují o mnoho hektarů pozemků, které byly zatravněny, osázeny stromy či zelení a tyto biopásy, biokoridory a další prvky rozčleňují lány intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny a doslova zachraňují a obnovují zničenou vrstvu ornice. Na rozdíl od zemědělců, kteří v podobném případě dostávají dotaci na půdu vyňatou ze zemědělské produkce, obce příjemcem žádné podpory, která umožní kulturní ošetřování této půdy, nejsou. Pan ministr obecně vyzval k využívání stávajících možností a zdůraznil svoji pozitivní zkušenost starosty s dobrovolnickou prací v péči o krajinu.

Tomáš Dubský otevřel téma podpory regionálních potravin a místních producentů a zachování obchodů na venkově. Dalšími tématy byla problematika oprav cest poškozených těžbou, bezvýchodná situace při nakládání s majetkem tzv. singulárních společenstev, apel na jednání s UZSVM či dalšími orgány, která povedou k vyřešení stavu, kdy obce jsou historicky vlastníky staveb v intravilánech, avšak pozemky pod nimi patří státu, a další.

Došlo i na zcela konkrétní věc, jakou je zřízení centrálního registru čipů pro psy a zvedení povinnosti pro veterináře tento registr plnit. MZE na tomto tématu pracuje a návrh je připraven na projednání ve sněmovně.  

SMS ČR požádalo o účast svých zástupců v pracovních skupinách. S ohledem na další věcná témata blízce spojená i s rezortem MŽP pan ministr nabídl možnost dalšího společného setkání nad příklady konkrétních problémů a možností jejich řešení se zástupci Pozemkového úřadu a samospráv přímo v terénu. Toto by mělo proběhnout do konce června.

Datum vložení: 1. 4. 2022 10:45
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2022 11:16

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru