Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Desatero pro výběr kolektivního systému

22. 10. 2021 – Než se dostaneme k výčtu deseti rad, které by se vám mohly hodit při výběru kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení, je nezbytné si zopakovat podstatu vztahu obec – kolektivní systém.

Co byste tedy měli primárně vědět:

  • Obec nemá zákonnou povinnost uzavírat jakoukoliv smlouvu s kolektivními systémy. Naopak, kolektivní systém je povinen uzavřít s obcí smlouvu k zajištění zpětného odběru, pokud o to sama požádá. Bez uzavřené smlouvy samotná obec ani její svozová společnost (pokud nemá v obci provozovnu s oprávněním ke zpracování odpadních elektrozařízení, nebo smlouvu s kolektivním systémem na zajištění zpětného odběru odpadních elektrozařízení) nemůže sama odebírat odpadní elektrozařízení od občanů.
  • V případě, že obec/město chce občanům umožnit odkládat elektrozařízení ve svém sběrném dvoře/místě, nebo v rámci mobilního svozu, je jediná legální možnost, a to spolupráce s kolektivním systémem.
  • Obec si může zvolit s kým smlouvu uzavře. Provozovatel kolektivního systému nesmí obec nutit, aby uzavírala smlouvu pouze s ním. Obec může uzavřít smlouvu s více provozovateli kolektivních systémů, v takovém případě však musí smlouva obsahovat nediskriminační podmínky pro využití obecního systému více provozovateli kolektivního systému. O vlastnictví zpětně odebraných elektrozařízení se v takovém případě dělí provozovatelé kolektivních systémů na základě dohody, kterou musí mezi sebou uzavřít, a musí tedy obci sdělit, jak má při rozdělování zpětně odebraných výrobků mezi ně postupovat.
  • Obec nezapočítává elektrozařízení do produkce komunálních odpadů, ale v případě, že spolupracuje s více systémy, doporučujeme zavedení průběžné evidence k prokázání dodržení pokynů provozovatelů kolektivních systémů. Kolektivní systém je povinen na žádost obce poskytnout informace o převzatém množství zpětně odebraných odpadních elektrozařízení, včetně informací o jejich využití.

Všechna veřejná sběrná místa jsou zveřejněna na https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro, kde je možné vyhledat další, nebo nejbližší veřejné sběrné místo pro občany.   

V případě, že se rozhodujete o prodloužení smlouvy se stávajícím kolektivním systémem, nebo o podpisu smlouvy s novým kolektivním systémem, měli byste si pro bezproblémovou spolupráci zhodnotit a ověřit následující aspekty služeb:

Obecné předpoklady – vstupní parametry

  1. Identifikace rozsahu skupin zpětně odebíraných elektrozařízení.
  2. Posouzení spokojenosti s dosavadní spoluprací. Dlouhodobost realizace spolupráce s obcemi. Dlouhodobá stabilita kolektivního systému (zkušenosti, výkonnost KS = sběr, spolehlivost dopravy). Stejný přístup ke všem obcím v dané kategorii. Rychlost odezvy KS a efektivita řešení individuálních problémů obcí v rámci zpětného odběru EEZ.

Požadavky v případě podpisu smlouvy – na co se máte ptát/co je třeba si zjistit

3. Bezproblémová komunikace – informační systém, způsob objednání, fakturace, možnost telefonní a mailové komunikace, a jiné. Zásadní je také dostupnost regionálních zástupců.

4. Termíny odvozu. Minimální odvážené množství. Odměny (včetně posouzení od jakých částek lze fakturovat).

5. Poskytnutí vybavení sběrného místa. Kvalita, počet sběrných nádob a jejich další údržba.

6. Jiná přímá podpora – informovanost, zabezpečení sběrných míst, materiály, environmentální vyúčtování. Způsob poskytování aktuálních informací v rámci zpětného odběru EEZ – prostřednictvím IS, na krajských školeních a setkání ORP apod.

7. Možnosti spolupráce i na jiné bázi – mobilní svozy, školy, hasiči, osvěta, sběrové soutěže, krajská školení a setkání apod.

8. Záruka solventnosti a dlouhodobé udržitelnosti – záruka bezproblémového svozu po celou dobu spolupráce.

9. Průběžná kontrola vlastní sběrné sítě a následná aplikace legislativních změn ze strany kolektivního systému. Jakou mají síť zpracovatelů. Certifikace zpracovatelů daného KS.

10. Kolektivní systém nemá jen sbírat, ale má také efektivně recyklovat a opětovně využívat druhotné suroviny a věnovat se osvětě.

Datum vložení: 22. 10. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2022 13:59

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru