Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Obce se ptají na zálohování – odpovědi na konkrétní dotazy

Obce se ptají na zálohování – odpovědi na konkrétní dotazy 1

V rámci právní poradny dostáváme od obcí celou řadu zajímavých dotazů, a to nejen z oblasti odpadového hospodářství. Rádi bychom zveřejnili jeden, který by mohl zajímat více našich členů. Odpověď je anonymizovaná.

Může někdo zveřejnit připomínky z meziresortního připomínkového řízení?

Veškeré materiály, tedy návrh zákona a související, stejně jako všechny připomínky jsou k dispozici na tomto odkazu https://odok.cz/portal/veklep/material/pripominky/ALBSCY4K6RXH/

 

Když se podíváte na množství připomínkových míst s negativním postojem k předloženému návrhu, jistě Vás zarazí jejich množství. Velmi zajímavý postoj uvedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, stejně jako Ministerstvo průmyslu a obchodu či Ministerstvo pro místní rozvoj. Za přečtení jistě stojí také vyjádření Hospodářské komory, která nazvala návrh za návrat do minulého století.

 

Může někdo zveřejnit analýzu MŽP, kde se dozvíme náklady a výnosy systému a jak k nim MŽP přišlo?

Za analýzu ze strany MŽP lze považovat Hodnocení RIA, které naleznete také na výše uvedeném odkazu. Upozorňuji však na to, že celá řada připomínkových míst její relevantnost zpochybňovala.

Abyste tedy měl úplné informace, níže naleznete odkaz také na studii
Svazu obchodu a cestovního ruchu, který vyčíslil náklady na zavedení zálohového systému pro obchodníky na úrovní 5 mld Kč s tím, že každoročně bude provoz vyžadovat dalších 1,3 mld Kč (při započtení inflace od doby zpracování se bavíme o poněkud vyšších číslech) https://www.socr.cz/zpravodajstvi/tz-socr-cr-aby-se-zalohovani-pet-lahvi-a-plechovek-stalo-prinosem-musi-byt-postaveno-na-realnych-cislech

 

Společnosti CETA o vlivech zavedení zálohového systému na obce z roku 2019 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_190606-zalohovani-PET/%24FILE/Studie_PET_CETA_2019.pdf


Shrnutí studie CETA o vlivech zavedení zálohového systému na obce z roku 2022, kde jsou patrné výrazné rozdíly v závěrech

https://www.foodnet.cz/images/ROD_-_mzp.pdf

 

Velmi zajímavé informace jsou k dispozici v prezentacích (a záznamu) ze semináře v Poslanecké sněmovně, který se konal dne 16. 11. 2023, kde se poprvé sešli všichni, kteří nepovažují zavedení zálohového systému za optimální krok. Doporučuji si prostudovat průzkum veřejného mínění, jehož výsledek ukazuje na poměrně menší podporu ze strany obyvatel, než jakou ukazuje MŽP.

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&td=19&cu=18

 

Stejně jako postoj, který deklaroval Výbor pro životní prostředí PSP, u něhož je zásadní celé znění, a proto bychom jej neradi zkracovali ve shrnutí. https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=239761

 

Je někde k nahlédnutí analýza jak přišli úředníci k údajům ve zveřejněné kalkulačce k dopadům na obce?

Takové informace bohužel k dispozici nejsou. Z kalkulačky lze dovodit, že se jedná o data od společnosti Ekokom o výši příjmu pro jednotlivé obce s tím, že se k této částce dopočítá dle počtu obyvatel částka odpovídající poměru nevybraných záloh (obce si mají rozdělit 15 % z této částky) a platba za reklamní letáky. Jedná se však o velmi teoretický údaj. Stejně jako kalkulačka neobsahuje informace o nákladu na odpadové hospodářství obce a vlivu zavedení zálohového systému na něj.

 

Proč nemůže být operátorem stávající EkoKom?

Nikde není řečeno, že EkoKom nemůže být operátorem (tedy návrh zákona tuto možnost neuvádí), nicméně takový operátor by pak byl pod rozhodovací pravomocí nejen nápojového průmyslu, ale i producentů dalších obalů, což rozhodně není v zájmu těch, kteří o zavedení zálohového systému usilují.

 

Proč nemůže být operátor ve vlastnictví státu, případně obcí a krajů?

Stejně jako v předchozím bodě – nikde není řečeno, že jím nemohou být. Je jen na státu, jak tuto oblast nastaví a dle našeho názoru by jím stát být mohl. Podobného názoru je ostatně i Ministerstvo průmyslu a obchodu (viz jejich připomínky k návrhu zákona).

 

Údajně je v přípravě nová legislativa EU. Jak je to s návazností na chystanou novou legislativu?

V zásadě lze říci, že ji MŽP tímto návrhem předbíhá. Aktuálně probíhají jednání o úpravě cílů v oběhovém hospodářství s tím, že její finální znění by mělo být jasné někdy do dubna.

Už nyní EU snížila % podíl vytříditelnosti PET na 78 % z původně plánovaných 90 %, proč jdeme přísnější legislativou?

Jak bylo uvedeno, o konečném znění cílů se aktuálně jedná. To, o čem hovoříte, je výsledek jednání ministrů ŽP jednotlivých států EU z prosince 2023. Není tedy ještě zřejmé, zda bude finální cíl na úrovní 78 %, nicméně již nyní lze předpokládat, že dojde k jeho snížení oproti aktuálním 90 %.

 

Právní poradna SMSČR
za správnost Ing. Bc. Barbora Fürstová

Datum vložení: 23. 2. 2024 8:14
Datum poslední aktualizace: 23. 2. 2024 8:17

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru