Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Projekt: Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova 2023 v Moravskoslezském kraji

Číslo smlouvy: 02087/2023/RRC
Dotace: 170 000 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozšiřování partnerství a spolupráce mezi krajem a jeho obcemi, propojování především menších obcí v Moravskoslezském kraji mezi sebou, zvyšování jejich soudržnosti, detailní znalosti jejich práv a povinností, zvyšování informovanosti obcí o dění v kraji, metodické vedení při zajišťování a správě digitálních technických map a metodická podpora pro obce ve vybraných oblastech.

Aktivity projektu:

1) Informování samospráv (zástupci obcí) – informování o činnosti sdružení a agendě krajského úřadu, zastupitelstva a rady kraje. Informace zahrnují aktuální shrnutí činnosti kraje, akce SMS ČR, případně pozvánky na společné akce nebo dotační příležitosti.

2) Předávání informací obcím z republikové a krajské činnosti SMS ČR, získávání námětů pro další činnost SMS ČR, jak na republikové, tak krajské úrovni. Získávání podnětů od obcí pro jejich uplatnění v legislativním procesu.

3) Předávání zpětné vazby z území Moravskoslezskému kraji, např. spolupráce na získávání informací z území o vybraném tématu. Manažer je v osobním a téměř denním kontaktu se starosty v kraji.

4) Vyhledávání a evidence příkladů dobré praxe. Jejich propagace a vytváření příležitost pro sdílení zkušeností, např. publikací v měsíčně vydávaném republikovém zpravodaji SMS ČR.

5) Metodická podpora starostů v oblasti GDPR, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti zákona o střetu zájmů (především o podávání hlášení), zákona o obcích a zákona o místních poplatcích, zákona o přístupnosti internetových stránek a aplikací, dotací a veřejných zakázek. Shromažďování informací o nabídkách obcím ze strany soukromých subjektů a případné upozorňování na podvodné chování. Upozorňování na změnu právních předpisů v oblastech, které se dotýkají činnosti obcí.

6) Pořádání akcí na úrovni Moravskoslezského kraje, případně ve spolupráci s krajem. Obsahem setkání bývají informace z činnosti SMS ČR, kraje, školení na vybrané téma, předávání dobré praxe, diskuze nad aktuálními problémy. Na akci jsou zváni zástupci Moravskoslezského kraje.

7) Metodické vedení při zajišťování a správě digitálních technických map obcí – manažer bude obcím poskytovat odbornou pomoc s jejich povinnostmi stanovenými novelou zákona o zeměměřictví č. 47/2020 Sb., manažer bude obcím nápomocen při využívání funkčního modulu AGIS DTM a bude prostředníkem mezi starosty a Kompetenčním centrem DTM.

Účel využití dotace:

Dotace bude využita na částečné financování nákladů spojených s činností krajského manažera venkova Moravskoslezského kraje v období 1. 1. – 31. 12. 2023.

Projekt je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj

Datum vložení: 7. 6. 2023 14:57
Datum poslední aktualizace: 17. 1. 2024 9:26

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru