Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Komu po volbách vznikne nárok na odchodné a v jaké výši?

O posledním zářijovém víkendu byla zvolena nová zastupitelstva a nemalý počet dosavadních funkcionářů ve vedení svých obcí končí. V souvislosti s tím některým z nich vzniká nárok na odchodné. Jaké pravidla zákon o obcích stanoví?

Odchodné upravují § 77 a 78 zákona o obcích. Na rozdíl od ostatních peněžních plnění poskytovaným členům zastupitelstva obce (odměna za výkon funkce, mimořádná odměna, příspěvky…) o jeho poskytnutí nerozhoduje zastupitelstvo ani jiný orgán obce – za splnění zákonných podmínek vzniká nárok na odchodné přímo ze zákona.

Prvním dnem voleb zanikl mandát všem dosavadním členům zastupitelstev obcí. Nárok na odchodné však může vzniknout pouze těm, kteří byli pro výkon své funkce uvolněni nebo vykonávali funkci neuvolněného starosty či místostarosty, pokud jim ke dni zániku mandátu náležela odměna. Uvolněným zastupitelům a neuvolněnému starostovi náleží odměna za výkon funkce vždy, u neuvolněného místostarosty záleží na rozhodnutí zastupitelstva obce.

Zároveň platí, že odchodné dotyčnému funkcionáři nenáleží, pokud byl v novém funkčním období opětovně zvolen do funkce uvolněného člena zastupitelstva obce nebo do funkce neuvolněného starosty nebo místostarosty, za niž mu náleží odměna (pokud ovšem nejde o druhé nebo další obsazení takové funkce v průběhu funkčního období).

Překážkou pro výplatu odchodného je také pravomocné odsouzení v průběhu výkonu funkce pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, podmíněné zastavení trestního stíhání pro takový trestný čin nebo rozhodnutí o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání. Pokud nárok na odchodné vznikne v době, kdy trestní stíhání pro takový trestný čin probíhá, odchodné se nevyplatí a vyčká se na konec trestního řízení. Neexistenci této překážky funkcionáři osvědčují čestným prohlášením.

Výše odchodného se odvíjí od výše odměny, která dotyčnému funkcionáři náležela za měsíc ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce. K ní se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce. Podle metodického doporučení Ministerstva vnitra ČR přitom není nutné, aby dotčený člen zastupitelstva obce v započítávaném období vykonával stále stejnou funkci, musel však vždy vykonávat některou z funkcí, se kterou se též pojí nárok na odchodné, a to bez přerušení (např. pokud byl neuvolněný místostarosta, kterému z rozhodnutí zastupitelstva náležela odměna, v průběhu volebního období nově zvolen uvolněným starostou, započte se mu doba výkonu u obou funkcí).

Pokud jsou splněny všechny podmínky pro nárok na výplatu odchodného, vyplácí se odchodné všem funkcionářům jednorázově v nejbližším výplatním termínu.

 

Praktické příklady:

a) Funkcionář byl po volbách na ustavujícím zasedání zastupitelstvu v říjnu 2018 zvolen uvolněným starostou, v nových volbách již nekandidoval - vznikne nárok na odchodné ve výši čtyř (1+3) měsíčních odměn uvolněného starosty příslušné obce.

b) Funkcionář byl po volbách na ustavujícím zasedání zastupitelstvu v říjnu 2018 zvolen uvolněným starostou, po ustavujícím zasedání zastupitelstva v říjnu 2022 bude neuvolněným místostarostou s odměnou 3000 Kč za měsíc – nárok na odchodné nevznikne, protože funkcionář byl zvolen do funkce neuvolněného místostarosty, za níž mu náleží odměna.

c) Funkcionář byl po volbách na ustavujícím zasedání zastupitelstvu v říjnu 2018 zvolen neuvolněným místostarostou a současně mu byla přiznána odměna, v listopadu 2021 byl pak zvolen uvolněným starostou, po ustavujícím zasedání zastupitelstva v říjnu 2022 bude řadovým neuvolněným zastupitelem – vznikne nárok na odchodné ve výši čtyř (1+3) měsíčních odměn uvolněného starosty příslušné obce.

d) Funkcionář byl v dubnu 2021 zvolen uvolněným zastupitelem – předsedou finančního výboru, po ustavujícím zasedání zastupitelstva v říjnu 2022 bude neuvolněným předsedou finančního výboru – vznikne nárok na odchodné ve výši dvou (1+1) měsíčních odměn, které mu ke dni voleb náležely za výkon funkce uvolněného zastupitele vykonávajícího funkci předsedy finančního výboru.

e) Funkcionář byl po volbách na ustavujícím zasedání zastupitelstvu v říjnu 2018 zvolen uvolněným starostou, po ustavujícím zasedání zastupitelstva v říjnu 2022 bude řadovým zastupitelem a funkce starosty a místostarostů budou obsazeny jinými osobami, v prosinci 2022 však bude znovu zvolen uvolněným starostou – vznikne nárok na odchodné ve výši čtyř (1+3) měsíčních odměn uvolněného starosty příslušné obce, který po dalším zvolení starostou nezaniká.

 

Mgr. et Mgr. Dominik Hrubý

legislativní analytik

Datum vložení: 9. 10. 2022 16:51
Datum poslední aktualizace: 9. 10. 2022 16:51

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru