Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

SMS ČR usiluje o předvídatelné financování škol v regionech

V panelové diskusi na téma administrativní zátěže ředitelů škol vystoupil první místopředseda Sdružení místních samospráv České republiky Oldřich Vávra. V debatě zaznělo jasné stanovisko SMS ČR o nutnosti existence škol na malých obcích a došlo i na kritiku spletitosti školské legislativy.

Nadace České spořitelny ve spolupráci s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ uspořádaly panelovou diskusi ve studiu České spořitelny u příležitosti představení Studie Společenství obcí: „Potenciální úspory z rozsahu a dopad na snížení administrativní zátěže ředitelů škol“. Studie byla zpracována na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze na základě zadání Partnerství pro vzdělávání 2030+ a Svazu měst a obcí ČR. Autoři studie, prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., a doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D., si dali za cíl vytvořit kvalifikovaný odhad potenciálních úspor v případě, že by vybrané provozní a administrativní činnosti, které nejvíce zatěžují ředitele škol, zajišťoval pro všechny mateřské a základní školy na území průměrné obce s rozšířenou působností jeden subjekt. Panelové diskuse se účastnili zástupci ministerstva školství, vysokých škol, asociace ředitelů ZŠ, SMO ČR a další. Za Sdružení místních samospráv ČR diskutoval první místopředseda a předseda pracovní skupiny pro školství, sport a kulturu Oldřich Vávra.

Profesor Vysoké školy ekonomické Jakub Fischer prezentoval závěry studie, na které navázala diskuse. Ta se týkala možností a limitů realizace cílů, které studie uvádí. Oldřich Vávra za SMS ČR hájil existenci škol i na malých obcích s tím, že jakékoliv svazkování musí být pouze dobrovolné. Prezentoval zkušenosti z řad škol i zřizovatelů: „Již dnes zřizovatelé pro školy připravují a administrují investiční projekty a spolupracují na krytí zejména částečných úvazků a zajišťují stavebně technickou část škol. SMS ČR dlouhodobě usiluje o předvídatelné systémové financování, kdy dnešní značná část financování prostřednictvím projektů odčerpává ředitelům množství času.“ Došlo i na téma přebujelosti a nepřehlednosti právního prostředí a v mnoha případech značně nevyváženého vztahu mezi žákem/rodiči a školou. Jménem SMS ČR také vyjádřil pochybnosti o relevanci zprávy, pokud jde o finanční úspory, protože se zakládá na výstupu dotazování cca. 20 respondentů. „Zpráva pracuje s tzv. přepočtenými plnými úvazky a nerozlišuje mezi MŠ a ZŠ. Zpráva přiznává jak potenciál úspor, tak ale i náklady, které by musely jinde nově vzniknout. Zatímco úspory jsou kalkulovány jako maximální, tak náklady jsou kalkulovány v dolním pásmu. Z výše uvedených důvodů vnímáme zprávu jako příspěvek do diskuse k hledání možností odbřemenění ředitelů a motivaci ke spolupráci se zřizovatelem a v území, pokud ještě někde nefunguje, nikoliv jako identifikaci finančních úspor,“ říká O. Vávra.

Účastníci se shodli na tom, že primárním cílem studie nemůže být prostá finanční úspora, ale zvýšení kvality vzdělávání. Pokud by mělo dojít ke změnám v kompetencích a zabezpečovaných činnostech, je nezbytné, aby tyto byly doprovázeny i patřičným financování.

Záznam diskuse je možno zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=qTKErkoo-ig

Celá studie je k dispozici zde: https://partnerstvi2030.cz/spolecenstvi-obci-potencialni-uspory-z-rozsahu-a-dopad-na-snizeni-administrativni-zateze-reditelu-skol/

Datum vložení: 6. 11. 2022 20:19
Datum poslední aktualizace: 6. 11. 2022 20:19

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru